TDK orientációs nap


-

A kari hagyományokhoz híven az Országos Tudományos Diákköri Konferencián induló versenyzőink idén is a kari nyilvánosság előtt rendezett mini-konferencián mutatják be pályamunkáikat, ezzel is készülve, gyakorolva az OTDK-ra, egyúttal motivációt adva társaiknak, a kar jelenlegi és leendő diákköröseinek.  Az egész délutánt kitöltő, két tanteremben zajló rendezvény bármely részében várjuk az érdeklődő hallgatókat, különösen az alsóbb évfolyamosokat, és természetesen az oktató kollégákat is!

Faluhelyi Ferenc előadóterem, 13.00–18.00:

 • Római jogi TDK
 • Jogtörténeti TDK
 • Emberi jogi, jogbölcseleti és társadalomelméleti TDK
 • Büntetőjogi TDK
 • Kriminalisztikai TDK
 • Közigazgatási jogi TDK
 • Informatikai és kommunikációs jogi TDK

Molnár Kálmán előadóterem, 14.40–18.15:

 • Nemzetközi és Európajogi TDK
 • Családjogi és mediációs TDK
 • Polgári jogi TDK
   

Az előadók neveit és az előadáscímeket is tartalmazó részletes beosztás a kari TDK Teams-csoportjában, illetve az alábbi linken olvasható, bejelentkezést követően:

TDK orientációs nap 2023-03-28 végleges beosztás.pdf

Az NTP–HHTDK–22–0019 azonosítójú, a PTE ÁJK 2022/2023 tanév diákköri programjaira elnyert pályázat támogatója a Kulturális és Innovációs Minisztérium, lebonyolítója az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő.
 


Megosztás

Események