Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés nappali munkarend
Szabadon választható tantárgyak a 2019/2020-as tanévtől kezdő hallgatók részére
Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék
2022/2023-as tanév 2. (tavaszi) félév

AJSZNOA56 Sherlock Holmes és a modern kriminalisztikai módszerek
Dr. Herke Csongor egyetemi tanár, tanszékvezető
Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék

Kedd, 14.40 – 16.10 / 307.

Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
A modern krimináltechnikai és krimináltaktikai módszerek megjelenése Sherlock Holmes ügyeiben.
A nyomok felkutatásának és rögzítésének módszerei.
Az emberi testrészek és eszközök nyomainak vizsgálata.
Az anyagmaradványok felkutatásának kezdetleges és modern módszerei.
Az igazságügyi kézírásvizsgálat és egyéb írásvizsgálatok.
Ballisztika, daktiloszkópia és egyéb krimináltechnikai módszerek.
A helyszíni szemle, a bizonyítási kísérlet, a felismerésre bemutatás és a helyszíni kihallgatás.

Félévközi ellenőrzés:
házi dolgozat vagy írásbeli beszámoló
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
1-5 jegy a dolgozat értékelése alapján

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kriminalisztikai ismeretek bővítése történeti háttérrel.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Tremmel Flórián, Fenyvesi Csaba, Herke Csongor: Kriminalisztika. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2009. 480 p.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
kötelező, 3 hiányzás esetén nem értékelhető a teljesítmény
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés:AJSZNOA07 Procedura penale in Ungheria
Dr. Herke Csongor egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Bendes Ákos PhD hallgató, óraadó
Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék

Kedd, 16.20 – 17.50 / 009.

Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye olasz nyelvtudás / adequate italiano
Kredit 4
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: olasz

Tantárgyi tematika:
1. Intoduzione alle basi della procedura.
2. Principi fondamentali della procedura.
3. L'ogetto della procedura criminale.
4. Prove e indizi.
5. Misure coercitive.
6. L'investigazione.
7. Rinvio a giudizio.
8. La preparzio del processo.
9. La procedura di prima instanza.
10. La procedura di seconda instanza.
11. Rimedi legali straordinari.
12. Procedure separate e procedure speciale.
13. Cooperazione internationale nei casi criminali.

Félévközi ellenőrzés:
A hallgató által olasz nyelven tartott kiselőadás alapján vagy olasz nyelvű házi dolgozat készítése. / In base alla presentazione effettuata in lingua in italiano da parte dello studente oppure in base alla relaizzazione di una relazione in lingua italiana
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
szóbeli és írásbeli teljesítmény alapján

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Az olasz büntető eljárásjogi szakkifejezések megismertetése a hallgatókkal, valamint az olasz szakmai kommunikáció fejlesztése. / Presentazione della terminologia del diritto penale in italiana agli studenti e lo sviluppo della comunicazione professionale italiana.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: -

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Előadás tartása, ill. házi dolgozat készítése
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -AJSZNOA187 Scientific Criminal Investigation
Dr. Fenyvesi Csaba egyetemi tanár
Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék

Kedd, 18.00 – 19.30 / 307.

Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye javasolt alapfokú angol kommunikációs készség
Kredit 4
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:
1. 7. February 2023
Introduction. Defintion of Criminalistics, Investigation.
Criminalistics as factscience

2. 14. February 2023    
History and Milestones of Criminalistics, criminal investigation.
Principles of Criminalistics, Criminal Investigation

3. 21 February 2023
Tendencies of Criminalistics.
Cold cases

4. 28 February 2023
Main-Basic questions of criminal investigation (7W questions)

5. 7  March 2023
Material remains in criminal investigation

6. 14 March 2023
Inteview and interrogation during cr. investigation

7. 21 March 2023
Scientific partners of criminalistics

8. 28 March 2023
Electronic data during criminal investigation
MH 370  Malaysia Airlines’ Airplane Case

9. 4 April 2023
Pyramid model of Criminalistics
V. Éva murder case in Komló 

10. 11  April 2023
Scientific Expert opinions 
  Soroksári Street Murder-case (Budapest, 2013)

11. 18 April  2023
Identity parade during criminal investigation   
Alkotmány strett robbery case (2005)

12. 25 April  2023
Failures during criminal investigtion
Mór case (2002)

13. 2. May 2023
Nyéki Oszkár-case 

14. 9. May  2023 
Future of Criminalistics
New methods for solving crimes

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
egyéni feladat végrehajtás (pp előadás tartása) alapján  érdemjegy

