Szociologizáló hagyományok a magyar jogfilozófiában -konferencia


-

MTA PAB Székház, Pécs, Jurisics Miklós u. 44.

Az MTA Lendület Értékek és Tudomány Kutatócsoport, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék és a Budapesti Corvinus Egyetem Politikatudományi Tanszék rendezvénye

Június 9., péntek 

9. 30 Megnyitó. Dr. Fábián Adrián egyetemi tanár, dékán, PTE ÁJK 
9. 35 Dr. Demeter Tamás egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem, tudományos tanácsadó, MTA Lendület Értékek és Tudomány Kutatócsoport – Dr. Barcsi Tamás egyetemi docens, tanszékvezető, PTE ÁJK, tudományos munkatárs, MTA Lendület Értékek és Tudomány Kutatócsoport: Bevezető gondolatok

I. Szekció
Szekcióvezető: Dr. Demeter Tamás, BCE
10. 00 Dr. Karácsony András egyetemi tanár, ELTE ÁJK: Kísérletek a jogelmélet szellemi horizontjának bővítésére 
10. 25 Dr. Varga Csaba professor emeritus, PPKE JÁK, kutató professor emeritus, ELKH, TK, Jogtudományi Intézet: Szociologizáló tendenciák jogfilozófiánkban? A társadalmiság és érzékelésének változatai
10. 50 Dr. Badó Attila egyetemi tanár, intézetigazgató, SZTE ÁJK: A szegedi jogelmélet "elszociologizálódása"  
11. 15 – 11. 45 Diszkusszió 

11. 45 – 12. 30 Büféebéd

II. Szekció
Szekcióvezető: Dr. Barcsi Tamás, PTE ÁJK
12. 30 Dr. Fleck Zoltán egyetemi tanár, tanszékvezető, ELTE ÁJK: Jogelmélet és társadalom – a jogelmélet tudásszociológiai helyzete
12. 55 Dr. Bencze Mátyás egyetemi tanár, SZE DFK ÁJK, tudományos főmunkatárs, ELKH TK, Jogtudományi Intézet: "Law is not politics!"(?)
13. 20 Dr. Nagy Zsolt egyetemi docens, SZTE ÁJK: Fragmentumok a neomarxista jogszociológia történetéből
13. 45 – 14. 15 Diszkusszió

14. 15 – 14. 30 Kávészünet

III. Szekció
Szekcióvezető: Dr. Nagy Zsolt, SZTE ÁJK
14. 30 Dr. Nagy Endre professor emeritus, Semmelweis Egyetem: Pulszky Ágost szociológiai államtana
14. 55 Dr. Perecz László egyetemi tanár, BME GTK – ELTE GTK: Horváth Barna és jogszociológiája 
15. 20 Dr. Zsidai Ágnes egyetemi docens, ELTE ÁJK: A jogban rejlő Örökkévaló és Időszerű – Horváth Barna jogszociológiája 
15. 55 Dr.  Maczonkai Mihály egyetemi docens, PTE ÁJK: Horváth Barna elméletei és a jogszociológia klasszikus problémái
16. 20 – 17. 00 Diszkusszió

18. 30 Vacsora a Tüke Borházban (Pécs, Böck János u. 39.)

        Június 10., szombat

IV. Szekció
Szekcióvezető: Dr. Bene Adrián, PTE ÁJK
10. 00 Dr. Pethő Sándor egyetemi tanár, tanszékvezető, KRE HTK: Van-e egy (félig) elfelejtett műnek üzenete? Somló Bódog: Gedanken zu einer ersten Philosophie
10. 25 Dr. Könczöl Miklós egyetemi docens, PPKE JÁK, tudományos munkatárs, ELKH TK, Jogtudományi Intézet: Az „ígérő jog” fogalmának szociológiai gyökerei Somló Bódognál
10. 50 Dr. Balogh László Levente egyetemi docens, tanszékvezető,  DE BTK: A szabadság vége és a félelem kezdete. Bibó István a politikai félelmekről
11. 15 – 11. 45 Diszkusszió

11. 45 – 12. 30 Büféebéd

V. Szekció. Szekcióvezető: Dr. Monori Gábor, PTE ÁJK
12. 30 Dr. Molnár András adjunktus, SZTE ÁJK: Pikler Gyula aktualitása a kortárs idegtudományi alapú jogi elméletek fényében
12. 55 Dr. Barcsi Tamás egyetemi docens, tanszékvezető,  PTE ÁJK: Moór Gyula Bevezetés a jogfilozófiába című művének szociológia-felfogása
13. 20 Dr. Kőhalmi László egyetemi tanár, tanszékvezető, PTE ÁJK: Moór Gyula aktualitása 2023-ban
13. 45 – 14. 15 Diszkusszió

14. 15 – 14. 30 Kávészünet

VI. Szekció. Szekcióvezető: Dr. Vörös Eszter, PTE ÁJK
14. 30 Turbucz Péter levéltáros, Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Levéltár: Asztalos Miklós és Pécs 
14. 55 Dr. Király Lilla egyetemi docens, KRE ÁJK: Kengyel Miklós polgári eljárásjogi tárgyú munkásságának jogszociológiai megközelítése
15. 20 – 15. 40 Diszkusszió 
 


Megosztás