TDK orientációs nap - középpontban a járványhelyzettel kapcsolatos jogi kérdések

Smartphone, COVID

A kari tudományos diákkörök immár hagyományos TDK orientációs napjai közül az idei elsőt 2021. február 3-án 14.00 órai kezdettel online formában és tematikus programmal tartjuk. A rendezvény a Covid-19 járvánnyal, annak kezelésével kapcsolatos jogi kérdéseket járja körül egy meghívott alumni diákkörös, a Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft.-nél jogászként dolgozó dr. Suhajda Máté és az OTDK leendő versenyzőinek közreműködésével.

A program első felében 14.00 órától a karunkon 2019-ben végzett dr. Suhajda Máté tart rövid előadást, amelynek során bemutatja, hogy egy gyógyszeriparban dolgozó jogász milyen szakmai kihívásokkal találkozik a jelenlegi helyzetben, továbbá beszél eddigi pályájáról, valamint arról is, hogy a jogászképzés és a diákköri tevékenység során elsajátított készségekből, ismeretekből melyek bizonyultak leghasznosabbnak a gyakorlati munka során. A prezentációt követően kb. 20-25 percben online fórum keretében a résztvevők is tehetnek fel kérdéseket a meghívott vendégnek.

Rövid szünetet követően 15.00 órától az alábbi két OTDK pályamunkát mutatják be szerzőik:

  • Bubori Nóra - Fekete Kristóf - Kéri Valentin:
    Jogbiztonság veszélyhelyzetben. A Covid-19 okozta pandémia veszélyhelyzettel összefüggő (jog)hatásai
  • Kappel Gergely - Simon Soma Péter:
    Az alapvető jogokat tiszteletben tartó technológiával az emberiségért!

Az alkotmányjogi dolgozat a jogbiztonsággal összefüggő, elsősorban a magyar helyi önkormányzatokkal kapcsolatot mutató szabályozási megoldások, illetve anomáliák összegyűjtését és vizsgálatát tűzte ki célul, különös figyelmet fordítva a Covid-19 okozta veszélyhelyzetre, rámutatva, hogy a (világ)járvány komoly próbatétel elé állította a jelenlegi magyar szabályozást. Ehhez kapcsolódóan a szerzők több példán keresztül mutatják be a veszélyhelyzettel összefüggő jogbiztonsági kérdések tekintetében heterogén gyakorlatot és azt, hogy melyek azok a neuralgikus pontok, amelyek kiigazítása a hasonló jövőbeni helyzetek elkerülése érdekében indokolt lehet.

A másik pályamunka középpontjában a koronavírus terjedésének lassítására rendelkezésre álló modern technológiai eszközök, a kontaktkövető applikációk, konkrétabban a VírusRadar  vizsgálata áll. Eme applikációk alkalmazása során szem előtt kell tartani a személyes adatok védelmét, a szigorú jogi kereteket. A dolgozat szerzői egy jogi megfeleltethetőségi vizsgálattal felmérték a GDPR-nak, az Európai Unió Alapjogi Chartájának való megfelelést, kiegészítve az Európai Adatvédelmi Testület ajánlásaival. Emellett vizsgálták az alkalmazás hatékonyságát és egy kérdőív segítségével kikérték a használók véleményét. Mivel arra jutottak, hogy a hatályos adatvédelmi jogi rezsim keretei között nem lehet hatékony kontaktkövető alkalmazást kidolgozni, ismertetnek egy alternatív megoldást a probléma kezelésére. 

A két 15 perces előadás után szakmai vita következik, amelynek során a résztvevők hozzászólhatnak az érintett témákhoz.

Csatlakozási link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a87454774a56b48a6bfaeea70ce0f483c%40thread.tacv2/1611056096554?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%22379e215d-3697-4417-bf7e-04de3b4ccff5%22%7d

A rendezvény a Miniszterelnökség által gondozott Nemzeti Tehetség Program keretében meghirdetett, "A hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeik támogatása" című pályázati kiírásra benyújtott NTP-HHTDK-20-0010 számú "PTE ÁJK diákköri programok 2020/2021." című pályázat támogatásával valósul meg.

TDK logók


Megosztás

Események