TDK orientációs nap


-

Molnár Kálmán előadóterem, a kar épülete, tanszékek, tantermek

A tudományos diákköri tevékenység megismertetése és népszerűsítése céljából november 14-én délután kari TDK orientációs napot rendezünk, amelyre minden hallgatónkat szeretettel várjuk, különösen az alsóbb évfolyamokról!

Az orientációs délután során átadjuk a Kari Tudományos Diákköri Konferencia helyezettjeinek okleveleit és díjait,  bemutatjuk a tudományos diákköri mozgalmat. A központi tájékoztatókat követően az érdeklődő hallgatók kötetlen formában ismerkedhetnek a karon működő egyes diákkörökkel, néhány szelet pizza és üdítő mellett. Ennek során érdekes előadásokat hallgathatnak meg hallgatótársaiktól, illetve játékos feladatokat oldhatnak meg jutalomért.

Program:

Molnár Kálmán előadóterem

 • 16.30–16.50 A Kari Tudományos Diákköri Konferencia eredményhirdetése, az oklevelek átadása
 • 16.50–17.00 Dr. Balogh Ágnes egyetemi docens, kari TDT-elnök: Mi a tudományos diákkör?
 • 17.00–17.30 Arató Balázs, könyvtárvezető, PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont, Benedek Ferenc Jogtudományi és Közgazdaságtudományi Szakkönyvtár: A hallgatói tudományos kutatómunka könyvtári háttere
 • 17.30–17.50 Dr. Korsósné dr. Delacasse Krisztina, adjunktus, kari TDT-titkár: Aktuális tudnivalók a 36. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójáról (a dolgozatok feltöltéséről és a nevezésről), és a résztvevők kérdéseinek megválaszolása

A kar épülete, tanszékek, tantermek

 • 18.00–19.30 egymással párhuzamosan: az egyes diákkörök programjai, ismerkedés a diákkörökkel

A programban részt vevő diákkörök:

 • Büntetőjogi TDK
 • Családjogi és mediációs TDK
 • Emberi jogi, jogbölcseleti és társadalomelméleti TDK
 • Gazdasági- és kereskedelmi jogi TDK
 • Informatikai és kommunikációs jogi TDK
 • Jogtörténeti TDK
 • Kriminalisztikai TDK
 • Közigazgatási jogi TDK
 • Nemzetközi- és Európajogi TDK
 • Polgári eljárásjogi TDK
 • Polgári jogi TDK
 • Római jogi TDK

Az egyes diákkörök programjainak részleteit, és azt, hogy kiket hol lehet majd megtalálni, a rendezvény Facebook-eseményénél és a helyszínen elhelyezett tájékoztató táblákon fogjuk közzétenni.

A vállalkozó kedvű hallgatók 3-5 fős csapatokban vetélkedőszerűen kereshetik fel az egyes TDK-k állomáshelyeit a karon, és az ott elvégzett feladatokért (kvíz, activity, totó stb.) vagy a részvételért pontokat gyűjtve, egymással is vetélkedve kisebb-nagyobb ajándékokat nyerhetnek. 
Természetesen arra is lehetőség van, hogy valaki egyénileg, előzetes jelentkezés nélkül vegyen részt a programon, és keresse fel az őt érdeklő diákköröket.
A csapatok számára a jelentkezés az alábbi linken lehetséges 2022. november 11-én 13.00 óráig (csapatonként egy fő regisztrációja szükséges):
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1AIHVwcBOUqp1XR_i5eukV0hnjeXNhdEv34E3jtMz_VUMVQ4MlQ3R0RUSko4VUtWQjQxVklDWElUWi4u

Facebook esemény: https://www.facebook.com/events/647458293664375

Rendezvényünk a Nemzeti Tehetség Program NTP-HHTDK-22-0019 azonosítójú, a PTE ÁJK 2022/2023 tanév diákköri programjaira elnyert pályázatának keretében valósul meg, amelynek támogatója a Kulturális és Innovációs Minisztérium, lebonyolítója az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő.


Megosztás

Események