Doktori Tanácsülés & Hallgatói előterjesztések

máj

18.

Doktori Tanácsülés & Hallgatói előterjesztések

Tisztelt Hallgató!

A PTE ÁJK Doktori Tanácsa a következő ülését 2023. június 28-án (szerdán) tartja. A PTE ÁJK DI ügyrendjének 4. §-a alapján ezen ülésre előterjeszthető hallgatói kérelmek végső határideje 2023. június 20. (kedd).

4. § (1) A kérelmeket legkésőbb a következő Doktori Tanács ülését megelőző 8. napon kell írásban benyújtani a Doktori Iskolához címezve. A késedelmesen benyújtott kérelmet a Doktori Tanács nem tárgyalja.

(2) A kérelmeket a Doktori Iskola titkára ellenőrzi. A kérelmek Doktori Tanács elé terjesztéséről a Doktori Tanács elnöke dönt.

(3) Nem terjeszthető a Doktori Tanács elé olyan kérelem, amely olyan formai hiányosságban szenved, ami miatt az ügyben nem hozható döntés.

(4) Kétség esetén a Doktori Iskola titkára a kérelmezőtől, illetve a Doktori Tanács tagjaitól tájékoztatást kérhet.

(5) A kérelmeket a Doktori Iskola honlapján (a továbbiakban: honlap) közzétett formanyomtatványokon lehet előterjeszteni. Amennyiben a kérelem nem felel meg a formai kellékeknek, a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül értesíteni kell a kérelmezőt azzal, hogy a még nyitva álló határidőn belül kérelmét ismételten előterjesztheti. Ha a kérelmet már nem lehet időben előterjeszteni, akkor azt a Doktori Tanács a következő ülésén tárgyalja.