Jogász szak osztatlan (egységes) képzés nappali órarendje

2023/2024-es tanév 1. (őszi) félév

Órarend 1. szemeszter

Kötelező
Történeti alappanel differenciált kurzusai

Időbeosztás Hétfő Kedd Szerda Csütörtök
8:00-9:30 Közgazdaságtan
(Molnár K. előadóterem)
    Európai alkotmány- és jogtörténet 1.
(Molnár K. előadóterem)
9:40-11:10 Bevezetés a bűnügyi tudományokba
(Molnár K. előadóterem)
A jogászi hivatásrendek és az igazságszolg. magyarországi története
(011.terem)
Római közjog
(103.terem)
Európai alkotmány- és jogtörténet 1.
(Molnár K. előadóterem)
Latin 6.csoport
(009.terem)
11:20-12:50 Magyar alkotmány és jogtörténet 1.
(Molnár K. előadóterem)
Jogászi képességek elm. és gyak. megalapozása 3.csoport
(Holub J. előadóterem)
Jogászi képességek elm. és gyak. megalapozása 2.csoport
(Irk A. előadóterem)
Római büntetőjog
(103.terem)
Jogi alaptan
(Molnár K. előadóterem)
Latin 7.csoport
(009.terem)
13:00-14:30 Latin 1.csoport
(009.terem)
Latin 3.csoport
(009.terem)
Jogászi képességek elm. és gyak. megalapozása 1.csoport
(103.terem)
Jogászi képességek elm. és gyak. megalapozása 4.csoport
(Irk A. előadóterem)
Latin 4.csoport
(009.terem)
Jogászi képességek elm. és gyak. megalapozása 6.csoport
(103.terem)
Összehasonlító európai magánjogtörténet
(103.terem)
14:40-16:10 Latin 2.csoport
(009.terem)
Magyarország történeti alkotmánya
(011.terem)
Összehasonlító európai alkotmánytörténet
(207.terem)
Római jog 1.
(Molnár K. előadóterem)
Jogászi képességek elm. és gyak. megalapozása 5.csoport
(Irk A. előadóterem)
Latin 5.csoport
(009.terem)
Jogászi képességek elm. és gyak. megalapozása 7.csoport
(103.terem)
 
16:20-17:50 Jogalkotás és jogforrások története a magyar jogban
(104.terem)
Római jogi jogesetek
(104.terem)
A magánjogi dogmatika római jogi alapjai
(Irk A. előadóterem)
Jogászi képességek elm. és gyak. megalapozása 8.csoport
(103.terem)
 
18:00-19:30     Római perjog
(103.terem)
 

Órarend 3. szemeszter

Kötelező
Elméleti alappanel differenciált kurzusai

Időbeosztás Hétfő Kedd Szerda Csütörtök
8:00-9:30 Kriminológia
(Óriás N. előadóterem)
Alkotmányjog 1.
(Molnár K. előadóterem)
Közigazgatási jog 1.
(Molnár K. előadóterem)
Angol szaknyelv 1.
2.csoport

(009.terem)
Jogi információtechnológia és adatbáziskezelés 3.csoport
(104.terem)
Angol szaknyelv 1.
5.csoport

(207.terem)
A különleges helyzetek kezelésének elméleti kérdései
(307. terem)
9:40-11:10 Polgári jog 1.
(Óriás N. előadóterem)
Büntetőjog 2.
(Molnár K. előadóterem)
Közigazgatási jogi gyakorlat 1. 1.csoport
(011.terem)
Közigazgatási jogi gyakorlat 1. 2.csoport
(103.terem)
Napjaink vezető jogbölcseleti irányzatai
(104.terem)
Közigazgatási jogi gyakorlat 1. 4.csoport
(307.terem)
Jogi információtechnológia és adatbáziskezelés 2.csoport
(105.terem)
Angol szaknyelv 1.
3.csoport

(009.terem)
Jogi információtechnológia és adatbáziskezelés 4.csoport
(105.terem)
Angol szaknyelv 1.
6.csoport

(207.terem)
Jogi kommunikációs ismeretek 1.csoport
(307.terem)
11:20-12:50 Politikaelmélet
(Óriás N. előadóterem)
Közigazgatási jogi gyakorlat 1. 6.csoport
(Holub J. előadóterem)
Közigazgatási jogi gyakorlat 1. 3.csoport
(103.terem)
Közigazgatási jogi gyakorlat 1. 5.csoport
(307.terem)
Polgári jog 1.
(Molnár K. előadóterem)
13:00-14:30 Jogállamiság és alkotmányosság
(Faluhelyi F. előadóterem)
Az emberi méltóság filozófiája
(103.terem)
Globalizáció, nemzetközi kapcsolatok, fejlődés
(104.terem)
Német szaknyelv 1.
1.csoport

(307.terem)
Jogi információtechnológia és adatbáziskezelés 1.csoport
(105.terem)
Angol szaknyelv 1.
1.csoport

(011.terem)
Angol szaknyelv 1.
4.csoport

(207.terem)
Német szaknyelv 1.
2.csoport

(307.terem)
Jog- és állambölcselet 1.
(Molnár K. előadóterem)
 
14:40-16:10 A világ nagy jogrendszerei
(Holub J. előadóterem)
Emberi jogok elméleti alapjai
(104.terem)
Közigazgatási jogi gyakorlat 1. 7.csoport
(Holub J. előadóterem)
Filozófia
(Molnár K. előadóterem)
 
16:20-17:50     Modern politikai eszmék, ideológiák
(307. terem)
 

Órarend 5. szemeszter

Kötelező

Időbeosztás Hétfő Kedd Szerda Csütörtök
8:00-9:30 Angol szaknyelv 3.
1.csoport

(009.terem)
Polgári jogi gyakorlat 1.
1.csoport

(103.terem)
Angol szaknyelv 3.
4.csoport

(207.terem)
Büntetőjog 4.
(Óriás N. előadóterem)
Alkotmányjogi gyakorlat
5.csoport

(Irk A. előadóterem)
Angol szaknyelv 3.
1.csoport

(009.terem)
Angol szaknyelv 3.
4.csoport

(207.terem)
Közigazgatási jog 3.
(Óriás N. előadóterem)
9:40-11:10 Büntetőjogi gyakorlat 2.
5.csoport

(Irk A. előadóterem)
Angol szaknyelv 3.
2.csoport

(009.terem)
Angol szaknyelv 3.
5.csoport

(207.terem)
Európai jog 1.
(Óriás N. előadóterem)
Polgári jogi gyakorlat 1.
4.csoport

(Faluhelyi F. előadóterem)
Alkotmányjogi gyakorlat
6.csoport

(Irk A. előadóterem)
Angol szaknyelv 3.
2.csoport

(009.terem)
Angol szaknyelv 3.
5.csoport

(207.terem)
Büntetőjogi gyakorlat 2.
3.csoport

(B326.terem)
Polgári jog 3.
(Óriás N. előadóterem)
11:20-12:50 Büntetőjogi gyakorlat 2.
6.csoport