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A graduális hallgatók részére konkrét hazai és külföldi bűnügyeken keresztül a kriminalisztikai modern eszközeinek bemutatása. Egyúttal a világnyelven való (tantárgyi) szakkommunikáció fejlesztése.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Suggested literature:
(Ajánlott irodalom: )
Angyal Miklós: Ismeretlen személyazonosságú holttestek azonosítása. A PhD-értekezés. PTE ÁJK, 2014.
Angyal Miklós-Balassa Bence-Bezsenyi Tamás-Petrétei Dávid: Kognitív kriminalisztika. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2019. 
 Bakonyi Mária: A beismerő vallomás fonákja és színe – a kényszertől a konszenzusig. PhD-értekezés kézirata, Pécs, 2019. 
Bócz Endre (szerk.): Kriminalisztika I-II. BM Duna Kiadó, 2004.
Bertaldó András:  A fiatalkorúak elleni büntetőeljárás. PhD-értekezés. PTE, ÁJK, 2021.
Boda József (szerk.): Rendészettudományi szaklexikon. Dialog Campus, Budapest, 2019.
Budaházi Árpád: Poligráf. Műszeres vallomásellenőrzés bűnügyekben. NKE Szolgáltató Kft, Budapest, 2014. 
Campbell, A.: Forensic Science: Evidence, Clues, and Investigation. Chelsea House Publishers, Philadelphia, 2000
CHISUM, W. J. – TURVEY B. E.:Crime reconstruction, Academic Press, 2011, Amszterdam–Boston–Heidelberg–London–New York–Oxford–Párizs–San Diego–San Francisco–Szingapúr–Sydney–Tokió, 2011.
Fenyvesi Csaba-Herke Csongor-Tremmel Flórián (szerk.): Kriminalisztika. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2022. 
Fenyvesi Csaba: Felismerési kísérlet a bűnügyekben. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2022. 
Fenyvesi Csaba: The Forensic Science System in Hungary.  Forensic Science Review, Volume 32, Number 2. July 2021. 87-91. (Q1) Taiwan
Fenyvesi Csaba: A felismerési kísérlet összehasonlítása más bizonyítási cselekményekkel. Magyar Rendészet, 2021/3. 43-56. 
Fenyvesi Csaba: A kriminalisztika bűnmegelőzési funkciója. Belügyi Szemle, 2021/10.  1759-1769.
Fenyvesi Csaba: A kriminalisztika rendkívülisége. In: Gaál Gyula-Hautzinger Zoltán (szerk.): Rendészet a rendkívüli helyzetekben. Húsz éves a Szent László napi konferencia. Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály Pécsi Szakcsoportja, Pécs, 2021. 305-312.
Fenyvesi Csaba: A felismerésre bemutatások hibái. IUSTUM AEQUUM  SALUTARE 2021/4. 25-39.
Fenyvesi Csaba-Orbán József: The electronic data as the constituent of the 751 pyramid model of criminalistics.   Police Studies, 2021/1-2.
Fenyvesi Csaba: A felismerési eljárások története a kriminalisztika fejlődésének tükrében. Jogtörténeti Szemle, 2021/2. 1-8.
Fenyvesi Csaba:  Ami megrázta Komlót 1989-ben. Gyermek áldozatos emberölés nyomozása. Erdélyi Jogélet 2021/3. 69-76.
Fenyvesi Csaba: Külföldi felismerési kísérletek. JURA, 2021/2. 85-98..
Fenyvesi Csaba: A kriminalisztika alapkérdései. In. Gaál Gyula-Hautzinger Zoltán (szerk.): A rendészettudomány határkövei II. Válogatás a Pécsi Határőr Tudományos Közlemények Második Évtizedéből. Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály Pécsi Szakcsoport, Pécs, 2022. 209-218.
Fenyvesi Csaba: The identity parade – through the eyes of the defence counsel. (Identyfikacja sprawców – oczami obroncy) Problemy Prawa Karnego, 2021/2. Artykuly problemowe,  1-12. (Lengyelország)
Fenyvesi Csaba: A felismerés béklyójájában. In: Czine Ágnes-Domokos Andrea-Lukács Krisztina (szerk.): 70 Studia in honorem Mihály Tóth. Károlyi Gáspár Református Egyetem Állam és Jogtudományi Kar, Budapest, 2021. 131-140. 
Fenyvesi Csaba:  Az 1974-es pécsi emberölés kriminalisztikai elemzése. (Társszerző: Bagó Péter) In.: Kádár Hunor (szerk): Az első bűnügy-történeti konferencia előadásai. Forum Iuris Könyvkiadó, Kolozsvár, 2020. 99-107. o.
Fenyvesi Csaba: Az 1974-es pécsi palahegyi emberölési kriminalisztikai fordulatai. (Társszerző: Kodba Ferenc) Belügyi Szemle, 2020/4.  89-96. o.
Fenyvesi Csaba: Elméleti modellek kriminalisztikai Nobel-díjak megszerzésére. Rendészeti Szemle, 2007/1. 99-106. o.
Fenyvesi Csaba: A szembesítés.  Szemtől szembe a bűnügyekben. Dialóg Campus, Budapest-Pécs, 2008.
Fenyvesi Csaba: Model a základní principy kriminalistické pyramidy. Policajná teória a prax. 2014/3. 88-98.
Fenyvesi Csaba: A kriminalisztika tendenciái. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs 2014, 2017. 
Fenyvesi Csaba: Criminal Case Study oft he Vanished MH370 Malaysian Airplane.  Notititae Iudiciales (Academie Cellegii Aedilium in Bratislava) 1/2017. 102-112.
Fenyvesi Csaba-Orbán József: Az elektronikus adat mint a 7-5-1-es kriminalisztikai piramismodell építőköve. (Társszerző: Orbán József) Belügyi Szemle, 2019/2. 45-55. o.
Fenyvesi Csaba: A magyar kriminalisztika tudományának monografikus alapjai. Rendőrségi Tanulmányok, 2019/2.  3-17. o. 
Fenyvesi Csaba:  Kriminalisztikai világtendenciák – különös tekintettel a digitális felderítésre. In: Mezei Kitti (szerk.): A bűnügyi tudományok és az informatika. PTE ÁJk-MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Budapest-Pécs, 2019. 64-82. o.
Fenyvesi Csaba: MASNI A SZILVAFA ÁRNYÉKÁBAN
(Az utolsó baranyai halálra ítélt ügyének kriminalisztikai tanulságai) Kézirat, Pécs, 2022. (Megjelenés alatt a Belügyi Szemlénél)
Finszter Géza: A kriminalisztika és a változó tételes jog. In: Kadlót Erzsébet (szerk.): Közbiztonság és társadalom. Kriminológiai Közlemények, 69., sz., Magyar Kriminológiai társaság, Budapest,   2011. 189-202. o.
Finszter Géza: Rendészettan. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2018.
Fraser, J.-Williams, R. (eds): Handbook of Forensic Science. Willian Publishing, Cullompton, Devon, UK, 2009
Gyaraki Réka: Eszter: A számítógépes bűncselekmények nyomozásának problémái. PhD-értekezés kézirat, Pécs, 2019. 
Horváth Orsolya: Kereső és azonosító kutyák kriminalisztikai alkalmazása. PhD-értekezés, Pécs, 2018. 
Herke Csongor:Hungarian Criminal Procedure Law, Pécs, Baufirma Kiadó, 2021.
Horváth Orsolya: Kereső és azonosító kutyák kriminalisztikai alkalmazása. PhD-értekezés, PTE ÁJK, Pécs, 2018.
Houck, M. M.-Siegel, J. A: Fundamentals of Forensic Science. Elsevier, Amsterdam-Boston-Heidelberg-London-New York-Oxford-Paris-San Diego-San Fransisco-Singapore-Sydney-Tokyo, 2006
Katona Géza: A kriminalisztika aktuális kérdései. [The current questions of forensic science] BM Kiadó, Budapest, 2001. 
Kármán Gabriella: Kriminalisztikai szakértői bizonyítás. (PhD-értekezés, ELTE) Kézirat, OKRI, Budapest, 2019.
Meloan, C.E. - James, R. E. - Saferstein, R. (2001) Criminalistics. An Introduction to Forensic Science. Prentice Hall, New Jersey, USA, 2001
Mészáros Bence: Fedett nyomozó alkalmazása a bűnüldözésben. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2019.
O'Hara, C.-Osterburg, J. W.: An Introduction to Criminalistics. New York, 1960.
Orbán József: Bayes-hálók a bűnügyekben. PhD-értekezés, Pécs, 2018. 
Nogel Mónika: A szakértő bizonyítás aktuális kérdései. Hvgorac, Budapest, 2020. 
Osterburg, James W.-Ward, Richard, H.: Criminal Investigation. Lexis Nexis, New Providence, NJ, 2010.
Newburn, T.-Williamson, T.-Wright, A. (eds): Handbook of Criminal Investigation. Willian Publishing, Cullompton, Devon, UK, 2008
Saferstein, R: Criminalistics: an introduction to Forensic science. (11th ed.) Englewood Cliffs, N.Y. 2015. 
Siegel, J. – Saukko, P.J. – Knupfer, G.C.: Encyclopedia of Forensic Sciences. (Volume 1-2-3) Academic Press, San Diego - San.Francisco-New York-Boston-London-Sydney-Tokyo, 2000.
Tremmel Flórián-Fenyvesi Csaba-Herke Csongor: Kriminalisztika tankönyv és atlasz. [Textbook and atlas of forensic science] Dialóg-Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2005
Tremmel Flórián-Fenyvesi Csaba-Herke Csongor: Kriminalisztika. Dialóg-Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2009

