Közjogi modul differenciált tárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés nappali munkarend
Szabadon választható tantárgyak a 2019/2020-as tanévtől kezdő hallgatók részére
Közjogi modul
2023/2024-es tanév 2. (tavaszi) félév

Dr. Tilk Péter egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Petrétei József egyetemi tanár
Dr. Mogyorósi Sándor címzetes egyetemi docens, jegyző, óraadó
dr. Lutring Erika doktorandusz, óraadó
dr. Kühár Noémi, óraadó
Alkotmányjogi Tanszék

2024.02.09. (péntek)    8.00 – 19.30 / Tanszék Z/107.
2024.02.10. (szombat) 8.00 – 17.50 / Tanszék Z/107.

  AJDKNOA01
Kredit 4
Heti óraszám 2
Szemeszter 9
Létszám 10

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar
Tantárgyi tematika:
1.    A jogalkotástan fogalma
2.    A jogalkotás megjelenési formái
3.    Magyarország jogforrásai
4.    A jogszabályok hierarchiája, a jogszabályok érvényessége és hatályossága 
5.    A jogszabályok tartalmával kapcsolatos elvárások
6.    A jogalkotási metodika, a belső jogalkotási eljárás 
7.    A jogalkotási taktika, a külső jogalkotási eljárás 
8.    A külső szisztematika - a jogszabály megjelölése, felépítése
9.    A belső szisztematika - a jogszabály szövegezése
10.     A jogszabályszerkesztés gyakorlata 
11.    A hatályosulás és dereguláció
12.    Gyakorlati példák, hibás jogszabályok
13.    Összegzés

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
 

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

Dr. Tilk Péter egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Fekete Kristóf Benedek doktorandusz, óraadó
Dr. Varga Zoltán bíró (Győri Törvényszék), óraadó oktató
Alkotmányjogi Tanszék

2024.05.03. (péntek)    8.00 – 19.30 / Tanszék Z/107.
2024.05.04. (szombat) 8.00 – 17.50 / Tanszék Z/107.

  AJDKNOA02
Kredit 4
Heti óraszám 2
Szemeszter 9
Létszám 10

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar
Tantárgyi tematika:
1.    Az alkotmányjogi panasz megjelenése a magyar jogrendszerben 
2.    Az alkotmányjogi panasz alaptörvényi és törvényi szabályozása 
3.    Normatív alapú alkotmányjogi panasz és azok fajtái 
4.    Individuális alkotmányjogi panasz 
5.    Bírói kezdeményezés egyedi normakontroll eljárás iránt 
6.    Az alkotmányjogi panasz benyújtásának rendje 
7.    Az alkotmányjogi panasz és a kúriai felülvizsgálat viszonya 
8.    Az alkotmányjogi panasz befogadása 
9.    Az alkotmányjogi panaszt követő eljárás 
10.    Az Alkotmánybíróság és a rendes bíróságok viszonya 
11.    Az alkotmányjogi panaszeljárások eredményeinek hatásai a bírósági jogalkalmazásra 
12.    Az alkotmányjogi panasz mint hatékony jogorvoslat – EJEB
13.    Az alkotmányjogi panasz nemzetközi kontextusban 

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
 

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

Dr. Tilk Péter egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Fekete Kristóf Benedek doktorandusz, óraadó
Dr. Varga Zoltán bíró (Győri Törvényszék), óraadó
Dr. Sipos Balázs címzetes egyetemi docens, elnök (Pécsi Törvényszék), óraadó
Alkotmányjogi Tanszék

2024.05.10. (péntek)    8.00 – 19.30 / Tanszék Z/107.
2024.05.11. (szombat) 8.00 – 17.50 / Tanszék Z/107.