(Irk A. előadóterem)
Angol szaknyelv 3.
3.csoport

(009.terem)
Német szaknyelv 3.
1.csoport

(011.terem)
Angol szaknyelv 3.
6.csoport

(207.terem)
Polgári jogi gyakorlat 1.
5.csoport

(Faluhelyi F. előadóterem)
Angol szaknyelv 3.
3.csoport

(009.terem)
Német szaknyelv 3.
1.csoport

(011.terem)
Angol szaknyelv 3.
6.csoport

(207.terem)
Büntetőjogi gyakorlat 2.
4.csoport

(B326.terem)
Alkotmányjog 3.
(Óriás N. előadóterem)
13:00-14:30 Nemzetközi jog 2.
(Molnár K. előadóterem)
Alkotmányjog 3.
(Molnár K. előadóterem)
Polgári eljárásjog 1.
(Óriás N. előadóterem)
Polgári eljárásjog 1.
(Óriás N. előadóterem)
14:40-16:10 Infokommunikációs jog
(Molnár K. előadóterem)
Büntetőjogi gyakorlat 2.
2.csoport

(Irk A. előadóterem)
Polgári jogi gyakorlat 1.
6.csoport

(009.terem)
Alkotmányjogi gyakorlat
3.csoport

(011.terem)
Büntetőjogi gyakorlat 2.
1.csoport

(B326.terem)
Polgári jogi gyakorlat 1.
2.csoport

(207.terem)
Alkotmányjogi gyakorlat
4.csoport

(011.terem)
Polgári jogi gyakorlat 1.
3.csoport

(307.terem)
16:20-17:50 Büntetőjogi gyakorlat 2.
7.csoport

(Irk A. előadóterem)
Alkotmányjogi gyakorlat
1.csoport

(011.terem)
   
18:00-19:30   Alkotmányjogi gyakorlat
2.csoport

(011.terem)
   

Órarend 7. szemeszter

Kötelező

Időbeosztás Hétfő Kedd Szerda Csütörtök
8:00-9:30 Büntető eljárásjogi gyakorlat
1.csoport

(307.terem)
  Büntető eljárásjog 2.
(Óriás N. előadóterem)
 
9:40-11:10 Büntető eljárásjogi gyakorlat
2.csoport

(307.terem)
  Pénzügyi jog 2.
(Óriás N. előadóterem)
Gazdasági és Kereskedelmi jog
(Molnár K. előadóterem)
11:20-12:50 Büntető eljárásjogi gyakorlat
4.csoport

(307.terem)
  Családjog
(Óriás N. előadóterem)
 
13:00-14:30 Gazdasági és Kereskedelmi jog
(Óriás N. előadóterem)
Munkajog 1.
(Óriás N. előadóterem)
  Jogszociológia
(Molnár K. előadóterem)
14:40-16:10 Büntetés-végrehajtási jog
(Óriás N. előadóterem)
  Nemzetközi magánjog
(Óriás N. előadóterem)
16:20-17:50 Büntető eljárásjogi gyakorlat
3.csoport

(307.terem)
     

Órarend 9. szemeszter

Bírósági modul differenciált tárgyai
Közjogi modul differenciált tárgyai
Ügyészségi modul differenciált tárgyai
Ügyvédi modul differenciált tárgyai
Nemzetközi jogi, európai jogi és emberi jogi modul differenciált tárgyai
Idegen nyelvű modul differenciált tárgyai

Időbeosztás Hétfő Kedd Szerda Csütörtök
8:00-9:30     AJDGNOA04
(011.terem)
AJDGNOA01
(Holub J. előadóterem)
AJDUNOA04
(Irk A. előadóterem)
AJDINOA06
(011.terem)
AJDBNOA05
(103.terem)
9:40-11:10 AJDKNOA05
(011.terem)
AJDBNOA04
(Irk A. előadóterem)
AJDINOA10
(207.terem)
  AJDINOA09
(Holub J. előadóterem)
AJDUNOA06
(Irk A. előadóterem)
AJDBNOA03
(011.terem)
AJDGNOA06
(104.terem)
11:20-12:50 AJDNNOA06
(Faluhelyi F. előadóterem)
AJDINOA14
(Faluhelyi F. előadóterem)
AJDUNOA03
(104.terem)
  AJDINOA05
(011.terem)
AJDGNOA03
(104.terem)
AJDBNOA02
(207.terem)
13:00-14:30 AJDINOA17
(Tanszék A304)
AJDKNOA06
(A320.terem)
AJDINOA13
(104.terem)
AJDBNOA06
(A320.terem)
AJDINOA12
(011.terem)
AJDUNOA05
(207.terem)
 
14:40-16:10 AJDNNOA05
(Irk A. előadóterem)
AJDINOA03
(103.terem)
AJDKNOA04
(tanszék)
AJDBNOA01
(Faluhelyi F. előadóterem)
AJDINOA01
(Holub J. előadóterem)
AJDNNOA04
(011.terem)
AJDGNOA02
(105.terem)
 
16:20-17:50 AJDNNOA02
(Holub J. előadóterem)
AJDINOA02
(103.terem)
AJDUNOA01
(Irk A. előadóterem)
AJDINOA08
(103.terem)
AJDINOA07
(011.terem)
AJDGNOA05
(104.terem)
 
18:00-19:30   AJDINOA16
(Irk A. előadóterem)
AJDINOA11
(103.terem)
 

2022/2023-as tanév 2. (tavaszi) félév

Órarend 2. szemeszter

Kötelező
Történeti alappanel differenciált kurzusai

Időbeosztás Hétfő Kedd Szerda Csütörtök
8:00-9:30 Európai alkotmány- és jogtörténet 2.
(Molnár K. előadóterem)
Magyar alkotmány és jogtörténet 2.
(Molnár K. előadóterem)
Jogi alaptan
(Irk A. előadóterem)
Római jogi kritériumszeminárium 4.csoport
(Irk A. előadóterem)
Római jogi kritériumszeminárium 7.csoport
(103.terem)
9:40-11:10 Magyar alkotmány és jogtörténet 2.
(Molnár K. előadóterem)
Büntetőjog 1.
(Molnár K. előadóterem)
Politikaelmélet
(Molnár K. előadóterem)
A magánjogi dogmatika római jogi alapjai
(Irk A. előadóterem)
Jogi kommunikációs ismeretek
2.csoport