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
angol nyelvű pp előadás tartás 15-20 percben
A foglalkozásokon való részvétel követelményei:
aktív jelenlét
A távolmaradás pótlásának lehetősége:
a következő órán egyeztetés a konkrét esetről
Megjegyzés: -AJSZNOA188 Famous Criminalistical Cases
Dr. Fenyvesi Csaba egyetemi tanár
Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék

Kedd, 16.20 – 17.50 / 307.

Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye javasolt alapfokú angol kommunikációs készség
Kredit 4
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:
1. February 7. 2023
Da mihi factum dabo tibi ius. 
Criminalistics as factscience

2. 14. February 2023    
Bándy Kata case

3. 21 February 2023
O. J. Simpson case

4. 28 February 2023
Nyéki Oszkár case

5. 7  March 2023
Ambrus Attila case

6. 14 March 2023
Serial gipsy murder case

7. 21 March 2023
Teréz street explosion case

8. 28 March 2023
MH 370  Malaysia Airlines’ Airplane Case

9. 4 April 2023
Vas Éva murder case in Komló

10. 11  April 2023
Soroksári Street Murder-case (Budapest, 2013)

11. 18 April  2023
Alkotmány streat robbery case in Pécs (2005)

12. 25 April  2023
Mór case (2002)

13. 2. May 2023
Jack the Ripper case

14. 9. May  2023 
Palahegy street murder case in Pécs (1974)

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
egyéni feladat végrehajtás (pp előadás tartása) alapján  érdemjegy

