Jogász szak osztatlan (egységes) képzés nappali órarendje

Kötelező
Történeti alappanel differenciált kurzusai

Időbeosztás Hétfő Kedd Szerda Csütörtök
8:00-9:20   Európai alkotmány- és jogtörténet 1.
(Molnár K. előadóterem)
Európai alkotmány- és jogtörténet 1.
(Molnár K. előadóterem)
 
9:30-10:50 Bevezetés a bűnügyi tudományokba
(Molnár K. előadóterem)
Jogászi képességek elm. és gyak. megalapozása 3.csoport
(307.terem)
Összehasonlító európai magánjogtörténet
(Molnár K. előadóterem)
A magánjogi dogmatika római jogi alapjai
(207.terem)
Jogi alaptan
(Molnár K. előadóterem)
 
11:00-12:20 Magyar alkotmány és jogtörténet 1.
(Molnár K. előadóterem)
Jogászi képességek elm. és gyak. megalapozása 2.csoport
(011.terem)
Jogalkotás és jogforrások története a magyar jogban
(207.terem)
Összehasonlító európai alkotmánytörténet
(Molnár K. előadóterem)
Latin 6.csoport
(009.terem)
12:30-13:50 Római jog 1.
(Molnár K. előadóterem)
Közgazdaságtan
Irk A. előadóterem
Latin 4.csoport
(011.terem)
 
14:00-15:20 Latin 1.csoport
(103.terem)
Római közjog
(Molnár K. előadóterem)
Latin 3.csoport
(011.terem)
A jogászi hivatásrendek és az igazságszolg. magyarországi története
(009.terem)
Latin 5.csoport
(011.terem)
 
15:30-16:50 Latin 2.csoport
(103.terem)
Jogászi képességek elm. és gyak. megalapozása 1.csoport
(011.terem)
Magyarország történeti alkotmánya
(009.terem)
Római jogi jogesetek
(207.terem)
Jogászi képességek elm. és gyak. megalapozása 4.csoport
(011.terem)
 
17:00-18:20 Római büntetőjog
(103.terem)
Római perjog
(207.terem)
Jogászi képességek elm. és gyak. megalapozása 5.csoport
(011.terem)