(011.terem)
Latin 6.csoport
(104.terem)
Jogi információtechnológia és adatbáziskezelés 3.csoport
(105.terem)
11:20-12:50 Római jog 2.
(Molnár K. előadóterem)
Római jog 2.
(Molnár K. előadóterem)
Latin 7.csoport
(104.terem)
Jogi információtechnológia és adatbáziskezelés 4.csoport
(105.terem)
13:00-14:30 A jogászi hivatásrendek és az igazságszolg. magyarországi története
(011.terem)
Jogászi képességek elm. és gyak. megalapozása 1.csoport
(103.terem)
Római jogi kritériumszeminárium 1.csoport
(104.terem)
Latin 1.csoport
(207.terem)
Jogi információtechnológia és adatbáziskezelés 1.csoport
(105.terem)
Jogalkotás és jogforrások története a magyar jogban
(Irk A. előadóterem)
Jogászi képességek elm. és gyak. megalapozása 2.csoport
(Irk A. előadóterem)
Latin 4.csoport
(009.terem)
Római jogi kritériumszeminárium 5.csoport
(011.terem)
Római jogi kritériumszeminárium 2.csoport
(103.terem)
Jogi információtechnológia és adatbáziskezelés 5.csoport
(104.terem)
 
14:40-16:10 Magyarország történeti alkotmánya
(009.terem)
Római közjog
(104.terem)
Latin 2.csoport
(207.terem)
Jogi információtechnológia és adatbáziskezelés 2.csoport
(105.terem)
Latin 3.csoport
(009.terem)
Latin 5.csoport
(009.terem)
Római jogi kritériumszeminárium 6.csoport
(011.terem)
Római jogi kritériumszeminárium
3.csoport

(103.terem)
 
16:20-17:50 Római büntetőjog
(104.terem)
Összehasonlító európai alkotmánytörténet
(009.terem)
Római jogi jogesetek
(011.terem)
 
18:00-19:30     Római perjog
(011.terem)
 

Órarend 4. szemeszter

Kötelező
Elméleti alappanel differenciált kurzusai

Időbeosztás Hétfő Kedd Szerda Csütörtök
8:00-9:30 Angol szaknyelv 2.
3.csoport

(207.terem)
Angol szaknyelv 2.
1.csoport

(307.terem)
Büntetőjog 3.
(Óriás N. előadóterem)
Közigazgatási jog 2.
(Molnár K. előadóterem)
Közigazgatási jog 2.
(Molnár K. előadóterem)
9:40-11:10 Büntetőjogi gyakorlat 1.
5.csoport

(Irk A. előadóterem)
Német szaknyelv 2.
1.csoport

(009.terem)
Angol szaknyelv 2.
4.csoport

(207.terem)
Angol szaknyelv 2.
2.csoport

(307.terem)
Alkotmányjog 2.
(Óriás N. előadóterem)
Büntetőjogi gyakorlat 1.
3.csoport

(B326.terem)
Közigazgatási jogi gyakorlat 2.
1.csoport

(011.terem)
Közigazgatási jogi gyakorlat 2.
2.csoport

(103.terem)
Napjaink vezető jogbölcseleti irányzatai
(104.terem)
Közigazgatási jogi gyakorlat 2.
6.csoport

(307.terem)
Alkotmányjog 2.
(Molnár K. előadóterem)
11:20-12:50 Büntetőjogi gyakorlat 1.
6.csoport

(Irk A. előadóterem)
Német szaknyelv 2.
2.csoport

(009.terem)
Az emberi méltóság filozófiája
(104.terem)
Angol szaknyelv 2.
5.csoport

(207.terem)
  Büntetőjogi gyakorlat 1.
4.csoport

(B326.terem)
Közigazgatási jogi gyakorlat 2.
4.csoport

(011.terem)
Közigazgatási jogi gyakorlat 2.
3.csoport

(103.terem)
Globalizáció, nemzetközi kapcsolatok, fejlődés
(207.terem)
Polgári jog 2.
(Molnár K. előadóterem)
13:00-14:30 Polgári jog 2.
(Óriás N. előadóterem)
Nemzetközi jog 1.
(Molnár K. előadóterem)
Jog- és állambölcselet 2.
(Molnár K. előadóterem)
Közigazgatási jogi gyakorlat 2.
5.csoport

(011.terem)
14:40-16:10 A világ nagy jogrendszerei
(Fauhelyi F. előadóterem)
Büntetőjogi gyakorlat 1.
7.csoport

(Irk A. előadóterem)
Büntetőjogi gyakorlat 1.
1.csoport

(Irk A. előadóterem)
Büntetőjogi gyakorlat 1.
2.csoport

(B326.terem)
Filozófia
(Molnár K. előadóterem)
 
16:20-17:50     Modern politikai eszmék, ideológiák
(207.terem)
 

Órarend 6. szemeszter

Kötelező

Időbeosztás Hétfő Kedd Szerda Csütörtök
8:00-9:30 Büntető eljárásjog 1.
(Óriás N. előadóterem)
Európai jog gyakorlat
3.csoport

(Faluhelyi F. előadóterem)
Európai jog gyakorlat
5.csoport

(011.terem)
Angol szaknyelv 4.
4.csoport

(207.terem)
Angol szaknyelv 4.
1.csoport

(307.terem)
Pénzügyi jog 1.
(Óriás N. előadóterem)
Polgári jogi gyakorlat 2.
1.csoport

(104.terem)
Angol szaknyelv 4.
4.csoport

(207.terem)
Angol szaknyelv 4.
1.csoport

(307.terem)
9:40-11:10 Európai jog gyakorlat
4.csoport

(Faluhelyi F. előadóterem)
Európai jog gyakorlat
2.csoport

(Irk A. előadóterem)
Német szaknyelv 4.
1.csoport

(009.terem)
Európai jog gyakorlat
6.csoport

(011.terem)
Angol szaknyelv 4.
5.csoport

(207.terem)
Angol szaknyelv 4.
2.csoport

(307.terem)
Német szaknyelv 4.
1.csoport

(009.terem)
Polgári jogi gyakorlat 2.
6.csoport

(103.terem)
Angol szaknyelv 4.
5.csoport

(207.terem)
Angol szaknyelv 4.
2.csoport

(307.terem)
11:20-12:50 Európai jog 2.
(Óriás N. előadóterem)
Német szaknyelv 4.
2.csoport

(009.terem)
Európai jog gyakorlat
1.csoport

(011.terem)
Angol szaknyelv 4.
6.csoport

(207.terem)
Angol szaknyelv 4.
3.csoport

(307.terem)
Médiajog
(Óriás N. előadóterem)
Német szaknyelv 4.
2.csoport

(009.terem)
Angol szaknyelv 4.
6.csoport

(207.terem)
Angol szaknyelv 4.
3.csoport

(307.terem)
13:00-14:30 Német szaknyelv 4.
3.csoport

(009.terem)
Német szaknyelv 4.
3.csoport

(009.terem)
Polgári eljárásjogi gyakorlat
1.csoport

(103.terem)
Polgári jog 4.
(Óriás N. előadóterem)
Polgári eljárásjog 2.
(Molnár K. előadóterem)
14:40-16:10 Polgári jogi gyakorlat 2.
3.csoport

(Óriás N. előadóterem 1.)
Polgári jogi gyakorlat 2.
4.csoport

(011.terem)
Polgári jogi gyakorlat 2.
5.csoport

(011.terem)
Polgári eljárásjogi gyakorlat
2.csoport

(103.terem)
Polgári eljárásjogi gyakorlat
3.csoport

(Óriás N. előadóterem 1.)
Polgári jogi gyakorlat 2.
2.csoport

(207.terem)
 
16:20-17:50     Polgári eljárásjogi gyakorlat
4.csoport

(Óriás N. előadóterem 1.)
 