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A graduális hallgatók részére konkrét hazai és külföldi bűnügyeken keresztül a kriminalisztikai modern eszközeinek bemutatása. Egyúttal a világnyelven való (tantárgyi) szakkommunikáció fejlesztése.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Suggested literature:
(Ajánlott irodalom: )
Angyal Miklós: Ismeretlen személyazonosságú holttestek azonosítása. A PhD-értekezés. PTE ÁJK, 2014.
Angyal Miklós-Balassa Bence-Bezsenyi Tamás-Petrétei Dávid: Kognitív kriminalisztika. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2019. 
 Bakonyi Mária: A beismerő vallomás fonákja és színe – a kényszertől a konszenzusig. PhD-értekezés kézirata, Pécs, 2019. 
Bócz Endre (szerk.): Kriminalisztika I-II. BM Duna Kiadó, 2004.
Bertaldó András:  A fiatalkorúak elleni büntetőeljárás. PhD-értekezés. PTE, ÁJK, 2021.
Boda József (szerk.): Rendészettudományi szaklexikon. Dialog Campus, Budapest, 2019.
Budaházi Árpád: Poligráf. Műszeres vallomásellenőrzés bűnügyekben. NKE Szolgáltató Kft, Budapest, 2014. 
Campbell, A.: Forensic Science: Evidence, Clues, and Investigation. Chelsea House Publishers, Philadelphia, 2000
CHISUM, W. J. – TURVEY B. E.:Crime reconstruction, Academic Press, 2011, Amszterdam–Boston–Heidelberg–London–New York–Oxford–Párizs–San Diego–San Francisco–Szingapúr–Sydney–Tokió, 2011.
Fenyvesi Csaba-Herke Csongor-Tremmel Flórián (szerk.): Kriminalisztika. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2022. 
Fenyvesi Csaba: Felismerési kísérlet a bűnügyekben. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2022. 
Fenyvesi Csaba: The Forensic Science System in Hungary.  Forensic Science Review, Volume 32, Number 2. July 2021. 87-91. (Q1) Taiwan
Fenyvesi Csaba: A felismerési kísérlet összehasonlítása más bizonyítási cselekményekkel. Magyar Rendészet, 2021/3. 43-56. 
Fenyvesi Csaba: A kriminalisztika bűnmegelőzési funkciója. Belügyi Szemle, 2021/10.  1759-1769.
Fenyvesi Csaba: A kriminalisztika rendkívülisége. In: Gaál Gyula-Hautzinger Zoltán (szerk.): Rendészet a rendkívüli helyzetekben. Húsz éves a Szent László napi konferencia. Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály Pécsi Szakcsoportja, Pécs, 2021. 305-312.
Fenyvesi Csaba: A felismerésre bemutatások hibái. IUSTUM AEQUUM  SALUTARE 2021/4. 25-39.
Fenyvesi Csaba-Orbán József: The electronic data as the constituent of the 751 pyramid model of criminalistics.   Police Studies, 2021/1-2.
Fenyvesi Csaba: A felismerési eljárások története a kriminalisztika fejlődésének tükrében. Jogtörténeti Szemle, 2021/2. 1-8.
Fenyvesi Csaba:  Ami megrázta Komlót 1989-ben. Gyermek áldozatos emberölés nyomozása. Erdélyi Jogélet 2021/3. 69-76.
Fenyvesi Csaba: Külföldi felismerési kísérletek. JURA, 2021/2. 85-98..
Fenyvesi Csaba: A kriminalisztika alapkérdései. In. Gaál Gyula-Hautzinger Zoltán (szerk.): A rendészettudomány határkövei II. Válogatás a Pécsi Határőr Tudományos Közlemények Második Évtizedéből. Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály Pécsi Szakcsoport, Pécs, 2022. 209-218.
Fenyvesi Csaba: The identity parade – through the eyes of the defence counsel. (Identyfikacja sprawców – oczami obroncy) Problemy Prawa Karnego, 2021/2. Artykuly problemowe,  1-12. (Lengyelország)
Fenyvesi Csaba: A felismerés béklyójájában. In: Czine Ágnes-Domokos Andrea-Lukács Krisztina (szerk.): 70 Studia in honorem Mihály Tóth. Károlyi Gáspár Református Egyetem Állam és Jogtudományi Kar, Budapest, 2021. 131-140. 
Fenyvesi Csaba:  Az 1974-es pécsi emberölés kriminalisztikai elemzése. (Társszerző: Bagó Péter) In.: Kádár Hunor (szerk): Az első bűnügy-történeti konferencia előadásai. Forum Iuris Könyvkiadó, Kolozsvár, 2020. 99-107. o.
Fenyvesi Csaba: Az 1974-es pécsi palahegyi emberölési kriminalisztikai fordulatai. (Társszerző: Kodba Ferenc) Belügyi Szemle, 2020/4.  89-96. o.
