A Nemzetközi Szervezetek Felelőssége: Elmélet és Gyakorlat
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Irk Albert előadóterem, Pécs, 48-as tér 1.

A NEMZETKÖZI SZERVEZETEK FELELŐSSÉGE: ELMÉLET ÉS GYAKORLAT / The Responsibility of International Organisations: Theory and Practice

9:00 Köszöntő: FÁBIÁN Adrián, dékán (PTE ÁJK)
9:05 Megnyitó: MOHAY Ágoston, egyetemi docens, vezető kutató (PTE ÁJK)

Session 1 (Hybrid)
Chair: Attila PÁNOVICS
9:10-9:30 Aurel SARI (University of Exeter): The Responsibility of International Organizations for Multinational Military Operations: Passing the Buck?
9:30-9:50 Antal BERKES (University of Liverpool): From joint responsibility to complicity: Responsibility of international organizations for the violation of data protection law through data sharing agreements
9:50-10:10 Tamás MOLNÁR (EU Agency for Fundamental Rights): Holding Frontex responsible for fundamental rights violations under EU law and international law: an appraisal of possible legal avenues in both legal orders
10:10-10:30 Bence KIS KELEMEN (University of Pécs Faculty of Law): The Final Frontier: Responsibility of International Organizations for internationally wrongful acts in outer space
10:30-10:50 Q & A
10:50-11:00 Coffee break

2. szekció
Levezető elnök: TÓTH Norbert
11:00-11:20 BRUHÁCS János (PTE ÁJK): Az államok és a nemzetközi szervezetek nemzetközi felelősségének kapcsolatáról
11:20-11:40 KAJTÁR Gábor (ELTE ÁJK): Betudás a nemzetközi jogban – Egység a sokféleségben?
11:40-12:00 KECSKÉS Gábor (SZE DFÁJK): Nemzetközi szervezetek és a környezeti felelősség - vajon egy zöld nemzetközi szervezet keretei között könnyebb lenne?
12:00-12:20 HÁRS András (NKE ÁNTK): Felelősség/vállalás - a 2011-es felelősségi tervezet 9.§-ának alkalmazhatósága az ENSZ békeműveleteire
12:20-12:40 BERTHA Csilla (ELTE ÁJK): Felelősség a vegyi fegyverekről szóló egyezmény szerinti ellenőrzési eljárásokban
12:40-12:50 Kérdések és válaszok
12:50-13:40 Büféebéd

3. szekció
Levezető elnök: KIS KELEMEN Bence
13:40-14:00 SZABÓ Marcel (PPKE JÁK): Felelősség a nemzetközi jogvitákból fakadó, uniós jogot sértő kötelezettség betartásáért - a bős-nagymarosi vízlépcsőper példája alapján.
14:00-14:20: PÁNOVICS Attila (PTE ÁJK): A multilaterális fejlesztési bankok felelőssége az emberi jogok tiszteletben tartásáért, különös tekintettel az Európai Beruházási Bankra
14:20-14:40 MOHAY Ágoston (PTE ÁJK): Az EU felelőssége KKBP aktusokért az EJEB előtt
14:40-15:00 NÉMETH Olívia (ELTE ÁJK): Az uniós jog mint a nemzetközi jog speciális szabálya az Európai Unió nemzetközi felelőssége vonatkozásában
15:00-15:20: TÓTH Norbert (NKE ÁNTK): Az Európai Unió „szankciós politikája” és a jogellenességet kizáró körülmények összefüggései
15:20-15:30 Kérdések és válaszok
15:40 A konferencia zárása 

A részvétel regisztrációhoz között. Kérjük, regisztráljon az alábbi felületen: https://forms.office.com/e/g34VDdvDfE 

A konferencia az FK-134930. számú projekt keretében, a Nemzeti Kutatási
Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott támogatással, az OTKA fiatal kutatói pályázati program finanszírozásában valósul meg.
 


Megosztás

Események