Online szakmai TDK-fórum: Jogi végzettséggel a bűnüldözés szolgálatában
Teams

A közfelfogás szerint a jogi diploma a klasszikus jogászi pályákon – így a bírói, ügyvédi, ügyészi hivatásban, illetve a közigazgatásban – való elhelyezkedésre és érvényesülésre ad elsősorban lehetőséget, napjainkban azonban egyre szélesebb az a terület, amely igényli a jogász közreműködését.

A bűnözés struktúrájának a változásai magukkal hozták a rendőri munka átalakulását is, és a rendőrségen is egyre nagyobb igény mutatkozik a több tudományterületen is képzett, elmélyült ismeretekkel rendelkező munkatársakra.

Online TDK-fórum programsorozatunk első részében, 2021. február 16-án 16.00 órától olyan rendőrtisztekkel beszélgetünk, akik alapképzettségük megszerzése után szükségét látták munkájuk színvonalasabb elvégzéséhez a jogi diploma megszerzésének is.

Vendégeink

  • Dr. Tamás Armand r. alezredes, Pécsi Rendőrkapitányság kapitányságvezető helyettes és
  • Dr. Nagy János r. alezredes Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztály, főnyomozó

Moderátor

  • Dr. Balogh Ágnes, egyetemi docens

Az online fórum során vendégeink szívesen válaszolnak a hallgatók által feltett kérdésekre is.
Szeretettel várjuk a Teams platformján zajló beszélgetésre nem csupán a diákkörösöket, hanem a kar minden hallgatóját!

Csatlakozási link

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a87454774a56b48a6bfaeea70ce0f483c%40thread.tacv2/1612458571493?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%22379e215d-3697-4417-bf7e-04de3b4ccff5%22%7d

A rendezvény a Miniszterelnökség által gondozott Nemzeti Tehetség Program keretében meghirdetett, "A hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeik támogatása" című pályázati kiírásra benyújtott NTP-HHTDK-20-0010 számú "PTE ÁJK diákköri programok 2020/2021." című pályázat támogatásával valósul meg.

 

TDK logók


Megosztás