Főoldal

Felvételizőknek

Hallgatóknak

Szaknyelvi Vizsgaközpont

Szakirányú továbbképzések

Doktori Iskola

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés nappali órarendje

Kötelező
Történeti alappanel differenciált kurzusai

Időbeosztás Hétfő Kedd Szerda Csütörtök
8:00-9:20

 

Római jog 2.
(Molnár K. előadóterem)

Politikaelmélet
(Molnár K. előadóterem)

Jogi kommunikációs ismeretek
1.csoport

(307.terem)

9:30-10:50

Európai alkotmány- és jogtörténet 2.
(Molnár K. előadóterem)

Büntetőjog 1.
(Molnár K. előadóterem)

Jogi alaptan
(Molnár K. előadóterem)

Jogi kommunikációs ismeretek
4.csoport

(104.terem)

Jogi kommunikációs ismeretek
2.csoport

(307.terem)

11:00-12:20

Magyar alkotmány és jogtörténet 2.
(Molnár K. előadóterem)

Római jog 2.
(Molnár K. előadóterem)

Latin
6.csoport

(207.terem)

Jogi kommunikációs ismeretek
3.csoport

(307.terem)

12:30-13:50

Jogalkotás és jogforrások története a magyar jogban
(Molnár K. előadóterem)

Összehasonlító európai magán-jogtörténet
(307.terem)

Jogi információ-technológia és adatbázis-kezelés
1.csoport

(104.terem)

Latin
1.csoport

(011.terem)

Magyar alkotmány és jogtörténet 2.
(Molnár K. előadóterem)

Római jogi kritérium-szeminárium
1.csoport

(103.terem)

Jogi információ-technológia és adatbáziskezelés
2.csoport

(105.terem)

Összehasonlító európai alkotmánytörténet
(104.terem)

Jogi információtechnológia és adatbáziskezelés
4.csoport

(104.terem)

14:00-15:20

Latin
2.csoport

(011.terem)

Latin
3.csoport

(011.terem)

A jogászi hivatásrendek és az igazságszolg. magyarországi története
(009.terem)

Római közjog
(103.terem)

Római jogi kritériumszeminárium
2.csoport

(103.terem)

Latin
5.csoport

(011.terem)

Jogi információtechnológia és adatbáziskezelés
3.csoport

(105.terem)

 

15:30-16:50

 

Latin
4.csoport

(011.terem)

Magyarország történeti alkotmánya
(009.terem)

Római büntetőjog
(103.terem)

Római jogi kritérium-szeminárium
4.csoport

(104.terem)

Római jogi kritériumszeminárium
3.csoport

(103.terem)

Római jogi kritérium-szeminárium
5.csoport

(Molnár K. előadóterem)

 

17:00-18:20

 

Római jogi jogesetek
(104.terem)

Jogászi képességek elm. és gyak. megalapozása
1.csoport

(103.terem)

Római perjog
(Molnár K. előadóterem)

 

18:30-19:50

 

 

A magánjogi dogmatika római jogi alapjai
(103.terem)