A BIZTONSÁG VÉDELME A RENDÉSZETBEN


-

Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Pécs, 48-as tér 1.

A konferencia célja:

Tudományos igényességgel áttekinteni és megvitatni a rendészettudományban kidolgozott, illetve a rendészeti gyakorlatban alkalmazott eszközöket és módszereket, amelyek révén a társadalomban megjelenő biztonság iránti igény szavatolható.


A konferencia fővédnöke:

Dr. Pintér Sándor 
belügyminiszter, miniszterelnök-helyettes

A konferencia védnökei:

Dr. Balogh János rendőr altábornagy
országos rendőrfőkapitány

Decsi István
Pécsi Tudományegyetem kancellár

Felföldi László megyéspüspök
Pécsi Egyházmegye

Dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgató

Dr. Korinek László akadémikus
Magyar Rendészettudományi Társaság elnöke

Dr. Őri László
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlés elnöke


9.30 ¬– 9.45: Védnöki köszöntők, konferencia megnyitása
Helye: Molnár Kálmán előadóterem („A” épület földszint)

9.45 ¬– 13.00: Plenáris ülés
Helye: Molnár Kálmán előadóterem („A” épület földszint)
Levezető elnök: Zámbó Péter

9.45 ¬– 10.10:
Dr. Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója
„A határbiztonság aktuális kérdései”

10.10 ¬– 10.35:
Dr. Kádár Pál főigazgató, Védelmi Igazgatási Hivatal
„A védelmi és biztonsági szabályozás hazai reformjának aktuális kérdései”

10.35 ¬– 11.00:
Dr. Finszter Géza professor emeritus, Nemzeti Közszolgálati Egyetem
„Vállalható és nem vállalható biztonság”

11.00 ¬–11.20: Kávészünet

11.20 ¬–11.45:
Dr. Hegyaljai Mátyás európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár, Belügyminisztérium
„Migráció az uniós elnökségi trió prioritásai tükrében”

11.45 ¬–12.10:
Dr. Christián László rendőr dandártábornok, oktatási rektorhelyettes, Nemzeti Közszolgálati Egyetem
„A komplementer rendészet perspektívái”

12.10 ¬–12.35:
Dr. Varga Ferenc tűzoltó dandártábornok, megbízott intézetvezető, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Katasztrófavédelmi Intézet
„A hazai mentő tűzvédelem fejlesztésének irányai”

12.35 ¬–13.00:
Dr. Fenyvesi Csaba egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék
„A közbiztonság védelme és törései a világban”


13.00 ¬–13.40: Ebéd


13.40 ¬–16.00: Szekcióülések

I. „A biztonság védelme” szekció
Helye: Molnár Kálmán előadóterem („A” épület földszint)
Szekcióvezető: Dr. Gaál Gyula

13.40 ¬–14.00:
Dr. Teke András nyugállományú határőr ezredes
„Béke és biztonság – értelmezési párhuzamok és ellentmondások”

14.00 ¬–14.15:
Dr. Szabó Lajos kuratóriumi elnök, Alapítvány a Rendvédelmi és Magánbiztonsági Oktatásért és Kutatásért REMOK
„Irreális elvárások a közlekedésbiztonság megteremtésében”

14.15 ¬–14.30:
Dr. Jozef Balga nyugállományú rendőr ezredes, egyetemi tanár, Pozsonyi Rendőr Akadémia Közjogtudományi Tanszék
„A biztonság védelmének szerepe a biztonsági tudományok rendszerében“

14.30 ¬–14.45:
Dr. Ladislav Igenyes docens, Pozsonyi Rendőr Akadémia
„Magánbiztonsági szolgálatok, mint kockázati tényező az állambiztonság szempontjából”

14.45 ¬–15.00:
Lippai Zsolt rendőr alezredes, tanársegéd, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék
„A magánbiztonsági kutatások margójára”

15.00 ¬–15.15:
Kalmár Ádám rendőr alezredes, PhD-hallgató, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Doktori Iskola
„A Horvát Köztársaság schengeni csatlakozásának szervezeti és biztonsági hatásai”

15.15 ¬–15.30:
Dr. Mágó Barbara rendőr őrnagy, mesteroktató, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Bevándorlási Tanszék
„Az állampolgárság védelme”

15.30 ¬–15.45:
Kertész Ágnes rendőr őrnagy, kiemelt főelőadó, Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ Kiképzési és Tanfolyamszervezési Főosztály Külszolgálati és Béketámogató Osztály
„Nemzetközi biztonsági szerepvállalás – béketámogató missziók rendészeti jellege”

15.45 ¬–16.00:
Dr. Deák József rendőr alezredes, adjunktus, sajtó- és kommunikációs felelős, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar
„A speciális katonai művelet bemutatása az orosz sajtórendészet tükrében”