  AJDKNOA03
Kredit 4
Heti óraszám 2
Szemeszter 9
Létszám 10

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar
Tantárgyi tematika:
1.    Az Alkotmánybíróság és a rendes bíróságok viszonya 
2.    A bíró általi alkotmánybírósági eljárás kezdeményezésének megjelenése a magyar jogrendszerben 
3.    A bírói kezdeményezés alaptörvényi és törvényi szabályozása 
4.    Bírói kezdeményezés sajátosságai 
5.    A bírói kezdeményezés benyújtásának rendje 
6.    A bírói kezdeményezés feltételei 
7.    A bírói kezdeményezésből kizárt kérdések 
8.    Az elbírálási határidő 
9.    Az Alkotmánybíróság döntésének jogkövetkezménye 
10.    Esetek, hibás kezdeményezések 
11.    Konkrét kezdeményezések áttekintése 
12.    Egyes vonatkozó alkotmánybírósági döntések áttekintése
13.    Összegzés

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
 

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

Dr. Szilovics Csaba egyetemi tanár, tanszékvezető
Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék

Hétfő, 14.40 – 16.10 / Tanszék

  AJDKNOA04
Kredit 4
Heti óraszám 2
Szemeszter 9
Létszám 10

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar
Tantárgyi tematika:
1. Az adó rendszer kialakulása
2. Modern adórendszerek
3. Az adózás igazságossága
4. A fogyasztás adóztatása
5. Vagyonadó
6. Az adócsalás problémája
7. Jogkövetési problémák Magyarországon
8. Korrupció
9. Az államháztartás működési problémái
10. A magyar személyi jövedelemadó rendszerének jellegzetességei
11. Az ingatlanértékesítés problémái
12. A közbeszerzés és az adózás összefüggései
13. Az adókedvezmények rendszere

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: Írásbeli dolgozat alapján

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Az adójogi ismeretek elmélyítése, a természetes személyek adóztatására vonatkozó részletszabályok ismertetése.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Szilovics Csaba: Csalás és jogkövetés az adójogban (Gondolat, Budapest 2003
Szilovics Csaba: Adózási ismeretek és adózói vélemények Magyarországon (2002-2007)
Az új adójog magyarázata 2009 (szerk.: Dr. Hadi László, HVG-ORAC, Budapest 2009)
Gordon Tullock: Public Goods, Redistribution and Rent Seeking (Edward Elgar Publishing, Inc. 2005)

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

Dr. Szőke Gergely László adjunktus, tanszékvezető
Dr. Hohmann Balázs adjunktus
Technológiai Jogi és Energiajogi Tanszék

Hétfő, 11.20 – 12.50 / 105.

  AJDKNOA05
Kredit 4
Heti óraszám 2
Szemeszter 9
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar
Tantárgyi tematika:
1.    Az elektronikus kormányzat és elektronikus közigazgatás fogalma
2.    Az e-közigazgatás kialakulása és szintjei
3.    A nyílt kormányzás és a nyílt adatok (Open Data) megközelítés
4.    Állami adatvagyon-politika, és az adathasznosításában rejlő lehetőségek
5.    Az átláthatóság és az adatokhoz való hozzáférés szabályozása
6.    Az állampolgárok bevonódásának újszerű lehetőségei
7.    Adatvédelmi kihívások és megoldások
8.    Az elektronikus ügyintézés alapvető követelményei és szabályai
9.    A Szabályozott és a Központi Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatások
10.    Mesterséges intelligencia a közigazgatásban
11.    Személyazonosítás és dokumentumhitelesítés
12.    Elektronikus közigazgatási szolgáltatások a gyakorlatban I.
13.    Elektronikus közigazgatási szolgáltatások a gyakorlatban II.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
 

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

Dudás Attiláné dr. Korinek Beáta Zsófia tanársegéd
Dr. Zeller Judit egyetemi docens
Polgári Jogi Tanszék Családjogi és Szociális Jogi Csoport

Hétfő, 13.00 – 14.30 / Mediációs oktató- és kutatószoba (A320)

  AJDKNOA06
Kredit 4
Heti óraszám 2
Szemeszter 9
Létszám 10

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar
Tantárgyi tematika:
 

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
 

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -