DOSZ elismerésben részesült a pécsi jogi kar adjunktusa

dec

14.

DOSZ elismerésben részesült a pécsi jogi kar adjunktusa

Dr. Hohmann Balázst, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Technológiai Jogi és Energiajogi Tanszékének adjunktusát a „Közösség a tudományért” díjban részesítette a Doktoranduszok Országos Szövetsége. 

A szervezet ezzel a díjjal ismeri el azokat a frissen fokozatot szerzett kollégákat, akiknek a tudományos munkája, valamint elhivatottság hozzájárult a doktorandusz közösség fejlesztéséhez, eszmei értékeinek gyarapításához. 

A díj laudációja szerint: 

„Dr. Hohmann Balázs 2017-ben kezdte meg doktori tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájában, a közigazgatási hatósági eljárások átláthatóságával összefüggésben. A Doktoranduszok Országos Szövetségének tevékenységéhez kapcsolódóan, 2020-tól kezdődően vezette a DOSZ Jogtudományi Osztályának újjászervezését, a 2020/2021. akadémiai évben ellátta a tudományos osztály elnöki tisztségét. 

Tudományos és szakmai munkáját 35 különböző díjjal és kitüntetéssel ismerték el, ezek közül kiemelkedik a Pro Scientia Aranyérem Kitüntetés, illetve az alternatív vitarendezési módszerek hatósági eljárásban való alkalmazhatósága témájában elért eredményeit elismerő AVR Senior 2018 díj. A díjazott a Pécsi Tudományegyetem Tehetségkövete és Átütő Doktorandusz Tehetsége, jelenleg az Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának egyetemi adjunktusa. 

Tudományos fokozatát 2022-ben szerezte meg, summa cum laude minősítéssel.” 

 

Gratulálunk kollégánk nívós elismeréséhez!