III. Műhelykonferencia a jog és az erkölcs összefüggésének kérdéseiről


-

A Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék harmadik alkalommal rendez műhelykonferenciát, ezúttal az erkölcs és a jog kérdéseiről, egy Technológia -- erkölcs -- jog blokkal.

Részletes program

9.00 Dr. habil Barcsi Tamás egyetemi docens, tanszékvezető, Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék: Bevezető gondolatok

Technológia – erkölcs – jog
Szekcióvezető: Dr. Barcsi Tamás

9.10 – 9.30 Dr. Szőke Gergely adjunktus, tanszékvezető, Technológiai Jogi és Energiajogi Tanszék – Dr. Hohmann Balázs adjunktus, Technológiai Jogi és Energiajogi Tanszék: Etika és jog az adatelemzés és mesterséges intelligencia világában
9.30 – 9.45 Prof. Dr. Herke Csongor egyetemi tanár, tanszékvezető, Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék: Az önvezető autók erkölcsi-etikai és büntető eljárásjogi kérdései
9.45 – 10.00 Dr. Diósi Szabolcs tanársegéd, Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék: Jogalkotási dilemmák és stratégiák az új technológiai forradalom küszöbén – Az Európai Unió válasza a generatív mesterséges intelligencia kihívásaira
10.00 – 10.15 Diskurzus

10.15 – 10.30 Kávészünet

Jogterületi erkölcsi kérdések
Szekcióvezető: Dr. Diósi Szabolcs

10.30 – 10.45 Dr. habil Berke Gyula egyetemi docens, tanszékvezető, Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszék: Jóerkölcsbe ütköző megállapodások a munkajogban
10.45 – 11.00 Prof. Dr. Kőhalmi László egyetemi tanár, tanszékvezető, Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Tanszék: Büntetőjog és erkölcs
11.00 – 11.15 Prof. Dr. Nochta Tibor egyetemi tanár, Polgári Jogi Tanszék: Erkölcsi fokméretek a magánjogban
11.15 – 11.30 Diskurzus

11.30 – 11.40 Kávészünet

11.40 – 11.55 Dr. Pfeffer Zsolt, adjunktus, Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék: Az adótanácsadók és adótisztviselők főbb etikai kérdései
11.55 – 12.10 Dr. Bene Adrián tanársegéd, PTE BTK, doktorandusz, PTE ÁJK: Büntető populizmus és szociálpolitika
12.10 – 12.20 Diskurzus

12.20 – 13.30 Ebédszünet. A PTE ÁJK a résztvevők számára büféebédet biztosít.

Jogelméleti dilemmák
Szekcióvezető: Dr. Barcsi Tamás

13.30 – 13.45 Prof. Dr. Visegrády Antal Professor Emeritus, Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék – Dr. Monori Gábor adjunktus, Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék: A jog és az erkölcs elméleti és gyakorlati kérdései
13.45 – 14.00 Dr. Vörös Eszter adjunktus, Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék: „Senki sem jó véletlenül. Az erényt tanulni kell" – Az erkölcsi gondolkodás fejlődése és annak hatása a jogtudatra
14.00 – 14.15 Csabay István doktorandusz, PTE ÁJK: Cesare Beccaria morálpszichológiájáról
14.15 – 14.30 Diskurzus

14.30 – 14.40 Kávészünet

Történeti aspektusok
Szekcióvezető: Dr. Monori Gábor

14.40 – 14.55 Dr. Jusztinger János adjunktus, tanszékvezető, Római Jogi Tanszék: Gondolatok a jóhiszeműség és tisztesség elvének érvényesüléséről a római adásvételnél
15.55 – 15.00 Dr. habil Falus Orsolya egyetemi docens, DUE TT, óraadó, PTE ÁJK: Erkölcs és jótékonyság a Sharia egyes rendelkezéseiben
15.00 – 15.15 Prof. Dr. Szilovics Csaba egyetemi tanár, tanszékvezető: Az erkölcs szerepének vizsgálata a magyar adózás történetében
15.15 – 15.30 Prof. Dr. Herger Csabáné, egyetemi tanár, tanszékvezető, Jogtörténeti Tanszék: Igazságosság kontra "szociális igazságosság"? A jog és az erkölcs útvesztői a Horthy-korszak második felében az NS-jogalkotás tükrében
15.30 – 15.50 Diskurzus

15.50 – 16.00 Kávészünet

Hallgatói előadások
Szekcióvezető: Dr. Horváth Csaba és Dr. Vörös Eszter

16.00 – 16.10 Kovács Klaudia joghallgató: Jogászi hivatások az erkölcs tükrében, különös tekintettel a bírói és az ügyészi pályákra
16.10 – 16.20 Cseri Máté joghallgató: Amerikából jöttem: egy sportolóbántalmazás különös esete
16.20 – 16.30 Kinyó Zsolt joghallgató: Az érem két oldala. Világpolitikai dilemmák
16.30 – 16.40 Diskurzus 

16.40 – 16.50 Kávészünet

16.50 – 17.00 Várallai Luca joghallgató: Az abortuszvita jogi és erkölcsi dilemmái
17.00 – 17.10 Molnár Dávid joghallgató: Titánok Felemelkedése: a digitális nagyurak kora
17.10 – 17.20 Filó Fanni joghallgató: A jog és erkölcs érvényesülésének esélyei a tálib rezsim által ellenőrzött területeken
17.20 – 17.30 Illés Zsófia joghallgató: A jog kapitalizálódása
17.30 – 17.40 Kováts Annamária joghallgató: Az iskolai bullying problémái az egyes európai országokban
17.40 – 17.50 S. Nagy András joghallgató: Dekadencia és közmorál
17.50 – 18.10 Diskurzus

A konferenciát a PTE ÁJK és az MTA Lendület Értékek és Tudomány Kutatócsoport támogatta.


Megosztás

Események