Kajtár István Emlékkonferencia a PAB Székházban

MTA épülete

-

MTA PAB Székház (7624 Pécs, Jurisics M. u. 44.)

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából tudományos konferenciát tartanak a Pécsi Akadémiai Bizottság Székházában 2019. november 28-29. között.

Az MTA Pécsi Akadémiai Bizottság Gazdaság- és Jogtudományok Szakbizottság Jogdogmatikai és Jogtörténeti Munkabizottság, az MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Jogtudományi Szakbizottság, a PTE Állam És Jogtudományi Kar Jogtörténeti Tanszék és a Tárkány Szükcs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport (PTE KPVK) a  MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE ALKALMÁBÓL tudományos konferenciát szervez  „A JOG KULTURÁLIS HOLDUDVARA” KAJTÁR ISTVÁN EMLÉKKONFERENCIA címmel.


PROGRAM

2019. november 28. 14.00-18.00

14:00 Megnyitó

Lénárd László, a PAB elnöke, az MTA r. tagja, prof. em. (PTE) 
Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária, a SZAB Jogtudományi Szakbizottság elnöke 
Dr. Fábián Adrián, dékán (PTE ÁJK)

14:20 Dr. iur. Dr. habil. Kajtár István DSc. prof. emeritus 

Tiszteleti előadások
Levezető elnök: Dr. Béli Gábor tanszékvezető egy. docens, oktatási dékánhelyettes (PTE ÁJK, Jogtörténeti Tanszék), Kajtár István szakmai életrajzát ismerteti Prof. Dr. Nagy Janka Teodóra (a PAB Gazdaság- és Jogtudományok Szakbizottság Jogdogmatikai és Jogtörténeti Munkabizottság alelnöke, a TSZE Kutatócsoport elnöke) 

Kajtár István a jogtörténész
Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária tanszékvezető egyetemi tanár (SZTE ÁJK, a Magyar Jogtörténet Tanszék)

Kajtár István és a pécsi jogi kultúrtörténeti műhely
Dr. Korsósné Dr. Delacasse Krisztina adjunktus (PTE ÁJK, Jogtörténeti Tanszék)

A nemzetközi kapcsolatok hozadéka Kajtár István életművében
Dr. Herger Csabáné egyetemi docens (PTE ÁJK Jogtörténeti Tanszék)

A tengerek joga Kajtár István szemináriumain
Dr. László Balázs (PhD-hallgató) (PTE ÁJK Doktori Iskola)

15:30 Kávészünet

16:00 Kajtár István a jogtörténész, a kolléga és az ember

Szakmai emlékezések
Levezető elnök: Prof. Dr. Mezey Barna, az MTA doktora, tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék)

18:00 Zárszó

Dr. Béli Gábor tanszékvezető egy. docens, oktatási dékánhelyettes (PTE ÁJK, Jogtörténeti Tanszék) 


2019. november 29. (péntek)

9.00-15.00

A jog kulturális holdudvarában… In memoriam Kajtár István
A Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport tagjainak tiszteleti előadásai

9:00-9:10 Megnyitó (Nagy Janka Teodóra)

1.szekció
Elnök: Homoki-Nagy Mária

9:10-9:30    Varga Csaba: „Jogi kultúrák” és „jogi kultúra” – A jog alakváltozatai és felfogásmódjai
9:30-9:50    Mezey Barna: A jogi kultúrtörténet és a büntetőjog szimbolikája
9:50-10:10    Nagy Janka Teodóra: Az „alattvalók világának" jogi kultúrtörténete – A jogi néprajz Kajtár István: 
10:10-10:25    Hozzászólások
10:25-10:40    Szünet

2. szekció
Elnök: Bánkiné Molnár Erzsébet

10:40-11:00  Horváth József: „… cum solemnitatibus consuetis” – A kora-újkori végrendeletek ünnepélyességének fontosabb elemeiről 
11:00-11:20    Homoki-Nagy Mária: A végrendeletek, mint a jogi kultúra forrásai
11:20-11:40    Gelencsér József: Öt vásárhelyi végrendelet
11:40-11:55    Hozzászólások
11:50-12:15    Szünet

3. Szekció
Elnök: Béli Gábor

12:15-12:35    Bognár Szabina: Két jogtörténészi életmű néprajztudományi hozadékáról
12:35-12:55    Marian Małecki – Orsolya Falus: Szent Hedvig házassága /The Marriage of St. Hedwig
12:55-13:15    Bánkiné Molnár Erzsébet: A történelemformáló privilégiumok és a helyi szokásjog hatása a jászkun társadalomra a XVIII. században
13:15-13:30    Hozzászólások
13:30-13:45    Szünet

4. szekció
Elnök: Mezey Barna

13:45-14:05    Nánási László: A dél-alföldi betyárperek joga és kriminalisztikája (1869-1874)
14:05-14:25    Völgyesi Levente: Kajtár István városjogi kutatásai
14:25-14:45    Frey Dóra: Az osztrák-magyar kiegyezés és a nemzetiségi jogok 
14:45-15:00    Hozzászólások

15:00 A konferencia zárása (Mezey Barna)


A konferencia előadói:

Bánkiné Dr. Molnár Erzsébet DSc. (történész) ny. múzeumigazgató, Kiskunfélegyháza  
Dr. Bognár Szabina PhD (néprajzkutató, jogász, szociológus), tudományos munkatárs, MTA BTK NI  
Dr. Falus Orsolya Fruzsina PhD (jogtörténész) tanszékvezető főiskolai docens, DUE 
Dr. Frey Dóra (jogtörténész), egyetemi tanársegéd, AUB 
Dr. Gelencsér József (jogász) c. egyetemi docens, Óbudai Egyetem  
Dr. Homoki-Nagy Mária PhD (jogtörténész) tanszékvezető egyetemi tanár, SZTE ÁJK 
Dr. Horváth József PhD (könyvtáros-történész) igazgatóhelyettes, KPMKKT, Győr 
Dr. Marian Malecki (jogtörténész) egyetemi tanár, Jagelló Egyetem (Lengyelország) 
Dr. Mezey Barna DSc. (jogtörténész) tanszékvezető egyetemi tanár, ELTE ÁJK 
Dr. Nagy Janka Teodóra PhD (jogtörténész, néprajzkutató) tanszékvezető egyetemi tanár, PTE KPVK  
Dr. Nánási László PhD (jogtörténész), c. egyetemi docens, SZTE ÁJK
Dr. Varga Csaba DSc. (jogász, jogfilozófus) prof. emeritus, PPKE JÁK 
Dr. Völgyesi Levente PhD (jogtörténész, teológus), egyetemi docens, ELTE ÁJK

A konferencia szervezőbizottsága:

MTA Pécsi Akadémiai Bizottság Gazdaság- és Jogtudományok Szakbizottság Jogdogmatikai és Jogtörténeti Munkabizottság (Prof. Dr. Nagy Janka Teodóra alelnök)
MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Jogtudományi Szakbizottság (Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária elnök)
PTE Állam- és Jogtudományi Kar Jogtörténeti Tanszék (Dr. Béli Gábor tanszékvezető, oktatási dékánhelyettes)
Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport (PTE KPVK) (Prof. Dr. Nagy Janka Teodóra elnök - Prof. Dr. Mezey Barna, az MTA doktora, társelnök) 

Matla Gabriella doktorjelölt, PTE ÁJK 
Szabó Ernő (ókortörténész) doktorjelölt, PTE BTK 
Dr. Szabó Tamás (jogász) doktorandusz, PTE ÁJK 

További információ: jankateodora@gmail.com; beli.gabor@ajk.pte.hu 


Megosztás