Főoldal

Felvételizőknek

Hallgatóknak

Szaknyelvi Vizsgaközpont

Szakirányú továbbképzések

Doktori Iskola

Záróvizsga időszak (Jogász szak)

Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy a záróvizsga jelentkezés a Neptun rendszeren keresztül történik.

I. félévi (őszi) záróvizsga időszak:

Tantárgy Záróvizsga időszak Jelentkezési időszak
EURÓPAJOG 2019.08.26-
2019.08.30.
2019.08.05. 1000  óra -
2019.08.19. 1600  óra*
POLGÁRI JOG 2019.09.30-
2019.10.04.
2019.09.09. 1000  óra -
2019.09.23. 1600  óra*
ALKOTMÁNYJOG-
KÖZIGAZGATÁSI JOG
2019.11.04-
2019.11.08.
2019.10.14. 1000  óra -
2019.10.28. 1600  óra*
BÜNTETŐJOG 2019.12.09-
2019.12.13.
2019.11.18. 1000  óra-
2019.12.02. 1600  óra*
PÓTNAP 2020.01.06.* Kérelem benyújtása a Neptunon (2019.12.13-ig)

Avatás :
2020.01.18.

II. félévi (tavaszi) záróvizsga időszak:

Tantárgy Záróvizsga időszak Jelentkezési időszak
EURÓPAJOG 2020.02.17.-
2020.02.21.
2020.01.27. 1000  óra -
2020.02.10. 1600  óra*
POLGÁRI JOG 2020.03.23-
2020.03.27.
2020.03.02. 1000  óra -
2020.03.16. 1600  óra*
ALKOTMÁNYJOG-
KÖZIGAZGATÁSI JOG
2020.04.27-
2020.04.30.
2020.04.06. 1000  óra -
2020.04.20. 1600  óra*
BÜNTETŐJOG 2020.06.02.-
2020.06.05.
2020.05.11. 1000  óra -
2020.05.25. 1600  óra*
PÓTNAP 2020.06.11.* Kérelem benyújtása a Neptunon (2020.06.05-ig)

Felhívjuk a hallgatók figyelmét arra, hogy a jelentkezési létszám függvényében tárgyanként módosulhat a vizsganapok száma!
Vizsgabizottságok száma:                2 bizottság/nap*
Vizsgázók száma:                           25 fő/bizottság/nap
Vizsgatárgyak közötti idő:               5-5 hét

Záróvizsgára jelentkezés feltételei az általános tanulmányi információkban érhetők el.

A záróvizsgára csak abszolutóriummal rendelkező hallgató jelentkezhet! Az abszolutórium kiállítása folyamatos, így az abszolutóriummal rendelkező hallgató "bekapcsolódhat" a soron következő záróvizsgákba. Az abszolutórium kiállítását a hallgatónak kérnie kell a Tanulmányi Osztálytól az erre szolgáló és a kari weblapról - aktuális Tanulmányi Tájékoztató Nyomtatványok menüpont – letölthető nyomtatványon.

A PTE TVSZ 1. számú melléklete 10. § (12) a pótnapra vonatkozóan az alábbi módon változott:
A hallgató írásban előterjesztett és megfelelően indokolt kérelmére, tanulmányai során legfeljebb egyszer, és legfeljebb egy tantárgyból engedélyezhető a hallgató számára a sikertelen záróvizsga kijavítása, vagy az elmulasztott záróvizsga letétele. A javító záróvizsgát határozat alapján, a dékán által kijelölt pótnapon és bizottság előtt kell teljesíteni. E feltételek alól méltányosságból felmentés nem adható, erre irányuló méltányossági kérelem nem nyújtható be.
Pótnapra kérelmet kizárólag a Neptunon keresztül elektronikus úton lehet benyújtani.

Diplomaátadó ünnepség tervezett ideje:

  • 2019-2020 őszi félév, nappali és levelező munkarend: 2020.január 18. (szombat)
  • 2019-2020 tavaszi félév, nappali munkarend: 2020. július 04. (szombat)
  • 2019-2020 tavaszi félév, levelező munkarend: : 2020. június 26. (péntek)

Az oklevéllel kapcsolatos adminisztrációs feladatok miatt kérjük, hogy az utolsó záróvizsga napján feltétlenül jelentkezzenek a Tanulmányi Osztályon!
A diploma átadó ünnepségen való részvétel nem kötelező, ezért arra külön kell jelentkezni a Tanulmányi Osztályon és ebben az esetben annak költségeit is viselni kell. Az avatási ünnepség egyéb költségeire 3.500.- Ft költségtérítést állapít meg a kar.
A fenti összegeket a kar pénztárában, vagy az erre szolgáló készpénz átutalási megbízáson lehet befizetni.

 Az oklevél (diploma) minősítését a karon, az adott szakon teljesített alapvizsga eredmény és a záróvizsga eredmény egyszerű számtani átlaga adja. Az alapvizsga eredmény: a karon, az adott szakon teljesített alapvizsgán elért érdemjegyek egyszerű számtani átlaga. A záróvizsga eredmény: a záróvizsgán elért eredmények valamint a szakdolgozat érdemjegyének egyszerű számtani átlaga.

* A változtatás jogát a Tanulmányi Osztály fenntartja