Órarend 8. szemeszter

Kötelező

Időbeosztás Hétfő Kedd Szerda Csütörtök
8:00-9:30       Környezetjog
(Óriás N. előadóterem)
9:40-11:10 Gazdasági és Kereskedelmi jogi gyakorlat
1.csoport

(Faluhelyi F. előadóterem)
Gazdasági és Kereskedelmi jogi gyakorlat
3.csoport

(103.terem)
    Társadalombiztosítási jog
(Óriás N. előadóterem)
11:20-12:50 Gazdasági és Kereskedelmi jogi gyakorlat
2.csoport

(Faluhelyi F. előadóterem)
Gazdasági és Kereskedelmi jogi gyakorlat
4.csoport

(103.terem)
Munkajog 2.
(Óriás N. előadóterem)
  Összehasonlító emberi jogok
(Óriás N. előadóterem)
13:00-14:30 Szabálysértési jog
(Molnár K. előadóterem)
Szociális jog
(Óriás N. előadóterem)
  Jogharmonizáció az Európai Unióban
(Óriás N. előadóterem)

2022/2023-as tanév 1. (őszi) félév

Órarend 1. szemeszter

Kötelező
Történeti alappanel differenciált kurzusai

Időbeosztás Hétfő Kedd Szerda Csütörtök
8:00-9:30 Közgazdaságtan
(Molnár K. előadóterem)
    Európai alkotmány- és jogtörténet 1.
(Molnár K. előadóterem)
9:40-11:10 Bevezetés a bűnügyi tudományokba
(Molnár K. előadóterem)
A jogászi hivatásrendek és az igazságszolg. magyarországi története
(011.terem)
Jogászi képességek elm. és gyak. megalapozása 3.csoport
(103.terem)
Európai alkotmány- és jogtörténet 1.
(Molnár K. előadóterem)
Latin 6.csoport
(009.terem)
Jogászi képességek elm. és gyak. megalapozása 5.csoport
(103.terem)
Összehasonlító európai magánjogtörténet
(307.terem)
11:20-12:50 Magyar alkotmány és jogtörténet 1.
(Molnár K. előadóterem)
Jogászi képességek elm. és gyak. megalapozása 2.csoport
(Irk A. előadóterem)
Magyarország történeti alkotmánya
(011.terem)
Jogászi képességek elm. és gyak. megalapozása 4.csoport
(103.terem)
Jogi alaptan
(Molnár K. előadóterem)
Latin 7.csoport
(009.terem)
A magánjogi dogmatika római jogi alapjai
(103.terem)
Összehasonlító európai alkotmánytörténet
(307.terem)
13:00-14:30 Jogalkotás és jogforrások története a magyar jogban
(Faluhelyi F. előadóterem)
Latin 1.csoport
(011.terem)
Jogászi képességek elm. és gyak. megalapozása 1.csoport
(103.terem)
  Latin 4.csoport
(011.terem)
Jogászi képességek elm. és gyak. megalapozása 6.csoport
(103.terem)
 
14:40-16:10 Római jog 1.
(Molnár K. előadóterem)
Latin 3.csoport
(104.terem)
Latin 5.csoport
(011.terem)
Jogászi képességek elm. és gyak. megalapozása 7.csoport
(103.terem)
 
16:20-17:50 Latin 2.csoport
(011.terem)
Római közjog
(207.terem)
  Római jogi jogesetek
(Molnár K. előadóterem)
 
18:00-19:30 Római büntetőjog
(207.terem)
  Római perjog
(103.terem)
 

Órarend 3. szemeszter

Kötelező
Elméleti alappanel differenciált kurzusai

Időbeosztás Hétfő Kedd Szerda Csütörtök
8:00-9:30 Kriminológia
(Óriás N. előadóterem)
Alkotmányjog 1.
(Molnár K. előadóterem)
Közigazgatási jog 1.
(Óriás N. előadóterem)
Jogi kommunikációs ismeretek 1.csoport
(307.terem)
9:40-11:10 Angol szaknyelv 1.
1.csoport

(009.terem)
Angol szaknyelv 1.
4.csoport

(207.terem)
Német szaknyelv 1.
1.csoport

(307.terem)
Büntetőjog 2.
(Molnár K. előadóterem)
Napjaink vezető jogbölcseleti irányzatai
(Irk A. előadóterem)
Közigazgatási jogi gyakorlat 1. 1.csoport
(011.terem)
Közigazgatási jogi gyakorlat 1. 2.csoport
(103.terem)
Közigazgatási jogi gyakorlat 1. 4.csoport
(307.terem)
Jogi információtechnológia és adatbáziskezelés 2.csoport
(105.terem)
Angol szaknyelv 1.
3.csoport

(104.terem)
Angol szaknyelv 1.
6.csoport

(207.terem)
Jogi információtechnológia és adatbáziskezelés 4.csoport
(105.terem)
11:20-12:50 Közigazgatási jogi gyakorlat 1. 6.csoport
(103.terem)
Jogi információtechnológia és adatbáziskezelés 1.csoport
(105.terem)
Közigazgatási jogi gyakorlat 1. 7.csoport
(Holub J. előadóterem)
Közigazgatási jogi gyakorlat 1. 3.csoport
(103.terem)
Közigazgatási jogi gyakorlat 1. 5.csoport
(307.terem)
Polgári jog 1.
(Molnár K. előadóterem)
13:00-14:30 Polgári jog 1.
(Molnár K. előadóterem)
Az emberi méltóság filozófiája
(Irk A. előadóterem)
Angol szaknyelv 1.
2.csoport

(009.terem)
Angol szaknyelv 1.
5.csoport

(207.terem)
Német szaknyelv 1.
2.csoport

(307.terem)
Jog- és állambölcselet 1.
(Molnár K. előadóterem)
Angol szaknyelv 1.
7.csoport

(011.terem)
14:40-16:10 A világ nagy jogrendszerei
(Holub J. előadóterem)
Jogi információtechnológia és adatbáziskezelés 3.csoport
(105.terem)
Filozófia
(Óriás N. előadóterem)
Politikaelmélet
(Molnár K. előadóterem)
 
16:20-17:50   Globalizáció, nemzetközi kapcsolatok, fejlődés
(104.terem)
Modern politikai eszmék, ideológiák
(103. terem)
 