Fenyvesi Csaba: Elméleti modellek kriminalisztikai Nobel-díjak megszerzésére. Rendészeti Szemle, 2007/1. 99-106. o.
Fenyvesi Csaba: A szembesítés.  Szemtől szembe a bűnügyekben. Dialóg Campus, Budapest-Pécs, 2008.
Fenyvesi Csaba: Model a základní principy kriminalistické pyramidy. Policajná teória a prax. 2014/3. 88-98.
Fenyvesi Csaba: A kriminalisztika tendenciái. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs 2014, 2017. 
Fenyvesi Csaba: Criminal Case Study oft he Vanished MH370 Malaysian Airplane.  Notititae Iudiciales (Academie Cellegii Aedilium in Bratislava) 1/2017. 102-112.
Fenyvesi Csaba-Orbán József: Az elektronikus adat mint a 7-5-1-es kriminalisztikai piramismodell építőköve. (Társszerző: Orbán József) Belügyi Szemle, 2019/2. 45-55. o.
Fenyvesi Csaba: A magyar kriminalisztika tudományának monografikus alapjai. Rendőrségi Tanulmányok, 2019/2.  3-17. o. 
Fenyvesi Csaba:  Kriminalisztikai világtendenciák – különös tekintettel a digitális felderítésre. In: Mezei Kitti (szerk.): A bűnügyi tudományok és az informatika. PTE ÁJk-MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Budapest-Pécs, 2019. 64-82. o.
Fenyvesi Csaba: MASNI A SZILVAFA ÁRNYÉKÁBAN
(Az utolsó baranyai halálra ítélt ügyének kriminalisztikai tanulságai) Kézirat, Pécs, 2022. (Megjelenés alatt a Belügyi Szemlénél)
Finszter Géza: A kriminalisztika és a változó tételes jog. In: Kadlót Erzsébet (szerk.): Közbiztonság és társadalom. Kriminológiai Közlemények, 69., sz., Magyar Kriminológiai társaság, Budapest,   2011. 189-202. o.
Finszter Géza: Rendészettan. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2018.
Fraser, J.-Williams, R. (eds): Handbook of Forensic Science. Willian Publishing, Cullompton, Devon, UK, 2009
Gyaraki Réka: Eszter: A számítógépes bűncselekmények nyomozásának problémái. PhD-értekezés kézirat, Pécs, 2019. 
Horváth Orsolya: Kereső és azonosító kutyák kriminalisztikai alkalmazása. PhD-értekezés, Pécs, 2018. 
Herke Csongor:Hungarian Criminal Procedure Law, Pécs, Baufirma Kiadó, 2021.
Horváth Orsolya: Kereső és azonosító kutyák kriminalisztikai alkalmazása. PhD-értekezés, PTE ÁJK, Pécs, 2018.
Houck, M. M.-Siegel, J. A: Fundamentals of Forensic Science. Elsevier, Amsterdam-Boston-Heidelberg-London-New York-Oxford-Paris-San Diego-San Fransisco-Singapore-Sydney-Tokyo, 2006
Katona Géza: A kriminalisztika aktuális kérdései. [The current questions of forensic science] BM Kiadó, Budapest, 2001. 
Kármán Gabriella: Kriminalisztikai szakértői bizonyítás. (PhD-értekezés, ELTE) Kézirat, OKRI, Budapest, 2019.
Meloan, C.E. - James, R. E. - Saferstein, R. (2001) Criminalistics. An Introduction to Forensic Science. Prentice Hall, New Jersey, USA, 2001
Mészáros Bence: Fedett nyomozó alkalmazása a bűnüldözésben. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2019.
O'Hara, C.-Osterburg, J. W.: An Introduction to Criminalistics. New York, 1960.
Orbán József: Bayes-hálók a bűnügyekben. PhD-értekezés, Pécs, 2018. 
Nogel Mónika: A szakértő bizonyítás aktuális kérdései. Hvgorac, Budapest, 2020. 
Osterburg, James W.-Ward, Richard, H.: Criminal Investigation. Lexis Nexis, New Providence, NJ, 2010.
Newburn, T.-Williamson, T.-Wright, A. (eds): Handbook of Criminal Investigation. Willian Publishing, Cullompton, Devon, UK, 2008
Saferstein, R: Criminalistics: an introduction to Forensic science. (11th ed.) Englewood Cliffs, N.Y. 2015. 
Siegel, J. – Saukko, P.J. – Knupfer, G.C.: Encyclopedia of Forensic Sciences. (Volume 1-2-3) Academic Press, San Diego - San.Francisco-New York-Boston-London-Sydney-Tokyo, 2000.
Tremmel Flórián-Fenyvesi Csaba-Herke Csongor: Kriminalisztika tankönyv és atlasz. [Textbook and atlas of forensic science] Dialóg-Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2005
Tremmel Flórián-Fenyvesi Csaba-Herke Csongor: Kriminalisztika. Dialóg-Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2009

