Dr. habil. Mohay Ágoston PhDDr. habil. Mohay Ágoston PhD

Nemzetközi- és Európajogi Tanszék
egyetemi docens, általános és nemzetköziesítésért felelős dékánhelyettes
+36 72 501 599/ 23240
Z118, TK3423
Fogadó óra: kedd, 10.00-11.00