Záróvizsga időszak (Jogász szak) 2021/2022

Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy a záróvizsga jelentkezés a Neptun rendszeren keresztül történik.

I. félévi (őszi) záróvizsga időszak:

Tantárgy

Záróvizsga időszak

Jelentkezési időszak

Tanulmányi ügyintéző

EURÓPAJOG

2021.09.20-
2021.09.23.

2021.08.30. 10 óra-
2021.09.13. 16 óra

Neptun

POLGÁRI JOG

2021.10.18-
2021.10.21
.

2021.09.27. 10 óra-
2021.10.11. 16 óra

Neptun

ALKOTMÁNYJOG-
KÖZIGAZGATÁSI JOG

2021.11.15-
2021.11.18.

2021.10.25. 10 óra -
2021.11.08. 16 óra

Neptun

BÜNTETŐJOG

2021.12.13-
2021.12.16.

2021.11.22. 10 óra-
2021.12.06. 16 óra

Neptun

PÓTNAP

2022.01.04.

Kérelem benyújtása a Neptunon (2021.12.16-ig)

Neptun

Avatás (nappali, levelező munkarend): 2022.január 15. (szombat)

II. félévi (tavaszi) záróvizsga időszak:

Tantárgy

Záróvizsga időszak

Jelentkezési időszak

Tanulmányi ügyintéző

EURÓPAJOG

2022.02.21.-
2022.02.24. 

2022.01.31. 10 óra-
2022.02.14. 16 óra

Neptun

POLGÁRI JOG

2022.03.21-
2022.03.24.

2022.02.28. 10 óra-
2022.03.14. 16 óra

Neptun

ALKOTMÁNYJOG-
KÖZIGAZGATÁSI JOG

2022.04.19-
2022.04.22.

2022.03.28. 10 óra-
2022.04.12. 16 óra

Neptun

BÜNTETŐJOG

2022.05.16.-
2022.05.19.

2022.04.25 10 óra-
2022.05.09. 16 óra

Neptun

PÓTNAP

2022.05.30.

Kérelem benyújtása a Neptunon (2022.05.20. 23:59-ig)

Neptun

Avatás várható időpontjai (a változtatás jogát fenntartjuk): 
2022. június 24. péntek – levelező munkarend 
2022. június 25. szombat – nappali munkarend

 

Felhívjuk a hallgatók figyelmét arra, hogy a jelentkezési létszám függvényében tárgyanként módosulhat a vizsganapok száma!
Vizsgabizottságok száma:                2 bizottság/nap*
Vizsgázók száma:                           25 fő/bizottság/nap
Vizsgatárgyak közötti idő:               4-4 hét

Záróvizsgára jelentkezés feltételei az általános tanulmányi információkban érhetők el.

A záróvizsgára csak abszolutóriummal rendelkező hallgató jelentkezhet! Az abszolutórium kiállítása folyamatos, így az abszolutóriummal rendelkező hallgató "bekapcsolódhat" a soron következő záróvizsgákba. Az abszolutórium kiállítását a hallgatónak kell kérelmeznie a Neptun Ügyintézés-Kérvények menüpont Abszolutórium iránti kérelem útján, elektronikus formában.

A PTE TVSZ 1. számú melléklete 10. § (12) a pótnapra vonatkozóan az alábbi módon változott:
A hallgató írásban előterjesztett és megfelelően indokolt kérelmére, tanulmányai során legfeljebb egyszer, és legfeljebb egy tantárgyból engedélyezhető a hallgató számára a sikertelen záróvizsga kijavítása, vagy az elmulasztott záróvizsga letétele. A javító záróvizsgát határozat alapján, a dékán által kijelölt pótnapon és bizottság előtt kell teljesíteni. E feltételek alól méltányosságból felmentés nem adható, erre irányuló méltányossági kérelem nem nyújtható be.
Pótnapra kérelmet kizárólag a Neptunon keresztül elektronikus úton lehet benyújtani.

Az oklevéllel kapcsolatos adminisztrációs feladatok miatt kérjük, hogy az utolsó záróvizsga napján feltétlenül jelentkezzenek a Tanulmányi Osztályon!
A diploma átadó ünnepségen való részvétel nem kötelező, ezért arra külön kell jelentkezni a Tanulmányi Osztályon és ebben az esetben annak költségeit is viselni kell. Az avatási ünnepség egyéb költségeire 3.500.- Ft költségtérítést állapít meg a kar.

Az oklevél (diploma) minősítését a karon, az adott szakon teljesített alapvizsga eredmény és a záróvizsga eredmény egyszerű számtani átlaga adja. Az alapvizsga eredmény: a karon, az adott szakon teljesített alapvizsgán elért érdemjegyek egyszerű számtani átlaga. A záróvizsga eredmény: a záróvizsgán elért eredmények valamint a szakdolgozat érdemjegyének egyszerű számtani átlaga.

* A változtatás jogát a Tanulmányi Osztály fenntartja