A beszéd mint ujjlenyomat? A kriminalisztikai fonetika lehetőségei és korlátjai - 3. online TDK-fórum

3. online TDK-fórum

-

Microsoft Teams

Mindannyiunk hétköznapi tapasztalata, hogy ismerőseinket hangjuk alapján felismerhetjük, anélkül hogy látnánk őket. Felmerül a kérdés, hogy vajon a szavak, mondatok jelentésén túl milyen információtartalma van még a beszédnek. Az előadás során körbejárjuk, milyen egyéni tulajdonságok tükröződhetnek a beszédben, a fonetikus hogyan kutatja ezeket az összefüggéseket, és ezekkel az eredményekkel hogyan segítheti az igazságügyi hangszakértő munkáját.

Az előbbiekből kiderült, hogy a kari TDK szervezésében sorra kerülő 3. online TDK fórumunk előadója kivételesen nem egy jogász. Vendégünk dr. Gocsál Ákos adjunktus, a PTE Művészeti Kar Zeneművészeti Intézetének intézetigazgató-helyettese és az ELKH Nyelvtudományi Kutatóközpont Fonetika Osztályának tudományos munkatársa, Pro Scientia Aranyérmes (PSA 1995), aki a program második felében, a fórum során, a hallgatóság kérdéseire is szívesen válaszol.

A beszélgetés moderátora: Dr. Korsósné dr. Delacasse Krisztina, adjunktus
Csatlakozási link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a87454774a56b48a6bfaeea70ce0f483c%40thread.tacv2/1618218049930?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%22379e215d-3697-4417-bf7e-04de3b4ccff5%22%7d

A rendezvény a Miniszterelnökség által gondozott Nemzeti Tehetség Program keretében meghirdetett, "A hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeik támogatása" című pályázati kiírásra benyújtott NTP-HHTDK-20-0010 számú "PTE ÁJK diákköri programok 2020/2021." című pályázat keretében valósul meg.

TDK logók

 


Megosztás