A kánonjog mint élő jog - előadás


A Nemzeti Tehetség Program NTP-HHTDK-22-0019 azonosítójú pályázatának támogatásával hallgatóinknak a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola teológus kávézójában szakmai előadást szervezünk „A kánonjog mint élő jog” címmel. A program keretében Szép Attila – általános püspöki helynökkel, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola oktatójával – folytatott beszélgetés során a résztvevők megismerkedhetnek a jognak az egyházban elfoglalt helyével és szerepével, a kánonjog sajátosságaival, valamint bepillantást nyernek az egyházi törvénykezés jelenébe.

Találkozás a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola épületénél 15.45-kor, 7625 Pécs, Hunyadi János u. 11. 

!! A JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: MÁJUS 8. 12.00 óra !! (túljelentkezés esetén az űrlapot előbb lezárhatjuk!)
Jelentkezni az  űrlap kitöltésével lehet.

A rendezvényen maximum 30 hallgató vehet részt, a helyeket alapvetően a jelentkezések sorrendjében töltjük be, azonban túljelentkezés esetén a diákköri tagok elsőbbséget élveznek a nem TDK-tag hallgatókkal szemben.  
Az NTP-HHTDK-22-0019 azonosítójú, a PTE ÁJK 2022/2023 tanév diákköri programjaira elnyert pályázat támogatója a Kulturális és Innovációs Minisztérium, lebonyolítója az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő.


Megosztás