Az ügyészségről másképpen - az ügyész közérdekvédelmi tevékenysége (4. online TDK-fórum)


-

Az ügyészséget alapvetően vádhatóságként, büntetőügyekben eljáró szervezetként ismeri a laikus és a szakmai közvélemény. Van azonban egy kevéssé ismert, speciális feladata is: a közérdek védelmében magánjogi, közigazgatási jogi ügyekben és szabálysértési eljárásokban is részt vesz. Az ügyész ún. közérdekvédelmi tevékenysége számos jogágat átfogó, színes és sokoldalú jogalkalmazói feladatot jelent, amelynek rendszerét és legfontosabb elemeit mutatja be az előadás, a referátum, illetve az azt követő beszélgetés.

A rendezvény előadója: Dr. Bércesi Zoltán, c. egyetemi docens, fellebbviteli főügyészségi ügyész.
Referátumot tart: Dinga Anna joghallgató, a Polgári Jogi TDK tagja, a 35. OTDK egyik résztvevője, aki pályamunkáját a szerződések közérdekű érvénytelensége témakörében írta.

A program második fele fórum-jellegű, az előadó szívesen válaszol az ügyészi munka iránt érdeklődő hallgatóság kérdéseire.

Az eseményt a MS Teams felületén tartjuk, a csatlakozási link a következő:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a87454774a56b48a6bfaeea70ce0f483c%40thread.tacv2/1619024887179?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%22379e215d-3697-4417-bf7e-04de3b4ccff5%22%7d

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

A rendezvény a Miniszterelnökség által gondozott Nemzeti Tehetség Program keretében meghirdetett, "A hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeik támogatása" című pályázati kiírásra benyújtott NTP-HHTDK-20-0010 számú "PTE ÁJK diákköri programok 2020/2021." című pályázat keretében valósul meg.

TDK logók


Megosztás

Események