Főoldal

Felvételizőknek

Hallgatóknak

Szaknyelvi Vizsgaközpont

Szakirányú továbbképzések

Doktori Iskola

Záróvizsga időszak (Jogász szak) 2020/2021

Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy a záróvizsga jelentkezés a Neptun rendszeren keresztül történik.

I. félévi (őszi) záróvizsga időszak:

Tantárgy

Záróvizsga időszak

Jelentkezési időszak

Tanulmányi ügyintéző

EURÓPAJOG

2020.08.31-
2020.09.02.

2020.08.10. 10 óra-
2020.08.24. 16 óra

Neptun

POLGÁRI JOG

2020.10.05-
2020.10.07.

2020.09.14. 10 óra-
2020.09.28. 16 óra

Neptun

ALKOTMÁNYJOG-
KÖZIGAZGATÁSI JOG

2020.11.09-
2020.11.11.

2020.10.19. 10 óra -
2020.11.02. 16 óra

Neptun

BÜNTETŐJOG

2020.12.14-
2020.12.16.

2020.11.23. 10 óra-
2020.12.07. 16 óra

Neptun

PÓTNAP

2021.01.04.

Kérelem benyújtása a Neptunon (2020.12.16-ig)

Neptun

Avatás (nappali, levelező munkarend): 2021.január 16. (szombat)

II. félévi (tavaszi) záróvizsga időszak:

Tantárgy

Záróvizsga időszak

Jelentkezési időszak

Tanulmányi ügyintéző

EURÓPAJOG

2021.02.22.-
2021.02.25.

2021.01.25. 10 óra-
2021.02.15. 16 óra

Neptun

POLGÁRI JOG

2021.03.22-
2021.03.25.

2021.03.01. 10 óra-
2021.03.15. 16 óra

Neptun

ALKOTMÁNYJOG-
KÖZIGAZGATÁSI JOG

2021.04.19-
2021.04.22.

2021.03.29. 10 óra-
2021.04.12. 16 óra

Neptun

BÜNTETŐJOG

2021.05.17.-
2021.05.20.

2021.04.26. 10 óra-
2021.05.10. 16 óra

Neptun

PÓTNAP

2021.05.31.

Kérelem benyújtása a Neptunon (2021.05.21-ig)

Neptun

Avatás (levelező munkarend): 2021.június 25. (péntek)
Avatás (nappali munkarend): 2021.június 26. (szombat)

Felhívjuk a hallgatók figyelmét arra, hogy a jelentkezési létszám függvényében tárgyanként módosulhat a vizsganapok száma!
Vizsgabizottságok száma:                2 bizottság/nap*
Vizsgázók száma:                           25 fő/bizottság/nap
Vizsgatárgyak közötti idő:               5-5 hét

Záróvizsgára jelentkezés feltételei az általános tanulmányi információkban érhetők el.

A záróvizsgára csak abszolutóriummal rendelkező hallgató jelentkezhet! Az abszolutórium kiállítása folyamatos, így az abszolutóriummal rendelkező hallgató "bekapcsolódhat" a soron következő záróvizsgákba. Az abszolutórium kiállítását a hallgatónak kérnie kell a Tanulmányi Osztálytól az erre szolgáló és a kari weblapról - aktuális Tanulmányi Tájékoztató Nyomtatványok menüpont – letölthető nyomtatványon.

A PTE TVSZ 1. számú melléklete 10. § (12) a pótnapra vonatkozóan az alábbi módon változott:
A hallgató írásban előterjesztett és megfelelően indokolt kérelmére, tanulmányai során legfeljebb egyszer, és legfeljebb egy tantárgyból engedélyezhető a hallgató számára a sikertelen záróvizsga kijavítása, vagy az elmulasztott záróvizsga letétele. A javító záróvizsgát határozat alapján, a dékán által kijelölt pótnapon és bizottság előtt kell teljesíteni. E feltételek alól méltányosságból felmentés nem adható, erre irányuló méltányossági kérelem nem nyújtható be.
Pótnapra kérelmet kizárólag a Neptunon keresztül elektronikus úton lehet benyújtani.

Az oklevéllel kapcsolatos adminisztrációs feladatok miatt kérjük, hogy az utolsó záróvizsga napján feltétlenül jelentkezzenek a Tanulmányi Osztályon!
A diploma átadó ünnepségen való részvétel nem kötelező, ezért arra külön kell jelentkezni a Tanulmányi Osztályon és ebben az esetben annak költségeit is viselni kell. Az avatási ünnepség egyéb költségeire 3.500.- Ft költségtérítést állapít meg a kar.

Az oklevél (diploma) minősítését a karon, az adott szakon teljesített alapvizsga eredmény és a záróvizsga eredmény egyszerű számtani átlaga adja. Az alapvizsga eredmény: a karon, az adott szakon teljesített alapvizsgán elért érdemjegyek egyszerű számtani átlaga. A záróvizsga eredmény: a záróvizsgán elért eredmények valamint a szakdolgozat érdemjegyének egyszerű számtani átlaga.

* A változtatás jogát a Tanulmányi Osztály fenntartja