Dr. habil Barcsi Tamás PhDDr. habil Barcsi Tamás PhD

Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék
egyetemi docens, tanszékvezető
+36 72 501 599/ 23168
Fogadó óra: e-mailben előre egyeztetett időpontban