„Pécsi jogászok a helyi közéletben és közigazgatásban” 100 év a mérlegen


-

A konferencia célja a százéves pécsi jogászképzés jogi, történeti, gazdasági, szociológiai és politológiai hatásait bemutatni, különös tekintettel a közéletre és a közigazgatásra. Célja továbbá, hogy a több aspektusból bemutassa a jogászképzés és jogászi közéleti, tudományos és államéleti szerepvállalás megvalósulási formáit, lehetőségeit.

A KONFERENCIA PROGRAMJA:

November 23. (csütörtök)

Plenáris ülés (PTE Halasy-Nagy József Aula, Pécs, Rákóczi u. 80.)
13:30 – 13:40 Megnyitó: PROF. DR. FÁBIÁN ADRIÁN – egyetemi tanár, dékán (PTE ÁJK)
13:40 – 14:10 DR. CSEFKÓ FERENC – kuratóriumi elnök, c. egyetemi docens (PTE ÁJK)
14:10 – 14:30 DR. HAVASI DEZSŐ – ügyvéd, elnök (Magyar Ügyvédi Kamara)
14:30 – 14:50 DR. DOMANICZKY ENDRE – vezető kutató (Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet)
14:50 – 15:10 DR. PROF. PÁLNÉ KOVÁCS ILONA – akadémikus, egyetemi tanár (PTE BTK)
15:10 – 15:30 DR. FÜLÖP PÉTER – kulturális tanácsadó (PTE), igazgató (Kaposvári Csiky Gergely Színház)
15:30 – Állófogadás

November 24. (péntek)

Ülésszakok (PTE Szenátusi Tanácsterem, Pécs, Vasvári Pál utca. 4.)
9:30 – 10:45 I. Ülésszak – „Közjog”
10:45 – 12:15 II. Ülésszak – „Közélet”
12:15 – 12:30 Kávészünet
12:30 – 14:15 III. Ülésszak – „Közigazgatás”
14:15 – Büféebéd


A konferencián való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Kérjük, részvételi szándékát a
nemes.krisztinadr@gmail.com címre szíveskedjék megtenni 2023. november 15-ig, feltüntetve, hogy a
konferencia mindkét napján, vagy az első, illetve második napján kíván részt venni.

 

A plenáris ülés online is megtekinthető a Teams platformon keresztül, az alábbi linkre kattintva:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a7E5pdbn9jD948qaZa-85_TtI0IekzifIrJWljWZOTq41%40thread.tacv2/1700577853785?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%22995bfdba-eed6-482d-9c28-5949671ef593%22%7d

 

A Tanácskozás a Jövő Közigazgatásáért Alapítvány által a címben megjelölt Konferencia megrendezésére elnyert pályázatának a Nemzeti Együttműködés Alap fejezetet irányító Miniszterelnökség, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával (NEAO-KP-1-2023/2-002072) valósul meg.
 


Megosztás

Események