Órarend 5. szemeszter

Kötelező

Időbeosztás Hétfő Kedd Szerda Csütörtök
8:00-9:30 Angol szaknyelv 3.
1.csoport

(009.terem)
Polgári jogi gyakorlat 1.
3.csoport

(011.terem)
Polgári jogi gyakorlat 1.
1.csoport

(103.terem)
Angol szaknyelv 3.
4.csoport

(207.terem)
Büntetőjog 4.
(Óriás N. előadóterem)
Angol szaknyelv 3.
1.csoport

(009.terem)
Alkotmányjogi gyakorlat
5.csoport

(011.terem)
Polgári jogi gyakorlat 1.
6.csoport

(103.terem)
Angol szaknyelv 3.
4.csoport

(207.terem)
Polgári eljárásjog 1.
(Óriás N. előadóterem)
9:40-11:10 Infokommunikációs jog
(Óriás N. előadóterem)
Alkotmányjog 3.
(Óriás N. előadóterem)
Alkotmányjogi gyakorlat
6.csoport

(Faluhelyi F. előadóterem)
Angol szaknyelv 3.
2.csoport

(009.terem)
Német szaknyelv 3.
1.csoport

(104.terem)
Angol szaknyelv 3.
5.csoport

(207.terem)
Büntetőjogi gyakorlat 2.
3.csoport

(B326.terem)
Közigazgatási jog 3.
(Óriás N. előadóterem)
11:20-12:50 Nemzetközi jog 2.
(Óriás N. előadóterem)
Európai jog 1.
(Óriás N. előadóterem)
Angol szaknyelv 3.
3.csoport

(009.terem)
Német szaknyelv 3.
2.csoport

(104.terem)
Angol szaknyelv 3.
6.csoport

(207.terem)
Büntetőjogi gyakorlat 2.
4.csoport

(B326.terem)
Alkotmányjog 3.
(Óriás N. előadóterem)
13:00-14:30 Büntetőjogi gyakorlat 2.
5.csoport

(Irk A. előadóterem)
Angol szaknyelv 3.
2.csoport

(009.terem)
Német szaknyelv 3.
1.csoport

(104.terem)
Angol szaknyelv 3.
5.csoport

(207.terem)
Polgári eljárásjog 1.
(Óriás N. előadóterem)
Polgári jog 3.
(Óriás N. előadóterem)
14:40-16:10 Büntetőjogi gyakorlat 2.
6.csoport

(Irk A. előadóterem)
Angol szaknyelv 3.
3.csoport

(009.terem)
Német szaknyelv 3.
2.csoport

(104.terem)
Angol szaknyelv 3.
6.csoport

(207.terem)
Büntetőjogi gyakorlat 2.
1.csoport

(Faluhelyi F. előadóterem)
Alkotmányjogi gyakorlat
3.csoport

(011.terem)
Büntetőjogi gyakorlat 2.
2.csoport

(B326.terem)
Polgári jogi gyakorlat 1.
2.csoport

(307.terem)
Alkotmányjogi gyakorlat
4.csoport

(011.terem)
16:20-17:50 Polgári jogi gyakorlat 1.
4.csoport

(103.terem)
Alkotmányjogi gyakorlat
1.csoport

(011.terem)
Polgári jogi gyakorlat 1.
5.csoport

(103.terem)
   
18:00-19:30   Alkotmányjogi gyakorlat
2.csoport

(011.terem)
   

Órarend 7. szemeszter

Kötelező

Időbeosztás Hétfő Kedd Szerda Csütörtök
8:00-9:30     Büntető eljárásjog 2.
(Óriás N. előadóterem)
 
9:40-11:10 Büntető eljárásjogi gyakorlat
1.csoport

(Irk A. előadóterem)
  Pénzügyi jog 2.
(Óriás N. előadóterem)
Gazdasági és Kereskedelmi jog
(Molnár K. előadóterem)
11:20-12:50 Büntető eljárásjogi gyakorlat
2.csoport

(Irk A. előadóterem)
  Családjog
(Óriás N. előadóterem)
 
13:00-14:30 Gazdasági és Kereskedelmi jog
(Óriás N. előadóterem)
Munkajog 1.
(Molnár K. előadóterem)
  Jogszociológia
(Molnár K. előadóterem)
14:40-16:10 Büntetés-végrehajtási jog
(Óriás N. előadóterem)
Büntető eljárásjogi gyakorlat
4.csoport

(Holub J. előadóterem)
Nemzetközi magánjog
(Óriás N. előadóterem)
16:20-17:50   Büntető eljárásjogi gyakorlat
3.csoport

(Irk A. előadóterem)
   

2021/2022-es tanév 2. (tavaszi) félév

Órarend 2. szemeszter

Kötelező
Történeti alappanel differenciált kurzusai

Időbeosztás Hétfő Kedd Szerda Csütörtök
8:00-9:30   Büntetőjog 1.
(Molnár K. előadóterem)
Jogi alaptan
(Molnár K. előadóterem)
Római jogi kritériumszeminárium 1.csoport
(103.terem)
Jogi kommunikációs ismeretek
1.csoport

(307.terem)
9:40-11:10 Európai alkotmány- és jogtörténet 2.
(Molnár K. előadóterem)
Politikaelmélet
(Molnár K. előadóterem)
Latin 6.csoport
(Tanszék 253.)
Római jogi kritériumszeminárium 2.csoport
(103.terem)
11:20-12:50 Magyar alkotmány és jogtörténet 2.
(Molnár K. előadóterem)
Magyar alkotmány és jogtörténet 2.
(Molnár K. előadóterem)
Római jog 2.
(Molnár K. előadóterem)
Latin 7.csoport
(011.terem)
Római jogi kritériumszeminárium 3.csoport
(103.terem)
13:00-14:30 Jogászi képességek elm. és gyak. megalapozása 1.csoport
(103.terem)
Összehasonlító európai magánjogtörténet
(104.terem)
Latin 1.csoport
(207.terem)
Jogalkotás és jogforrások története a magyar jogban
(307.terem)
Jogi információtechnológia és adatbáziskezelés 1.csoport
(105.terem)
Római jog 2.
(Molnár K. előadóterem)
Latin 4.csoport
(009.terem)
Római jogi kritériumszeminárium 5.csoport
(011.terem)
Jogi információtechnológia és adatbáziskezelés 5.csoport
(104.terem)
Jogi információtechnológia és adatbáziskezelés 3.csoport
(105.terem)
A magánjogi dogmatika római jogi alapjai
(103.terem)
14:40-16:10 A jogászi hivatásrendek és az igazságszolg. magyarországi története
(009.terem)
Összehasonlító európai alkotmánytörténet
(104.terem)
Latin 2.csoport
(207.terem)
Jogi információtechnológia és adatbáziskezelés 2.csoport
(105.terem)
Római közjog
(Molnár K. előadóterem)
Latin 3.csoport
(207.terem)
Római jogi kritériumszeminárium 4.csoport
(011.terem)
Latin 5.csoport
(009.terem)
Római jogi kritériumszeminárium 6.csoport
(011.terem)
Jogi információtechnológia és adatbáziskezelés 4.csoport
(105.terem)
 
