Záróvizsga időszak (Jogász szak) 2023/2024

Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy a záróvizsga jelentkezés a Neptun rendszeren keresztül történik.

I. félévi (őszi) záróvizsga időszak:

Tantárgy

Záróvizsga időszak

Jelentkezési időszak

Tanulmányi ügyintéző

ALKOTMÁNYJOG-
KÖZIGAZGATÁSI JOG

2024.09.16.-
2024.09.20. 

2024.09.02. 10 óra-
2024.09.09. 16 óra

Neptun

POLGÁRI JOG

2024.10.14-
2024.10.18.

2024.09.30. 10 óra-
2024.10.07. 16 óra

Neptun

EURÓPAJOG

2024.11.11-
2024.11.15.

2024.10.28. 10 óra-
2024.11.04. 16 óra

Neptun

BÜNTETŐJOG

2024.12.09.-
2024.12.13.

2024.11.25 10 óra-
2024.12.02. 16 óra

Neptun

PÓTNAP

2025.01.10.

Kérelem benyújtása a Neptunon (2024.12.13. 23:59-ig)

Neptun

Avatás várható időpontjai (a változtatás jogát a végzettek létszámától függően fenntartjuk): 
Avatás (jogász nappali, levelező munkarend): 2025.január 25. (szombat)

Felhívjuk a hallgatók figyelmét arra, hogy a jelentkezési létszám függvényében tárgyanként módosulhat a vizsganapok/bizottságok száma!
Vizsgabizottságok száma:                2 bizottság/nap*
Vizsgázók száma:                           25 fő/bizottság/nap
Vizsgatárgyak közötti idő:               4-4 hét

Záróvizsgára jelentkezés feltételei az általános tanulmányi információkban érhetők el.

A záróvizsgára csak abszolutóriummal rendelkező hallgató jelentkezhet! Az abszolutórium kiállítása folyamatos, így az abszolutóriummal rendelkező hallgató "bekapcsolódhat" a soron következő záróvizsgákba. Az abszolutórium kiállítását a hallgatónak kell kérelmeznie a Neptun Ügyintézés-Kérvények menüpont Abszolutórium iránti kérelem útján, elektronikus formában.

A PTE TVSZ 1. számú melléklete 10. § (12) a pótnapra vonatkozóan az alábbi módon változott:
A hallgató írásban előterjesztett és megfelelően indokolt kérelmére, tanulmányai során legfeljebb egyszer, és legfeljebb egy tantárgyból engedélyezhető a hallgató számára a sikertelen záróvizsga kijavítása, vagy az elmulasztott záróvizsga letétele. A javító záróvizsgát határozat alapján, a dékán által kijelölt pótnapon és bizottság előtt kell teljesíteni. E feltételek alól méltányosságból felmentés nem adható, erre irányuló méltányossági kérelem nem nyújtható be.
Pótnapra kérelmet kizárólag a Neptunon keresztül elektronikus úton lehet benyújtani.

Az oklevéllel kapcsolatos adminisztrációs feladatok miatt kérjük, hogy az utolsó záróvizsga napján feltétlenül jelentkezzenek a Tanulmányi Osztályon!
A diploma átadó ünnepségen való részvétel nem kötelező, ezért arra külön kell jelentkezni a Tanulmányi Osztályon és ebben az esetben annak költségeit is viselni kell. Az avatási ünnepség egyéb költségeire 5.500.- Ft költségtérítést állapít meg a kar.

Az oklevél (diploma) minősítését a karon, az adott szakon teljesített alapvizsga eredmény és a záróvizsga eredmény egyszerű számtani átlaga adja. Az alapvizsga eredmény: a karon, az adott szakon teljesített alapvizsgán elért érdemjegyek egyszerű számtani átlaga. A záróvizsga eredmény: a záróvizsgán elért eredmények valamint a szakdolgozat érdemjegyének egyszerű számtani átlaga.

* A változtatás jogát a Tanulmányi Osztály fenntartja