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
angol nyelvű pp előadás tartás 15-20 percben
A foglalkozásokon való részvétel követelményei:
aktív jelenlét
A távolmaradás pótlásának lehetősége:
a következő órán egyeztetés a konkrét esetről
Megjegyzés: -AJSZNOA09 Kriminális művészek-művészi kriminalisztika
Dr. Fenyvesi Csaba egyetemi tanár
Dr. Horváth Orsolya óraadó
Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék

2023.02.09. (csütörtök) 13.00 – 17.50 / 103.
2023.02.16. (csütörtök) 11.20 – 19.30 / 103.
2023.02.17. (péntek) 9.40 – 17.50 / 009.

Munkarend Nappali
Tanóra Tömbösített
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 26/félév
Létszám 10

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A kriminalisztika, mint tudomány
2. A kriminalisztikai gondolkodás
3. A bűn megismerése, mint a felderítés első lépése
4. A kriminalisztika megjelenítése a szépirodalomban
5. Krimik, krimiírók és krimitörténetek
6. Elhíresült bűnök és bűnözők a zeneművészetben
7. Bűnügyek a festészetben
8. Kriminalisztikai fotográfia
9. Filmművészeti alkotások, rendezők és a kriminalisztika
10. Filmművészeti alkotások, rendezők és a kriminalisztika
11. Fikció és valóság a kriminalisztikában

Félévközi ellenőrzés:
Aktív részvétel az órákon, továbbá az órán kiadott feladatok otthoni elvégzése.
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
szóbeli vizsga alapján