16:20-17:50 Magyarország történeti alkotmánya
(009.terem)
Római büntetőjog
(Molnár K. előadóterem)
Római perjog
(011.terem)
Római jogi jogesetek
(011.terem)
 

Órarend 4. szemeszter

Kötelező
Elméleti alappanel differenciált kurzusai

Időbeosztás Hétfő Kedd Szerda Csütörtök
8:00-9:30 Angol szaknyelv 2.
5.csoport

(104.terem)
Angol szaknyelv 2.
1.csoport

(307.terem)
Filozófia
(Óriás N. előadóterem)
Közigazgatási jog 2.
(Óriás N. előadóterem)
Közigazgatási jog 2.
(Óriás N. előadóterem)
9:40-11:10 Közigazgatási jogi gyakorlat 2.
6.csoport

(011.terem)
Angol szaknyelv 2.
6.csoport

(104.terem)
Német szaknyelv 2.
1.csoport

(207.terem)
Angol szaknyelv 2.
2.csoport

(307.terem)
Büntetőjogi gyakorlat 1.
5.csoport

(B326.terem)
Alkotmányjog 2.
(Óriás N. előadóterem)
Közigazgatási jogi gyakorlat 2.
1.csoport

(011.terem)
Közigazgatási jogi gyakorlat 2.
4.csoport

(103.terem)
Angol szaknyelv 2.
8.csoport

(207.terem)
Közigazgatási jogi gyakorlat 2.
7.csoport

(307.terem)
Büntetőjogi gyakorlat 1.
3.csoport

(B326.terem)
Alkotmányjog 2.
(Óriás N. előadóterem)
11:20-12:50 Angol szaknyelv 2.
7.csoport

(104.terem)
Német szaknyelv 2.
2.csoport

(207.terem)
Angol szaknyelv 2.
3.csoport

(307.terem)
Büntetőjogi gyakorlat 1.
6.csoport

(B326.terem)
Büntetőjog 3.
(Óriás N. előadóterem)
Angol szaknyelv 2.
4.csoport

(009.terem)
Közigazgatási jogi gyakorlat 2.
2.csoport

(011.terem)
Közigazgatási jogi gyakorlat 2.
5.csoport

(103.terem)
Napjaink vezető jogbölcseleti irányzatai
(104.terem)
Büntetőjogi gyakorlat 1.
4.csoport

(B326.terem)
Polgári jog 2.
(Óriás N. előadóterem)
13:00-14:30 Polgári jog 2.
(Molnár K. előadóterem)
Nemzetközi jog 1.
(Óriás N. előadóterem)
Jog- és állambölcselet 2.
(Molnár K. előadóterem)
Közigazgatási jogi gyakorlat 2.
3.csoport

(011.terem)
Német szaknyelv 2.
3.csoport

(307.terem)
14:40-16:10 A világ nagy jogrendszerei
(Holub J. előadóterem)
Globalizáció, nemzetközi kapcsolatok, fejlődés
(Óriás N. előadóterem 1.)
Büntetőjogi gyakorlat 1.
1.csoport

(Óriás N. előadóterem 2.)
Az emberi méltóság filozófiája
(Holub J. előadóterem)
Büntetőjogi gyakorlat 1.
2.csoport

(B326.terem)
   
16:20-17:50   Emberi jogok elméleti alapjai
(Óriás N. előadóterem 1.)
Modern politikai eszmék, ideológiák
(207.terem)
 

Órarend 6. szemeszter

Kötelező

Időbeosztás Hétfő Kedd Szerda Csütörtök
8:00-9:30 Büntető eljárásjog 1.
(Óriás N. előadóterem)
Angol szaknyelv 4.
1.csoport

(009.terem)
Angol szaknyelv 4.
4.csoport

(207.terem)
Pénzügyi jog 1.
(Irk A. előadóterem)
Angol szaknyelv 4.
1.csoport

(009.terem)
Polgári jogi gyakorlat 2.
1.csoport

(104.terem)
Angol szaknyelv 4.
4.csoport

(207.terem)
9:40-11:10 Angol szaknyelv 4.
2.csoport

(009.terem)
Európai jog gyakorlat
1.csoport

(011.terem)
Európai jog gyakorlat
3.csoport

(103.terem)
Angol szaknyelv 4.
5.csoport

(207.terem)
Német szaknyelv 4.
1.csoport

(307.terem)
Angol szaknyelv 4.
2.csoport

(009.terem)
Polgári jogi gyakorlat 2.
6.csoport

(104.terem)
Angol szaknyelv 4.
5.csoport

(207.terem)
Német szaknyelv 4.
1.csoport

(307.terem)
11:20-12:50 Európai jog 2.
(Óriás N. előadóterem)
Angol szaknyelv 4.
3.csoport

(009.terem)
Európai jog gyakorlat
2.csoport

(011.terem)
Európai jog gyakorlat
4.csoport

(103.terem)
Német szaknyelv 4.
2.csoport

(307.terem)
Médiajog
(Óriás N. előadóterem)
Angol szaknyelv 4.
3.csoport

(009.terem)
Német szaknyelv 4.
2.csoport

(307.terem)
13:00-14:30   Polgári eljárásjogi gyakorlat
1.csoport

(103.terem)
Polgári jog 4.
(Óriás N. előadóterem)
Polgári eljárásjog 2.
(Molnár K. előadóterem)
14:40-16:10 Polgári jogi gyakorlat 2.
3.csoport

(Óriás N. előadóterem 1.)
Polgári jogi gyakorlat 2.
5.csoport

(011.terem)
Polgári eljárásjogi gyakorlat
2.csoport

(103.terem)
Polgári jogi gyakorlat 2.
4.csoport

(Molnár K. előadóterem)
Polgári eljárásjogi gyakorlat
3.csoport

(103.terem)
Polgári jogi gyakorlat 2.
2.csoport

(207.terem)
 
16:20-17:50     Polgári eljárásjogi gyakorlat
4.csoport

(103.terem)
 

2021/2022-es tanév 1. (őszi) félév

Órarend 1. szemeszter

Kötelező
Történeti alappanel differenciált kurzusai

Időbeosztás Hétfő Kedd Szerda Csütörtök
8:00-9:30   Európai alkotmány- és jogtörténet 1.
(Molnár K. előadóterem)
Európai alkotmány- és jogtörténet 1.
(Molnár K. előadóterem)
 
