Prof. Dr. Andrássy GyörgyProf. Dr. Andrássy György

Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék
professor emeritus
professor emeritus
+36 72 501 599 / 23169
Dohány utcai épület 2. emelet 222