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kriminalisztikai megismerés specialitásai a mindennapok kriminalisztikáján túl.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
- Tremmel Flórián – Fenyvesi Csaba – Herke Csongor: Kriminalisztika. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2009.
- Nemere István: Művészkrimik. Hermész Könyvkiadó, Budapest, 2005.
- Brian Caddy: Forensic Examination of glass and paint. University of Chicago Press, 2002.
- Lindsey Steenberg: Forensic Science in Contemporary American Popular Culture.
- Karen T. Taylor: Forensic Art and Illustration. CRC Press, London, 2001.
- Ronald R. Thomas: Detective fiction and the rise of forensic science. Cambridge University Press, Cambridge, 1999.
- az előadások anyaga

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Kiselőadás tartása, vagy esszé írása
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -AJSZNOA10 Árulkodó betűk – az írásvizsgálatok rejtelmei!
Dr. Hengl Melinda adjunktus
Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék

Szerda, 14.40 – 16.10 / 307.

Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 10

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Az írás kialakulása.
2. Az írás fejlődése.
3. Grafológiatörténet.
4. Grafológia a gyakorlatban.
5. Írásszakértés.
6. Írásszakértés a gyakorlatban.
7. Szövegnyelvészet.
8. Technikai eszközökkel készített írások (a gépírástól a számítógépes szövegszerkesztésig).
9. Az írásvizsgálat ágainak együttműködési lehetőségei.
10. Az írásvizsgálat helye a kriminalisztikában.
11. A szakértés szerepe, a szakértők jogi helyzete, a szakértői vizsgálatok.
12. A jövő lehetőségei és kihívásai.

Félévközi ellenőrzés:
Zárthelyi dolgozat írása (Unipoll teszt) a félév végén.
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: elektronikus írásbeli vizsga (Unipoll teszt)
Az osztályzat kialakításának módja:
Írásbeli teljesítmény alapján.

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Kiegészítő szakismeret nyújtása a kriminalisztika és a büntető eljárásjog tárgyakhoz.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Kötelező irodalom:
- Hengl Melinda: A kézírás interdiszciplinaritása. Pécs, PTE Kiadó, 2021.

Ajánlott irodalom:
- Agárdi Tamás: Grafológiáról mindenkinek. Szikra Lapnyomda, Budapest, 1985.
- Nagy Ferenc: Kriminalisztikai szövegnyelvészet. Akadémia Kiadó, Budapest, 1980.
- Vass Kálmán: A kézírás vizsgálata. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1973. Hengl Melinda: A kézírás interdiszciplinaritása. Pécs, PTE Kiadó, 2021.

Jogszabályjegyzék:
- A 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról (Be)
- Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2016. évi XXIX. törvény

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A kontakt órákon való aktív részvétel.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -AJSZNOA86 Writing and Law
Dr. Hengl Melinda adjunktus
Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék

Csütörtök, 16.20 – 17.50 / 207.

Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye angol nyelvtudás / adequate command of English
Kredit 4
Óraszám 2/hét
Létszám 10

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:
1. The relationship between law and literacy
2. The question of credibility
3. The question of identification
4. Auxiliary sciences
5. Science and pseudoscience
6. Graphoprofiling
7. The handwriting of insanes
8.  The basics of the Forensic Handwriting Expertise
9.  Rights and obligations of Writing Experts (Hungary) 
10. Rights and obligations of Writing Experts (abroad)
11. Forensic linguistics
12. Interdisciplinary approaches
13. Challenges for the future

Félévközi ellenőrzés:
A hallgató által angol nyelven tartott kiselőadás, vagy angol nyelvű házidolgozat készítése. / The grades are going to be assigned to students based on an English presentation given by them or on an essay in English.
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga vagy írásbeli vizsga / oral or written
Az osztályzat kialakításának módja:
A hallgató által angol nyelven tartott kiselőadás alapján vagy angol nyelvű házidolgozat készítése. / The grades are going to be assigned to students based on an English presentation given by them or on an essay.

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Kiegészítő szakismeret nyújtása a kézírás és a jog kapcsolatáról. / Supplementary learning on the relationship between handwriting and law.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Az előadások anyaga. / The material of the lectures.