9:40-11:10 Bevezetés a bűnügyi tudományokba
(Molnár K. előadóterem)
Jogászi képességek elm. és gyak. megalapozása 2.csoport
(103.terem)
Összehasonlító európai magánjogtörténet
(207.terem)
Jogi alaptan
(Molnár K. előadóterem)
Latin 6.csoport
(009.terem)
11:20-12:50 Magyar alkotmány és jogtörténet 1.
(Molnár K. előadóterem)
Jogászi képességek elm. és gyak. megalapozása 3.csoport
(103.terem)
Jogászi képességek elm. és gyak. megalapozása 5.csoport
(Molnár K. előadóterem)
Jogalkotás és jogforrások története a magyar jogban
(009.terem)
Latin 2.csoport
(011.terem)
  Latin 7.csoport
(009.terem)
13:00-14:30 Római jog 1.
(Molnár K. előadóterem)
Közgazdaságtan
(Molnár K. előadóterem)
Jogászi képességek elm. és gyak. megalapozása 7.csoport
(009.terem)
Latin 4.csoport
(011.terem)
 
14:40-16:10 Latin 1.csoport
(011.terem)
Római közjog
(Molnár K. előadóterem)
Jogászi képességek elm. és gyak. megalapozása 4.csoport
(103.terem)
Latin 3.csoport
(104.terem)
Összehasonlító európai alkotmánytörténet
(009.terem)
Római jogi jogesetek
(207.terem)
Jogászi képességek elm. és gyak. megalapozása 6.csoport
(Holub J. előadóterem)
Jogászi képességek elm. és gyak. megalapozása 8.csoport
(009.terem)
Latin 5.csoport
(011.terem)
 
16:20-17:50 Jogászi képességek elm. és gyak. megalapozása 1.csoport
(103.terem)
A jogászi hivatásrendek és az igazságszolg. magyarországi története
(207.terem)
A magánjogi dogmatika római jogi alapjai
(103.terem)
Római perjog
(207.terem)
   
18:00-19:30 Római büntetőjog
(103.terem)
Magyarország történeti alkotmánya
(207.terem)
     

Órarend 3. szemeszter

Kötelező
Elméleti alappanel differenciált kurzusai

Időbeosztás Hétfő Kedd Szerda Csütörtök
8:00-9:30 Kriminológia
(Molnár K. előadóterem)
Alkotmányjog 1.
(Óriás N. előadóterem)
Közigazgatási jog 1.
(Óriás N. előadóterem)
Jogi kommunikációs ismeretek 1.csoport
(307.terem)
Jogi kommunikációs ismeretek 4.csoport
(207.terem)
9:40-11:10 Angol szaknyelv 1.
1.csoport

(009.terem)
Angol szaknyelv 1.
4.csoport

(207.terem)
Német szaknyelv 1.
1.csoport

(307.terem)
Napjaink vezető jogbölcseleti irányzatai
(103. terem)
Filozófia
(Óriás N. előadóterem)
Közigazgatási jogi gyakorlat 1. 1.csoport
(011.terem)
Közigazgatási jogi gyakorlat 1. 3.csoport
(103.terem)
Modern politikai eszmék, ideológiák
(Óriás N. előadóterem 1.)
Jogi információtechnológia és adatbáziskezelés 2.csoport
(105.terem)
Jogi kommunikációs ismeretek 2.csoport
(307.terem)
Angol szaknyelv 1.
3.csoport

(104.terem)
Angol szaknyelv 1.
6.csoport

(207.terem)
Német szaknyelv 1.
3.csoport

(011.terem)
11:20-12:50 Angol szaknyelv 1.
2.csoport

(009.terem)
Angol szaknyelv 1.
5.csoport

(207.terem)
Német szaknyelv 1.
2.csoport

(307.terem)
Közigazgatási jogi gyakorlat 1. 5.csoport
(103.terem)
Jogi információtechnológia és adatbáziskezelés 1.csoport
(105.terem)
Büntetőjog 2.
(Óriás N. előadóterem)
Közigazgatási jogi gyakorlat 1. 2.csoport
(011.terem)
Közigazgatási jogi gyakorlat 1. 4.csoport
(103.terem)
Közigazgatási jogi gyakorlat 1. 6.csoport
(207.terem)
Politikaelmélet
(Tanszék)
Jogi kommunikációs ismeretek 3.csoport
(307.terem)
Angol szaknyelv 1.
7.csoport

(207.terem)
13:00-14:30 Polgári jog 1.
(Óriás N. előadóterem)
Jog- és állambölcselet 1.
(Molnár K. előadóterem)
Polgári jog 1.
(Molnár K. előadóterem)
14:40-16:10 A világ nagy jogrendszerei
(Holub J. előadóterem)
Jogi információtechnológia és adatbáziskezelés 3.csoport
(105.terem)
Globalizáció, nemzetközi kapcsolatok, fejlődés
(Molnár K. előadóterem)
Az emberi méltóság filozófiája
(Holub J. előadóterem)
Jogi információtechnológia és adatbáziskezelés 4.csoport
(105.terem)
 
16:20-17:50   Emberi jogok elméleti alapjai
(Molnár K. előadóterem)
   

Órarend 5. szemeszter

Kötelező

Időbeosztás Hétfő Kedd Szerda Csütörtök
8:00-9:30 Polgári jogi gyakorlat 1.
1.csoport

(Óriás N. előadóterem 2.)
Polgári jogi gyakorlat 1.
3.csoport

(Óriás N. előadóterem 1.)
Angol szaknyelv 3.
1.csoport

(009.terem)
Angol szaknyelv 3.
4.csoport

(207.terem)
Büntetőjog 4.
(Irk A. előadóterem)
Polgári jogi gyakorlat 1.
6.csoport

(103.terem)
Polgári jogi gyakorlat 1.
4.csoport

(104.terem)
Angol szaknyelv 3.
1.csoport

(009.terem)
Angol szaknyelv 3.
4.csoport

(207.terem)
Alkotmányjogi gyakorlat
5.csoport

(011.terem)
Alkotmányjog 3.
(Molnár K. előadóterem)
9:40-11:10 Infokommunikációs jog
(Óriás N. előadóterem)
Alkotmányjog 3.
(Molnár K. előadóterem)
Alkotmányjogi gyakorlat
6.csoport

(Faluhelyi F. előadóterem)
Alkotmányjogi gyakorlat
3.csoport

(104.terem)
Angol szaknyelv 3.
2.csoport

(009.terem)
Angol szaknyelv 3.
5.csoport

(207.terem)
Német szaknyelv 3.
1.csoport

(307.terem)
Közigazgatási jog 3.
(Molnár K. előadóterem)
11:20-12:50 Nemzetközi jog 2.
(Óriás N. előadóterem)
Európai jog 1.
(Irk A. előadóterem)
Alkotmányjogi gyakorlat
4.csoport

(104.terem)
Angol szaknyelv 3.
3.csoport

(009.terem)
Német szaknyelv 3.
2.csoport

(307.terem)
Polgári jog 3.
(Molnár K. előadóterem)
13:00-14:30 Polgári eljárásjog 1.
(Irk A. előadóterem)
Polgári eljárásjog 1.
(Irk A. előadóterem)
Angol szaknyelv 3.
2.csoport

