Jogász szak osztatlan (egységes) képzés nappali órarendje

2020/2021-es tanév 2. (tavaszi) félév

Órarend 2. szemeszter

Kötelező
Történeti alappanel differenciált kurzusai

Időbeosztás Hétfő Kedd Szerda Csütörtök
8:00-9:30   Büntetőjog 1.
(Molnár K. előadóterem)
Politikaelmélet
(Molnár K. előadóterem)
Jogi kommunikációs ismeretek
1.csoport

(307.terem)
Jogi információtechnológia és adatbáziskezelés 3.csoport
(104.terem)
9:40-11:10 Európai alkotmány- és jogtörténet 2.
(Molnár K. előadóterem)
Jogi alaptan
(Molnár K. előadóterem)
Latin 5.csoport
(207.terem)
Jogi kommunikációs ismeretek
2.csoport

(307.terem)
Jogi információtechnológia és adatbáziskezelés 4.csoport
(104.terem)
11:20-12:50 Magyar alkotmány és jogtörténet 2.
(Molnár K. előadóterem)
Magyar alkotmány és jogtörténet 2.
(Molnár K. előadóterem)
Római jog 2.
(Molnár K. előadóterem)
Latin 6.csoport
(207.terem)
Jogi kommunikációs ismeretek
3.csoport

(307.terem)
Jogi információtechnológia és adatbáziskezelés 5.csoport
(104.terem)
13:00-14:30 Jogászi képességek elm. és gyak. megalapozása 1.csoport
(103.terem)
Jogi információtechnológia és adatbáziskezelés 1.csoport
(104.terem)
Latin 1.csoport
(207.terem)
Jogalkotás és jogforrások története a magyar jogban
(307.terem)
Római jog 2.
(Molnár K. előadóterem)
Római jogi kritériumszeminárium 1.csoport
(103.terem)
Latin 4.csoport
(104.terem)
Jogászi képességek elm. és gyak. megalapozása 3.csoport
(307.terem)
Római jogi kritériumszeminárium 5.csoport
(011.terem)
 
14:40-16:10 Latin 2.csoport
(207.terem)
Jogi információtechnológia és adatbáziskezelés 2.csoport
(104.terem)
A jogászi hivatásrendek és az igazságszolg. magyarországi története
(009.terem)
Római közjog
(Molnár K. előadóterem)
Latin 3.csoport
(011.terem)
Római jogi kritériumszeminárium 4.csoport
(103.terem)
Jogászi képességek elm. és gyak. megalapozása 2.csoport
(Irk A. előadóterem)
Római jogi kritériumszeminárium 2.csoport
(103.terem)
Római jogi kritériumszeminárium 6.csoport
(011.terem)
Jogi kommunikációs ismeretek
4.csoport

(307.terem)
Jogi kommunikációs ismeretek
5.csoport

(207.terem)
16:20-17:50 Magyarország történeti alkotmánya
(207.terem)
Római büntetőjog
(Molnár K. előadóterem)
Római perjog
(103.terem)
Római jogi kritériumszeminárium 3.csoport
(103.terem)
Római jogi jogesetek
(011.terem)
 
18:00-19:30     A magánjogi dogmatika római jogi alapjai
(207.terem)
 

Órarend 4. szemeszter

Kötelező
Elméleti alappanel differenciált kurzusai

Időbeosztás Hétfő Kedd Szerda Csütörtök
8:00-9:30 Angol szaknyelv 2.
1.csoport

(307.terem)
Angol szaknyelv 2.
4.csoport

(103.terem)
Filozófia
(Óriás N. előadóterem)
Közigazgatási jog 2.
(Óriás N. előadóterem)
Közigazgatási jog 2.
(Óriás N. előadóterem)
9:40-11:10 Angol szaknyelv 2.
2.csoport

(307.terem)
Büntetőjogi gyakorlat 1.
4.csoport

(B326.terem)
Német szaknyelv 2.
1.csoport

(207.terem)
Angol szaknyelv 2.
5.csoport

(103.terem)
Alkotmányjog 2.
(Óriás N. előadóterem)
Közigazgatási jogi gyakorlat 2. 1.csoport
(011.terem)
Közigazgatási jogi gyakorlat 2. 3.csoport
(103.terem)
Modern politikai eszmék, ideológiák
(Óriás N. előadóterem 1.)
Jogállamiság és alkotmányosság
(Óriás N. előadóterem 2.)
Büntetőjogi gyakorlat 1.
2.csoport

(B326.terem)
Alkotmányjog 2.
(Óriás N. előadóterem)
11:20-12:50 Angol szaknyelv 2.
3.csoport

(307.terem)
Német szaknyelv 2.
2.csoport

(207.terem)
Angol szaknyelv 2.
6.csoport

(103.terem)
Büntetőjog 3.
(Óriás N. előadóterem)
Közigazgatási jogi gyakorlat 2. 2.csoport
(011.terem)
Közigazgatási jogi gyakorlat 2. 4.csoport
(103.terem)
Közigazgatási jogi gyakorlat 2. 5.csoport
(307.terem)
A különleges helyzetek kezelésének elméleti kérdései
(Óriás N. előadóterem 2.)
Büntetőjogi gyakorlat 1.
3.csoport

(B326.terem)
Polgári jog 2.
(Óriás N. előadóterem)
13:00-14:30 Polgári jog 2.
(Molnár K. előadóterem)
Nemzetközi jog 1.
(Óriás N. előadóterem)
Jog- és állambölcselet 2.
(Molnár K. előadóterem)
 
14:40-16:10 A világ nagy jogrendszerei
(Óriás N. előadóterem 1.)
Globalizáció, nemzetközi kapcsolatok, fejlődés
(Óriás N. előadóterem 1.)
Büntetőjogi gyakorlat 1.
1.csoport

(Óriás N. előadóterem 2.)
Az emberi méltóság filozófiája
(Holub J. előadóterem)
Napjaink vezető jogbölcseleti irányzatai
(Molnár K. előadóterem)
 
16:20-17:50   Emberi jogok elméleti alapjai
(Óriás N. előadóterem 1.)
Jogi etika
(011.terem)