Ajánlott irodalom. / Recommended literature
-    GAUR, A.: A History of Writing. London, The British Library, 1984.
-    HEALEY, J. F.: The Early Alphabet. Volume 9 in the Reading the Past series. Berkeley Los Angeles, University of California Press / British Museum, Printed in Great Britain, 1990
-    HENGL Melinda: Comparison of the Branches of Handwriting Analysis. = Casopis Nauoa - Seria Pravo 5/2014, 1-27.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A hallgató által angol nyelven tartott kiselőadás, vagy angol nyelvű házidolgozat készítése. / The grades are going to be assigned to students based on an English presentation given by them or on an essay.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -AJSZNOA13 Ügyvédi, közjegyzői, végrehajtói tevékenység a gyakorlat tükrében
Dr. Mészáros Pál Emil tanársegéd
Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék

Hétfő, 14.40 – 16.10 / Óriása Nándor előadóterem 2.

Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Az ügyvédi tevékenység a polgári pert megelőzően
2. A peres eljárás során tanúsított ügyvédi magatartás, taktika
3. Az ügyvédek helye az egyes különleges peres eljárásokban
4. Az ügyvéd jelentősége a peres eljárás elkerülése érdekében illetve az ahhoz vezető úton
5. A közjegyző általános tevékenysége egyes nemperes eljárásokban
6. A hagyatéki eljárás gyakorlata továbbá annak kapcsolata 650/2012/EU rendelettel
7. A közjegyző előtti előzetes bizonyítási eljárás sajátosságai
8. A közjegyző letéti eljárása
9. A fizetési maghagyásos eljárás
10. A közjegyző és a végrehajtó kapcsolata a végrehajtás elrendelése és foganatosítása során
11. Végrehajtói tevékenység a mindennapokban
12. A végrehajtó eljárás során lefoglalható illetve mentes vagyontárgyak köre
13. Egyes különleges végrehajtói eljárások annak gyakorlati megoldásai
14. Konzultáció

Félévközi ellenőrzés:
Folyamatos számonkérés, beadandó dolgozatok
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: -

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Cél, hogy a hallgatóság megismerhesse az ügyvédi, közjegyzői és végrehajtó tevékenységet a gyakorlat oldaláról. Betekintést nyerjen ezen tevékenységek mindennapjairól, szépségéről és nehézségeiről, amely alapján orientálni tudja magát a hallgató a későbbi életpályája kialakítása során.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: -
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei:
Legfeljebb 3 hiányzás a megengedett
A távolmaradás pótlásának lehetosége:
Igazolás
Megjegyzés: -AJSZNOA157 Polgári perrendtartás repetitórium 2.
Dr. Mészáros Pál Emil tanársegéd
Dr. Projics Nárcisz PHD hallgató, óraadó
Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék

Hétfő, 13.00 – 14.30 / Irk Albert előadóterem

Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Határozatok fajtái, tartalma és azok joghatásai
2. Fellebbezési eljárás
3. Perújítási és felülvizsgálati eljárás
4. Házassági és szülői felügyelettel kapcsolatos perek, valamint a gyermek tartása iránt indított perek
5. Gondnoksági, származási perek és az örökbefogadás felbontása iránti perek
6. Egyes személyiségi jogok iránt indított peres eljárások
7. Munkaügyi perek
8. Végrehajtási perek
9. Kollektív Igényérvényesítéssel kapcsolatos perek
10. A kis értékű követelések európai eljárása
11. A fizetési meghagyásos eljárás
12. A hagyatéki eljárás
13. Cégeljárás, civil szervezetekkel kapcsolatos eljárások
14. Konzultáció

Félévközi ellenőrzés:
Folyamatos számonkérés, beadandó dolgozatok
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: -

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A Polgári eljárásjog 2. tantárgy keretében tartott előadásokon elhangzottak kiegészítése a törzsanyaghoz tartozó ismeretekkel. Gyakorlati polgári peres eljárásban észlelt problémák megoldása, esetjogi szemlélet fejlesztése, jogesetmegoldás, tesztfeladatok megoldása. Felkészülés a polgári eljárásjogi szigorlatra.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Nagy Adrienn – Wopera Zsuzsa, Polgári Eljárásjog I., Wolters Kluwer Kft., Budapest, 2017 
Nagy Adrienn – Wopera Zsuzsa, Polgári Eljárásjog II., Wolters Kluwer Kft., Budapest, 2018 
Mészáros Pál – Antók Éva, Nemperes Eljárások, Manager Praxis Kiadó, Pécs, 2019. 
Mészáros Pál – Projics Nárcisz: Európai Polgári Eljárásjog, Elektronikus jegyzet, Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar, 2021. 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
Legfeljebb 3 hiányzás a megengedett
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Igazolás
Megjegyzés: -