Ünnepélyes tanévnyitó és partnertalálkozó a jogi karon

szep

10.

Ünnepélyes tanévnyitó és partnertalálkozó a jogi karon

Idén első alkalommal rendezte meg a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara az ünnepélyes tanévnyitóval egybekötött partnertalálkozóját.

A kar célja az volt, hogy a jogászképzésben érdekelt üzleti és államigazgatási szervezetek vezetőinek olyan platformot teremtsen, ahol az oktatási intézmény és a majdani munkáltatók, illetve a képzést támogatók találkozhatnak egymással. A szeptember 2-ai rendezvény fő témái a pécsi jogi kar stratégiai célkitűzései, valamint a jogászképzés jövője voltak. A programot a PTE Brass Band különleges élménykoncertje színesítette.

„A rendezvény sikerének tartom, hogy az eddig is meglévő partneri kapcsolatainkat és együttműködéseinket meg tudtuk erősíteni. A jövőben a gazdaság szereplőivel fokozottan szeretnénk kiaknázni a jogászképzés nyújtotta lehetőségeket. Külső képzőhelyek bevonásával célunk a gyakorlatorientált képzési struktúra megerősítése. A partnertalálkozón köszönetemet fejeztem ki a szervezetek vezetőinek és az oktatást támogató kollégáiknak a kar számára nyújtott segítségükért.” – mondta dr. Fábián Adrián, a kar dékánja.

Az tanévnyitó ünnepi ülés keretében ünnepélyes esküt tettek a kar elsőéves hallgatói, majd dr. Szálasy Zsolt, a SPAR Magyarország Kft. franchise hálózatbővítési vezetője, a kar volt hallgatója rövid előadásával segített a gólyáknak az egyetemi évek és a karrierlehetőségek útvesztőiben eligazodni. Ezt követően a dékán kitüntetéseket adott át, illetve jelentett be. A kar a jogtudomány fejlődése, a jogállamiság megszilárdítása, a jogászi hivatás védelme és a jogászi identitástudat erősítése érdekében végzett áldozatos munkájáért, továbbá a magyar jogtudományi kutatás és oktatásfejlesztés minőségének emeléséért, valamint a vidéki egyetemeken folyó állam- és jogtudományi képzés színvonalának növeléséért és ezen keresztül a pécsi joghallgatók tanulmányi munkájának elősegítéséért kifejtett, kimagasló tevékenységénekelismeréseképpen a „Pro Facultate Iuridico-Politica Universitatis Quinqueecclesiensis” érdemérem arany fokozatát adományozta dr. Trócsányi László egyetemi tanárnak, volt Igazságügyi Miniszternek. A kitüntetést Trócsányi professzor úr távollétében dr. Vízkelety Mariann államtitkár asszony vette át. A „Pro Facultate Iuridico-Politica Universitatis Quinqueecclesiensis” érdemérem arany fokozatát vehette át a Karon több éve végzett, magas színvonalú oktatási és vizsgáztatási tevékenységéért, szakmai gyakorlati lehetőség biztosításáért, a diákkör tagjainak rendszeres fogadásáért és a Kar egyes közjogi szakmai rendezvényeihez nyújtott segítségéért; valamint a pécsi joghallgatók tanulmányi munkájának elősegítéséért kifejtett, kimagasló tevékenységének elismeréseképpen Müllerné dr. Juhos Bernadett, a Baranya Megyei Kormányhivatal főigazgatója, az Alkotmányjogi Tanszék óraadó oktatója.

A Reinhold & Carmen Würth Alapítvány és a Kar között 1994-ben létrejött megállapodás alapján az Alapítvány pénzjutalomban részesíti a végzett hallgatók közül azt, aki tanulmányi eredménye alapján a legjobbnak bizonyult. A jutalmat ebben az évben dr. Suhajda Máté Gáspár érdemelte ki és vette át dr. Horváth Sándor Úrtól, a Reinhold & Carmen Würth Alapítvány elnökétől.

Az államalapítás ünnepe, augusztus 20-a alkalmából Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetés t adományozott dr. Berke Gyulának, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszéke tanszékvezető egyetemi docensének, a kar korábbi dékánjának. Dr. Balogh Ágnes, a Büntetőjogi Tanszék egyetemi docense Arany Katedra Díjban részesült. Magyarország köztársasági elnöke dr. Fenyvesi Csaba egyetemi docenst, a kar oktatóját 2019. szeptember 1. napjával egyetemi tanárrá nevezte ki. A 2018/2019-es tanévben oktatóink-kutatóink közül dr. Mohay Ágoston habilitációt, míg dr. Pál Emese és dr. Tóth Dávid doktori (Ph.D.) fokozatot szereztek. A 2019/2020-as köztársasági ösztöndíj-pályázat nyertese Szijártó István lett.