II. „Rendészet a biztonságért” szekció
Helye: Irk Albert előadóterem („A” épület II. em. folyosó vége)
Szekcióvezető: Dr. Fórizs Sándor 

13.40 ¬–14.00:
Dr. Balla Zoltán habilitált egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Igazgatásrendészeti és Nemzetközi Rendészeti Tanszék
„A rendészettudomány, mint még nem rendészettudomány, különös tekintettel a biztonságra”

14.00 ¬–14.15:
Dr. Nováky Mónika tűzoltó alezredes, adjunktus, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Katasztrófavédelmi Intézet Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék 
„A különleges jogrend jogintézményének változásai a válságkezelés tükrében”

14.15 ¬–14.30:
Dr. Zámbó Péter István biztonsági szakértő
„A hatékony rendészeti vezető karaktere, kompetenciái”

14.30 ¬–14.45:
Dr. Molnár Katalin egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Magatartástudományi Tanszék
„PR és/vagy RP? Rendőrkávéházak Baranyában”

14.45 ¬–15.00:
Milus Gábor rendőr ezredes, rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes, Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság
„A szolgálati kutyák alkalmazásának integrálása a mélységi ellenőrzésbe”

15.00 ¬–15.15:
Karsa Róbert tűzoltó ezredes, igazgatóhelyettes, Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
„Tűzesetek, káresetek automatikus felderítése”

15.15 ¬–15.30:
Dr. Molnár Tamás rendőr alezredes, főkapitányi titkárságvezető, Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Hivatal
„A vadászat büntetőjogi keretei”

15.30 ¬–15.45:
Dr. Bács Zoltán György adjunktus, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Nemzetbiztonsági Intézet Terrorelhárítási Tanszék
„Az elemzés és értékelés új módszerének szerepe a megelőzésben, felderítésben és nyomozásban”

15.45 ¬–16.00:
Dr. Kovács Tamás egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészetelméleti- és Történeti Tanszék
„A rend(szer) jogszabályi védelme a Horthy-korban”

III. „Mesterséges intelligencia a rendészet szolgálatában” szekció
Helye: 307-es szemináriumi terem („A” épület III. em.) 
Szekcióvezető: Dr. Balla József 

13.40 ¬–14.00:
Dr. Nagy Zoltán András egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék
„Kvantumfenyegetettségben a kormányzati-, a honvédelmi- és a magánszféra”

14.00 ¬–14.15:
Pressburger Tamás rendőr főhadnagy, PhD-hallgató, Nemzeti Közszolgálati Egyetem
„Mesterséges intelligencia  a rendészetben”

14.15 ¬–14.30:
Dr. Zsigovits László nyugállományú rendőr ezredes, címzetes egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem
„A biztonság védelme a rendészetben a feltörekvő technológiák tükrében”

14.30 ¬–14.45:
Kisfonai Bernadett egyetemi hallgató, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
„A mesterséges intelligencia a bűnmegelőzésért és felderítésért”

14.45 ¬–15.00:
Dr. Orbán József szakértő, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Védelmi és Rendészeti Frekvenciagazdálkodási Főosztály
„Quo vadis generatív mesterséges intelligencia? – GPT modellek az elkövetők és bűnüldözés eszköztárában”

15.00 ¬–15.15:
Dr. Tóth Dávid adjunktus, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék
„A pénzügyi identitáslopás aktuális trendjei”

15.15 ¬–15.30:
Hermann Zsombor, tudományos segédmunkatárs, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Kriminálpszichológia Tanszék
„Prediktív modellezés a bűnüldözés szolgálatában”

15.30 ¬–15.45:
Mészáros Andrea arcképelemző, mesterhallgató, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Kriminalisztikai Szak
„Arcfelismerés gyakorlata”

15.45 ¬–16.00:
Dr. Horváth Orsolya Melinda óraadó, Pécsi Tudományegyetem Állami- és Jogtudományi Kar, oktatási és innovációs igazgató, Századvég Konjunktúrakutató Zrt.
„3D nyomtatott lőfegyverekkel elkövetett bűncselekmények és kriminalisztikai kihívásaik”

IV. „A migrációs biztonság védelme” szekció
Helye: Holub József előadóterem („A” épület III. em. 308/law. terem)
Szekcióvezető: Dr. Hautzinger Zoltán 

13.40 ¬–14.00:
Dr. Ritecz György nyugállományú rendőr ezredes, külső szakértő, Belügyminisztérium
„Irreguláris migrációval kapcsolatos adatok és a biztonság”

14.00 ¬–14.15:
Dr. Cseresnyés Ferenc nyugállományú egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Jogbölcsészeti és Társadalomelméleti Tanszék
„Áthidalhatatlan ellentmondás a befogadók biztonsága és a menekültjogok biztosítása között”

