Záróvizsga időszak (Jogász szak) 2022/2023

Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy a záróvizsga jelentkezés a Neptun rendszeren keresztül történik.

2022/2023 tanév záróvizsga időszak:

I. félévi (őszi) záróvizsga időszak:

Tantárgy

Záróvizsga időszak

Jelentkezési időszak

Tanulmányi ügyintéző

EURÓPAJOG

2022.09.19-
2022.09.22.

2022.08.29. 10 óra-
2022.09.12. 16 óra

Neptun

POLGÁRI JOG

2022.10.17-
2022.10.20
.

2022.09.26. 10 óra-
2022.10.10. 16 óra

Neptun

ALKOTMÁNYJOG-
KÖZIGAZGATÁSI JOG

2022.11.14-
2022.11.17.

2022.10.24. 10 óra -
2022.11.07. 16 óra

Neptun

BÜNTETŐJOG

2022.12.12-
2022.12.15.

2022.11.21. 10 óra-
2022.12.05. 16 óra

Neptun

PÓTNAP

2023.01.11.

Kérelem benyújtása a Neptunon (2022.12.15-ig)

Neptun

Avatás (nappali, levelező munkarend): 2023.január 21. (szombat)

II. félévi (tavaszi) záróvizsga időszak:

Tantárgy

Záróvizsga időszak

Jelentkezési időszak

Tanulmányi ügyintéző

ALKOTMÁNYJOG-
KÖZIGAZGATÁSI JOG

2023.02.20.-
2023.02.23. 

2023.01.30. 10 óra-
2023.02.13. 16 óra

Neptun

POLGÁRI JOG

2023.03.20-
2023.03.23.

2023.02.27. 10 óra-
2023.03.13. 16 óra

Neptun

EURÓPAJOG

2023.04.17-
2023.04.20.

2023.03.27. 10 óra-
2023.04.10. 16 óra

Neptun

BÜNTETŐJOG

2023.05.15.-
2023.05.18.

2023.04.24 10 óra-
2023.05.08. 16 óra

Neptun

PÓTNAP

2023.05.31.

Kérelem benyújtása a Neptunon (2023.05.18. 23:59-ig)

Neptun

Avatás várható időpontjai (a változtatás jogát a végzettek létszámától függően fenntartjuk): 
Avatás (FOKSZ, IÜ): 2023. június 23. péntek
Avatás (jogász nappali, levelező munkarend): 2023. június 24. szombat

Felhívjuk a hallgatók figyelmét arra, hogy a jelentkezési létszám függvényében tárgyanként módosulhat a vizsganapok száma!
Vizsgabizottságok száma:                2 bizottság/nap*
Vizsgázók száma:                           25 fő/bizottság/nap
Vizsgatárgyak közötti idő:               4-4 hét

Záróvizsgára jelentkezés feltételei az általános tanulmányi információkban érhetők el.

A záróvizsgára csak abszolutóriummal rendelkező hallgató jelentkezhet! Az abszolutórium kiállítása folyamatos, így az abszolutóriummal rendelkező hallgató "bekapcsolódhat" a soron következő záróvizsgákba. Az abszolutórium kiállítását a hallgatónak kell kérelmeznie a Neptun Ügyintézés-Kérvények menüpont Abszolutórium iránti kérelem útján, elektronikus formában.

A PTE TVSZ 1. számú melléklete 10. § (12) a pótnapra vonatkozóan az alábbi módon változott:
A hallgató írásban előterjesztett és megfelelően indokolt kérelmére, tanulmányai során legfeljebb egyszer, és legfeljebb egy tantárgyból engedélyezhető a hallgató számára a sikertelen záróvizsga kijavítása, vagy az elmulasztott záróvizsga letétele. A javító záróvizsgát határozat alapján, a dékán által kijelölt pótnapon és bizottság előtt kell teljesíteni. E feltételek alól méltányosságból felmentés nem adható, erre irányuló méltányossági kérelem nem nyújtható be.
Pótnapra kérelmet kizárólag a Neptunon keresztül elektronikus úton lehet benyújtani.

Az oklevéllel kapcsolatos adminisztrációs feladatok miatt kérjük, hogy az utolsó záróvizsga napján feltétlenül jelentkezzenek a Tanulmányi Osztályon!
A diploma átadó ünnepségen való részvétel nem kötelező, ezért arra külön kell jelentkezni a Tanulmányi Osztályon és ebben az esetben annak költségeit is viselni kell. Az avatási ünnepség egyéb költségeire 3.500.- Ft költségtérítést állapít meg a kar.

Az oklevél (diploma) minősítését a karon, az adott szakon teljesített alapvizsga eredmény és a záróvizsga eredmény egyszerű számtani átlaga adja. Az alapvizsga eredmény: a karon, az adott szakon teljesített alapvizsgán elért érdemjegyek egyszerű számtani átlaga. A záróvizsga eredmény: a záróvizsgán elért eredmények valamint a szakdolgozat érdemjegyének egyszerű számtani átlaga.

* A változtatás jogát a Tanulmányi Osztály fenntartja