Főoldal

Felvételizőknek

Hallgatóknak

Szaknyelvi Vizsgaközpont

Szakirányú továbbképzések

Doktori Iskola

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés nappali órarendje

Órarend 1. szemeszter

Kötelező
Történeti alappanel differenciált kurzusai

Időbeosztás Hétfő Kedd Szerda Csütörtök
8:00-9:30   Európai alkotmány- és jogtörténet 1.
(Molnár K. előadóterem)
Európai alkotmány- és jogtörténet 1.
(Molnár K. előadóterem)
 
9:40-11:10 Bevezetés a bűnügyi tudományokba
(Molnár K. előadóterem)
Jogászi képességek elm. és gyak. megalapozása 2.csoport
(207.terem)
Összehasonlító európai magánjogtörténet
(Molnár K. előadóterem)
Jogi alaptan
(Molnár K. előadóterem)
Latin 5.csoport
(009.terem)
11:20-12:50 Magyar alkotmány és jogtörténet 1.
(Molnár K. előadóterem)
Jogászi képességek elm. és gyak. megalapozása 4.csoport
(011.terem)
Jogászi képességek elm. és gyak. megalapozása 3.csoport
(207.terem)
Jogalkotás és jogforrások története a magyar jogban
(Molnár K. előadóterem)
  Latin 6.csoport
(009.terem)
13:00-14:30 Római jog 1.
(Molnár K. előadóterem)
Közgazdaságtan
(Molnár K. előadóterem)
Latin 3.csoport
(011.terem)
 
14:40-16:10 Latin 1.csoport
(011.terem)
Római közjog
(Molnár K. előadóterem)
Latin 2.csoport
(104.terem)
A magánjogi dogmatika római jogi alapjai
(207.terem)
Jogászi képességek elm. és gyak. megalapozása 5.csoport
(Irk A. előadóterem)
Latin 4.csoport
(011.terem)
 
16:20-17:50 Jogászi képességek elm. és gyak. megalapozása 1.csoport
(103.terem)
A jogászi hivatásrendek és az igazságszolg. magyarországi története
(207.terem)
Római jogi jogesetek
(207.terem)
Összehasonlító európai alkotmánytörténet
(Óriás N. előadóterem 1.)
Jogászi képességek elm. és gyak. megalapozása 6.csoport
(Irk A. előadóterem)
 
18:00-19:30 Magyarország történeti alkotmánya
(207.terem)
Római büntetőjog
(103.terem)
  Római perjog
(Irk A. előadóterem)
 

 

Órarend 3. szemeszter

Kötelező
Elméleti alappanel differenciált kurzusai

Időbeosztás Hétfő Kedd Szerda Csütörtök
8:00-9:30 Kriminológia
(Molnár K. előadóterem)
Alkotmányjog 1.
(Irk A. előadóterem)
Közigazgatási jog 1.
(Óriás N. előadóterem)
Jogi kommunikációs ismeretek  1.csoport
(307.terem)
Közigazgatási jogi gyakorlat 1. 5.csoport
(104.terem)
Jogállamiság és alkotmányosság
(011.terem)
9:40-11:10 Angol szaknyelv 1.
1.csoport

(011.terem)
Angol szaknyelv 1.
3.csoport

(009.terem)
Angol szaknyelv 1.
6.csoport

(103.terem)
Német szaknyelv 1.
1.csoport

(307.terem)
Filozófia
(Irk A. előadóterem)
Közigazgatási jogi gyakorlat 1. 1.csoport
(011.terem)
Közigazgatási jogi gyakorlat 1. 3.csoport
(103.terem)
Jogi információtechnológia és adatbáziskezelés 2.csoport
(105.terem)
Jog- és állambölcselet 1.
(Óriás N. előadóterem)
Jogi kommunikációs ismeretek  2.csoport
(307.terem)
11:20-12:50 Angol szaknyelv 1.
2.csoport

(011.terem)
Angol szaknyelv 1.
4.csoport

(009.terem)
Angol szaknyelv 1.
7.csoport

(103.terem)
Német szaknyelv 1.
2.csoport

(307.terem)
Büntetőjog 2.
(Irk A. előadóterem)
Közigazgatási jogi gyakorlat 1. 2.csoport
(011.terem)
Közigazgatási jogi gyakorlat 1. 4.csoport
(103.terem)
Politikaelmélet
(Molnár K. előadóterem)
Polgári jog 1.
(Óriás N. előadóterem)
13:00-14:30 Polgári jog 1.
(Faluhelyi F. előadóterem)
Modern politikai eszmék, ideológiák
(Molnár K. előadóterem)
Napjaink vezető jogbölcseleti irányzatai
(Óriás N. előadóterem 1.)
A különleges helyzetek kezelésének elméleti kérdései
(Faluhelyi F. előadóterem)
Angol szaknyelv 1.
5.csoport

(009.terem)
 
14:40-16:10 Jogi információtechnológia és adatbáziskezelés 1.csoport
(105.terem)
Globalizáció, nemzetközi kapcsolatok, fejlődés
(Molnár K. előadóterem)
Az emberi méltóság filozófiája
(Holub J. előadóterem)
Jogi információtechnológia és adatbáziskezelés 3.csoport
(105.terem)
 
16:20-17:50 A világ nagy jogrendszerei
(Óriás N. előadóterem 1.)
Emberi jogok elméleti alapjai
(Molnár K. előadóterem)