14.15 ¬–14.30:
Urbán Ferenc PhD-hallgató, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Doktori Iskola
„A Magyarországra irányuló munkaerő migráció új formái”

14.30 ¬–14.45:
Dr. Pokker Zoltán Péter PhD-hallgató, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola
„Az embercsempészés bűntettének joggyakorlati megítélése az elmúlt 8 év távlatában”

14.45 ¬–15.00:
Dr. Ripszám Dóra PhD-hallgató, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi Tanszék
„Gyermekkereskedelem a migráció tükrében”

15.00 ¬–15.15:
Kakócz Krisztián címzetes rendőr alezredes, tanársegéd, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Határrendészeti Tanszék
„Az idegenrendészeti fogva tartás aktualitásai”

15.15 ¬–15.30:
Suszter Tamás rendőr ezredes, bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes, Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság
„A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság közreműködése a mélységi ellenőrzésben és a belső határon ideiglenes jelleggel visszaállított határellenőrzésben (Gyakorlati tapasztalatok a 2020-21-es évekből)”

15.30 ¬–15.45:
Pechnyó Péter rendőr százados, ügyintéző, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Idegenrendészeti Igazgatóság
„A törökországi migrációs helyzet a földrengések után”

15.45 ¬–16.00:
Alatrach Mohamed Fuad rendőr hadnagy, bűnügyi vizsgáló, Budapesti Rendőr-főkapitányság
„Integráció és biztonság”

V. „Bűnüldözés a biztonság érdekében” szekció
Helye: Faluhelyi Ferenc előadóterem („A” épület II. em. folyosó vége) 
Szekcióvezető: Dr. Fenyvesi Csaba

13.40 ¬–14.00:
Dr. Angyal Miklós rendőr alezredes – Bátori Péter rendőr alezredes, Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztály
„Márfai Szederke élete és tanításai a rendőri hivatásról, hitvallásról”

14.00 ¬–14.15:
Dr. Petrétei Dávid osztályvezető, Nemzeti Szakértői és Kutató Központ Daktiloszkópiai Szakértői Osztály
„A szakértői üzemmódok”

14.15 ¬–14.30:
Fülöp Péter igazságügyi szakértő, Nemzeti Szakértői és Kutató Központ Fizikai és Kémiai Szakértői Intézet Fizikai és Szervetlen Analitikai Osztály
„A forenzikus fizika jelene és jövője”

14.30 ¬–14.45:
Székely Erzsébet Árnika igazságügyi botanikus szakértő, Nemzeti Szakértői és Kutató Központ Fizikai és Kémiai Szakértői Intézet Ásvány-Kőzettani és Botanikai Laboratórium
„Forenzikus briológia a botanikus szakértői gyakorlatban”

14.45 ¬–15.00:
Dr. Elek Imre szakértő, Nemzeti Szakértői és Kutató Központ Kriminalisztikai Szakértői Intézet Nyomszakértői Osztály 
„A digitális nyomrögzítés és a méretarány nyomszakértői szemmel”

15.00 ¬–15.15:
Dr. Szekeres Bernadett adjunktus – Dr. Zsigmond Csaba rendőr alezredes, tanársegéd, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék
„A túlszámlázás, mint egy kereskedelmi alapú pénzmosási technika”

15.15 ¬–15.30:
Ertmann Péter rendőr százados, alosztályvezető, Orosházi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály Körzeti Megbízotti Alosztály
„A DNS fenotipizálásban rejlő kriminalisztikai lehetőségek – Az FDP és a családfakutatás jövője”

15.30 ¬–15.45:
Lohner Klaudia rendőr főhadnagy, PhD-hallgató, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Doktori iskola
„A profilalkotás múltja, jelene és jövője”

15.45 ¬–16.00:
Tóth Noémi rendőr tisztjelölt, egyetemi hallgató, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar
„Azonosítás művészi fokon”

16.00 ¬–16.20: Kérdések, vita, hozzászólások 
Helye: Szekciótermek 

16.20 ¬–   Konferencia zárása
Helye: Molnár Kálmán előadóterem („A” épület földszint)

A KONFERENCIA KIEMELT TÁMOGATÓJA

A KONFERENCIA TÁMOGATÓI

Magyar Rendészettudományi Társaság 
Magyar Hadtudományi Társaság
Belügyi Tudományos Tanács
Pécsi Tudományegyetem
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság
Alapítvány a Rendvédelmi és Magánbiztonsági Oktatásért és Kutatásért REMOK
Pécs-Baranya Közbiztonsági Alapítvány
Szent László Alapítvány a határőrökért
Pécsi Akadémiai Bizottság (PAB) IX. Gazdaság- és Jogtudományok Szakbizottsága 
Bűnügyi Tudományok Munkabizottsága


Megosztás