Aurum pályázatok joghallgatóknak

már

30.

Aurum pályázatok joghallgatóknak

Az AURUM Alapítvány tehetséggondozási ösztöndíjprogramot hirdet jogász szakos, nappali tagozatos hallgatók számára. Az Alapítvány célja, hogy a tehetséges joghallgatókat támogassa és karrierútjukat egyengesse, valamint a magyar jogászi közösség szellemi-szakmai kibontakozásának teret biztosítson.

Az Alapítvány a tehetséggondozás mellett rendszeresen szervez szakmai és közösségi rendezvényeket, saját kutatási projekteket valósít meg és egyéb tudományos tevékenységet folytat. Az ösztöndíjas hallgatók lehetőséget kapnak arra, hogy bekapcsolódjanak az Alapítvány közösségébe és az ott zajló szellemi munkába.

Az ösztöndíj összege havi nettó 100.000 forint, a pályázható időszak 5 hónap. Az ösztöndíjban való részesülés feltétele az AURUM tehetséggondozási programjában való aktív részvétel. Ennek keretében többek között elvárás önálló kutatási tevékenység folytatása, egyéniesítve a hallgató érdeklődésének megfelelően.

A pályázáshoz az alábbi dokumentumokat kell megküldeni:

  1. Fényképes, magyar nyelvű önéletrajz;
  2. Egyoldalas összefoglaló a közösségi és szakmai életben kifejtett múltbéli és jelenlegi aktivitásokról;
  3. Hitelesített hallgatói jogviszony-igazolás és leckekönyv másolat;
  4. Motivációs levél legfeljebb két oldal terjedelemben;
  5. 1 db magyar nyelvű és 1 db angol nyelvű, kétoldalas érvelő esszé az alábbi témakörök közül szabadon választott két különböző témában:

                          a) Európa jövője, európai jog elsőbbsége, ever closer union klauzula értelmezése, szuverenitás, jogállamiság;

                          b) Közösségi média és nemzeti szuverenitás kapcsolata;

                          c) privacy, mesterséges intelligencia és szólásszabadság, társadalombefolyásolás AI algoritmusokon keresztül;

                          d) demokrácia, az állam szerepe és alapvető állami funkciók a mesterséges intelligencia korában;

                          e) "nyugati" és "keleti" vagy közös értékek, alkotmányos, nemzeti és európai identitás

 

A pályázati eljárás egy írásbeli és egy szóbeli fordulóból áll, a továbbjutó hallgatókat e-mailben értesítik a szóbeli meghallgatás időpontjáról.

A pályázati anyagot legkésőbb 2023. április 14. éjfélig a következő e-mail címre kell megküldeni: iroda@aurumalapitvany.hu