Alkotmányjogi TDK

Téma: Rendőri intézkedések vs. alapvető jogok

Meghívott előadó: dr. Garamvári Gábor rendőr ezredes, a Siklósi Rendőrkapitányság vezetője, az Alkotmányjogi Tanszék óraadó oktatója

Minden, máshova el nem kötelezett hallgatót szívesen látunk! (Önmagában másik tanszéken diákköri tagságot nem tekintünk máshova elkötelezettségnek).

Ezen túlmenően: kötetlen beszélgetés aktuális alkotmányjogi témákról.

Energia és a mögötte rejlő jogi szabályozás - Informatikai és Kommunikációs Jogi Kommunikációs Diákkör

Energia és a mögötte rejlő jogi szabályozás címmel tart előadást az Informatikai és Kommunikációs Jogi Tudományos Diákkör 2024. április 22-én 18 órától a Faluhelyi Ferenc teremben.

Energia nélkül nem lenne élet a Földön. Szabályozni ugyanakkor csak az ipari forradalom után kezdte igazán az emberiség, az első hazai villamosenergiát is érintő törvény pedig a 19. század végén született meg. Mára a jövőben rejlő lehetőségeket kutatjuk, hogy fenntartható és szén-dioxid-kibocsátás mentesek legyenek a mindennapjaink.

Alkotmányjogi TDK

Téma: Bírói etika, integritási szabályok.

Meghívott előadó: Sipos Balázs, a Pécsi Törvényszék elnöke, az Alkotmányjogi Tanszék címzetes egyetemi docense

Ezen túlmenően program: kötetlen beszélgetés aktuális alkotmányjogi témákról.

 

Minden, máshova el nem kötelezett hallgatót szívesen látunk! (Önmagában másik tanszéken diákköri tagságot nem tekintünk máshova elkötelezettségként).

 

A mesterséges megtermékenyítés orvosi, etikai és jogi kérdései, különös tekintettel a béranyaságra

Az Emberi Jogi, Jogbölcseleti és Társadalomelméleti TDK és a Családjogi és Mediációs TDK közös rendezvénye

Helyszín: PTE ÁJK, Molnár Kálmán előadóterem

A beszélgetés résztvevői:  

Dr. Barcsi Tamás tanszékvezető egyetemi docens, PTE ÁJK Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék

Dr. Herke-Fábos Barbara Katalin adjunktus, PTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék, Családjogi és Szociális Jogi Csoport

Dr. Skriba Eszter szülész-nőgyógyász, meddőségi specialista, Dunamenti REK, Róbert Károly Meddőségi Centrum

Szakmai est doktoranduszoknak

A Doktoranduszok Országos Szövetségének Jogtudományi Osztálya szeretettel vár minden, a jogtudomány területén tanulmányait folytató PhD hallgatót és minden végzős joghallgatót, aki PhD tanulmányok iránt érdeklődik.

Jelentkezési határidő: 2024. április 7.

Rendezvény időpontja: 2024. április 12.

Gyülekező 16:45-től a PTE ÁJK épülete (7622 Pécs, 48-as tér 1.) előtt.

Programterv:

17:00 Látogatás a végrehajtói irodában
18:00 Szakmai est

Jelentkezési felület

TDK tájékoztató fórum

A tájékoztatón a kari TDT elnöke, illetve titkára ismerteti a 37. OTDK központi felhívásának lényegi elemeit, a TDK-munkával kapcsolatos elvárásokat, az őszi félév diákköri programjait, a kari TDT jövőre vonatkozó terveit, valamint megválaszolja a hallgatóságnak a TDK-val, az OTDK-val, a diákkörökkel kapcsolatos kérdéseit.

A programon várunk minden hallgatót, aki érdeklődik a diákköri munka iránt; a részvétel a diákköri tagok számára kötelező.

