Együttműködési megállapodást kötött a pécsi jogi kar és a Közép Európai Mediációs Intézet

nov

19.

Együttműködési megállapodást kötött a pécsi jogi kar és a Közép Európai Mediációs Intézet

Interjú Németh Zoltánnal, a Közép Európai Mediációs Intézet elnökével

A Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kara együttműködési megállapodást kötött a Közép Európai Mediációs Intézettel (KEMI). A kar dékánja, Fábián Adrián személyesen fogadta az intézet elnökét, Németh Zoltánt. A fogadáson az együttműködés kereteit a hallgatói érdekek mentén tovább bővítették. A fogadást követően − a mediációs oktató- és kutatószoba megálmodói − Herke-Fábos Barbara Katalin és Korinek Beáta társaságában a KEMI elnöke megtekintette a kar újonnan kialakított mediációs szobáját. Itt tettük fel az alábbi kérdéseket:

HFK.: Milyen feladatot lát el a KEMI?

Németh Zoltán: A KEMI kicsit több, mint öt éve alakult civil szervezet. Mediátorok és a mediáció iránt érdeklődő jogi hivatásrendek képviselői (közjegyzők, ügyvédek, bírók illetve a szociális szféra munkatársai) a tagok. A megalakulásunkkor kitűzött célunk az volt, hogy a mediáció hazai megítélésén változtassunk, azt népszerűsítsük. Továbbá szerettünk volna egy szakmai közösséget kiépíteni, ehhez kapcsolódóan havi rendszerességgel tartunk  rendezvényeket. Nem titkolt célunk, hogy a mediációra olyan szakmaként tekintsenek, ami iránt az embereknek is van bizalma. Ehhez elengedhetetlen a társszakmákkal való együttműködés. A KEMI mediációs oktatóműhelyként is tevékenykedik, alapképzés és kreditpontos továbbképzés keretében fejleszthetik magukat a leendő és a már képzett mediátorok. Szeretnénk a szakma Budapest központúságán is változtatni, ezért is örültünk különösen egy vidéki jogi karral való partnerségnek.

HFK.: Milyen előnye származik a Karnak a megállapodásból?

NZ.: Mivel a KEMI sok gyakorló mediátort tömörít, ezért fogadni tudja azokat mediáció iránt érdeklődő hallgatókat, akik szeretnék a karon megszerzett tudásukat a gyakorlatban is kipróbálni. Ennek keretében hospitálási lehetőséget biztosítunk. Ez nagyon fontos, mivel ez egy gyakorlati szakma, csak úgy lehet igazán elsajátítani, ha az ember tényleg gyakorolja. Kisebb összejöveteleket tudunk lehozni Pécsre és gondolkodunk közös rendezésű konferenciákban is. Azért tartjuk fontosnak a szakmai rendezvényeket, mert ez teret biztosít a szakmán belüli párbeszédnek, a mediátorok szemében sokszor felér egy szupervízióval. Közös oktatási anyag elkészítésében is gondolkodunk a karral, ez tovább növelné a jogi kar hallgatóinak mediációs szakma iránti érzékenyítését. Mediációs témájú kiadványokkal tudjuk támogatni a hallgatók tudományos kutatását is.

HFK.: A hallgatók hogyan érezhetik ennek a  hatását?

NZ.: A hospitálási lehetőség előnye, hogy a hallgatók gyakorló szakemberekkel dolgozhatnak együtt. Nagyon sokat lehet abból tanulni, hogy a mediátor hogyan kommunikál, milyen kérdéseket tesz fel, milyen a metakommunikációja, hogyan reagál helyzetekre.  A mediációs megállapodással szemben támasztott feltétel, hogy megfeleljen a jogszabályoknak. Az „élő” mediációban való részvétel abban is segíthet a hallgatóknak, hogy a felek között kötött megállapodást hogyan kell megfogalmazni úgy, hogy azt a felek is megértsék, de a bíróság számára is megfelelő legyen az egyezségbe foglalás érdekében.

Németh Zoltán és Fábián Adrián