(009.terem)
Angol szaknyelv 3.
5.csoport

(207.terem)
Német szaknyelv 3.
1.csoport

(307.terem)
14:40-16:10 Büntetőjogi gyakorlat 2.
4.csoport

(B326.terem)
Büntetőjogi gyakorlat 2.
2.csoport

(Irk A. előadóterem)
Alkotmányjogi gyakorlat
1.csoport

(011.terem)
Büntetőjogi gyakorlat 2.
1.csoport

(B326.terem)
Polgári jogi gyakorlat 1.
2.csoport

(307.terem)
Angol szaknyelv 3.
3.csoport

(009.terem)
Német szaknyelv 3.
2.csoport

(307.terem)
16:20-17:50 Büntetőjogi gyakorlat 2.
5.csoport

(B326.terem)
Polgári jogi gyakorlat 1.
5.csoport

(009.terem)
Alkotmányjogi gyakorlat
2.csoport

(011.terem)
Büntetőjogi gyakorlat 2.
3.csoport

(307.terem)
   

2020/2021-es tanév 2. (tavaszi) félév

Órarend 2. szemeszter

Kötelező
Történeti alappanel differenciált kurzusai

Időbeosztás Hétfő Kedd Szerda Csütörtök
8:00-9:30   Büntetőjog 1.
(Molnár K. előadóterem)
Politikaelmélet
(Molnár K. előadóterem)
Jogi kommunikációs ismeretek
1.csoport

(307.terem)
Jogi információtechnológia és adatbáziskezelés 3.csoport
(104.terem)
9:40-11:10 Európai alkotmány- és jogtörténet 2.
(Molnár K. előadóterem)
Jogi alaptan
(Molnár K. előadóterem)
Latin 5.csoport
(207.terem)
Jogi kommunikációs ismeretek
2.csoport

(307.terem)
Jogi információtechnológia és adatbáziskezelés 4.csoport
(104.terem)
11:20-12:50 Magyar alkotmány és jogtörténet 2.
(Molnár K. előadóterem)
Magyar alkotmány és jogtörténet 2.
(Molnár K. előadóterem)
Római jog 2.
(Molnár K. előadóterem)
Latin 6.csoport
(207.terem)
Jogi kommunikációs ismeretek
3.csoport

(307.terem)
Jogi információtechnológia és adatbáziskezelés 5.csoport
(104.terem)
13:00-14:30 Jogászi képességek elm. és gyak. megalapozása 1.csoport
(103.terem)
Jogi információtechnológia és adatbáziskezelés 1.csoport
(104.terem)
Latin 1.csoport
(207.terem)
Jogalkotás és jogforrások története a magyar jogban
(307.terem)
Római jog 2.
(Molnár K. előadóterem)
Római jogi kritériumszeminárium 1.csoport
(103.terem)
Latin 4.csoport
(104.terem)
Jogászi képességek elm. és gyak. megalapozása 3.csoport
(307.terem)
Római jogi kritériumszeminárium 5.csoport
(011.terem)
 
14:40-16:10 Latin 2.csoport
(207.terem)
Jogi információtechnológia és adatbáziskezelés 2.csoport
(104.terem)
A jogászi hivatásrendek és az igazságszolg. magyarországi története
(009.terem)
Római közjog
(Molnár K. előadóterem)
Latin 3.csoport
(011.terem)
Római jogi kritériumszeminárium 4.csoport
(103.terem)
Jogászi képességek elm. és gyak. megalapozása 2.csoport
(Irk A. előadóterem)
Római jogi kritériumszeminárium 2.csoport
(103.terem)
Római jogi kritériumszeminárium 6.csoport
(011.terem)
Jogi kommunikációs ismeretek
4.csoport

(307.terem)
Jogi kommunikációs ismeretek
5.csoport

(207.terem)
16:20-17:50 Magyarország történeti alkotmánya
(207.terem)
Római büntetőjog
(Molnár K. előadóterem)
Római perjog
(103.terem)
Római jogi kritériumszeminárium 3.csoport
(103.terem)
Római jogi jogesetek
(011.terem)
 
18:00-19:30     A magánjogi dogmatika római jogi alapjai
(207.terem)
 

Órarend 4. szemeszter

Kötelező
Elméleti alappanel differenciált kurzusai

Időbeosztás Hétfő Kedd Szerda Csütörtök
8:00-9:30 Angol szaknyelv 2.
1.csoport

(307.terem)
Angol szaknyelv 2.
4.csoport

(103.terem)
Filozófia
(Óriás N. előadóterem)
Közigazgatási jog 2.
(Óriás N. előadóterem)
Közigazgatási jog 2.
(Óriás N. előadóterem)
9:40-11:10 Angol szaknyelv 2.
2.csoport

(307.terem)
Büntetőjogi gyakorlat 1.
4.csoport

(B326.terem)
Német szaknyelv 2.
1.csoport

(207.terem)
Angol szaknyelv 2.
5.csoport

(103.terem)
Alkotmányjog 2.
(Óriás N. előadóterem)
Közigazgatási jogi gyakorlat 2. 1.csoport
(011.terem)
Közigazgatási jogi gyakorlat 2. 3.csoport
(103.terem)
Modern politikai eszmék, ideológiák
(Óriás N. előadóterem 1.)
Jogállamiság és alkotmányosság
(Óriás N. előadóterem 2.)
Büntetőjogi gyakorlat 1.
2.csoport

(B326.terem)
Alkotmányjog 2.
(Óriás N. előadóterem)
11:20-12:50 Angol szaknyelv 2.
3.csoport

(307.terem)
Német szaknyelv 2.
2.csoport

(207.terem)
Angol szaknyelv 2.
6.csoport

(103.terem)
Büntetőjog 3.
(Óriás N. előadóterem)
Közigazgatási jogi gyakorlat 2. 2.csoport
(011.terem)
Közigazgatási jogi gyakorlat 2. 4.csoport
(103.terem)
Közigazgatási jogi gyakorlat 2. 5.csoport
(307.terem)
A különleges helyzetek kezelésének elméleti kérdései
(Óriás N. előadóterem 2.)
Büntetőjogi gyakorlat 1.
3.csoport

(B326.terem)
Polgári jog 2.
(Óriás N. előadóterem)
13:00-14:30 Polgári jog 2.
(Molnár K. előadóterem)
Nemzetközi jog 1.
(Óriás N. előadóterem)
Jog- és állambölcselet 2.
(Molnár K. előadóterem)
 
14:40-16:10 A világ nagy jogrendszerei
(Óriás N. előadóterem 1.)
Globalizáció, nemzetközi kapcsolatok, fejlődés
(Óriás N. előadóterem 1.)
Büntetőjogi gyakorlat 1.
1.csoport

(Óriás N. előadóterem 2.)
Az emberi méltóság filozófiája
(Holub J. előadóterem)
Napjaink vezető jogbölcseleti irányzatai
(Molnár K. előadóterem)
 
16:20-17:50   Emberi jogok elméleti alapjai
(Óriás N. előadóterem 1.)
Jogi etika
(011.terem)