Centenáriumi Alumni Találkozó

A konferencia tervezett programja

15:00 Dékáni köszöntő
15:10 Kari imázs film vetítés
15:30 A Pécsi Jogi Karról indultam: Dr. Tilesch György (MI szakértő, elnök,  PHI Intézet, Kalifornia)
15:50 VOX Iustis kórus ünnepi koncertje Horváth Attila karnagy vezetésével
16:00 Campus tour – kötetlen nosztalgikus séta a kar épületében, majd ezt követően évfolyamtalálkozók


20:00 Official Centenáriumi Alumni After Party: Pepita Club -Pécs, Zsolnay Vilmos utca 12.
(Zene: HaszánPeti + KissSzabi legendás duó a régi idők emlékére)

A kánonjog mint élő jog - előadás

A Nemzeti Tehetség Program NTP-HHTDK-22-0019 azonosítójú pályázatának támogatásával hallgatóinknak a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola teológus kávézójában szakmai előadást szervezünk „A kánonjog mint élő jog” címmel. A program keretében Szép Attila – általános püspöki helynökkel, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola oktatójával – folytatott beszélgetés során a résztvevők megismerkedhetnek a jognak az egyházban elfoglalt helyével és szerepével, a kánonjog sajátosságaival, valamint bepillantást nyernek az egyházi törvénykezés jelenébe.

Nyitott szeminárium az ügyészi hivatásról

A jogászi hivatásrendek és az igazságszolgáltatás magyarországi története című szemináriumon április 17-én 13.00–14.30-ig vendégünk lesz dr. Hoffmanné dr. Merényi Orsolya, a Pécsi Járási Ügyészség ügyésze, aki az ügyészség jelenéről, az ügyészi hivatásról fog beszélni és szívesen válaszol a hallgatói kérdésekre is.  

A szeminárium ez alkalommal a PTE ÁJK hallgatósága számára nyitott lesz, a terem kapacitása erejéig várjuk mindazokat a hallgatóinkat, akik érdeklődnek az ügyészi munka iránt, esetleg az ügyészi pályán képzelik el jövőjüket.

Adatvédelem a gyakorlatban – Dr. Jóri András előadása

A kari Tudományos Diákköri Tanács, valamint az Informatikai és Kommunikációs Jogi TDK közös szervezésében dr. Jóri András ügyvéd, volt adatvédelmi biztos látogat el karunkra és tart előadást az érdeklődő hallgatóknak Adatvédelem a gyakorlatban – Izgalmas esetek és lehetőségek az adatvédelmi szaktanácsadás területéről címmel. 
A Nemzeti Tehetség Program NTP–HHTDK–22–0019 azonosítójú pályázatának keretében megvalósuló program alkalmával a hallgatóságnak lehetősége lesz kérdések feltevésére, kötetlen beszélgetésre is. 

BÜNTETŐJOG ÉS MÉDIA tudományos ülés

A PÉCSI AKADÉMIAI BIZOTTSÁG (PAB) IX. GAZDASÁG- ÉS JOGTUDOMÁNYOK SZAKBIZOTTSÁGA BŰNÜGYI TUDOMÁNYOK MUNKABIZOTTSÁGA
                                         tisztelettel meghívja Önt és munkatársait

BÜNTETŐJOG ÉS MÉDIA
című tudományos ülésére. 

Az ülés időpontja: 2022. NOVEMBER 16. (szerda) 17.00 óra

                           Az ülés helye: PAB Székház (Pécs, Jurisics M. u. 44.)

 

A mesterséges intelligencia szabályozása az Európai Unióban: lehetőségek és kihívások

A PTE ÁJK „Technológiai fejlődés jogi kihívásai” című pályázati projektje keretében működő kutatócsoportja és az Óriás Nándor Szakkollégium Jog és Technológia Munkacsoportja kerekasztal-beszélgetést szervez a mesterséges intelligencia uniós szabályozásának főbb kérdéseiről.

Moderátor: Fábián Adrián, dékán, projektvezető