Technológiai Jogi és Energiajogi Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés nappali munkarend
Szabadon választható tantárgyak a 2019/2020-as tanévtől kezdő hallgatók részére
Közigazgatási Jogi Tanszék Informatikai- és Kommunikációs Jogi Csoport
2023/2024-es tanév 2. (tavaszi) félév

AJSZNOA190 Bevezetés az energiajogba
Dr. Biró Zsófia tudományos munkatárs
Technológiai Jogi és Energiajogi Tanszék

2024.03.07. (csütörtök) 11.20 – 16.10 / Irk Albert előadóterem
2024.03.21. (csütörtök) 11.20 – 16.10 / Irk Albert előadóterem
2024.04.11. (csütörtök) 11.20 – 16.10 / Irk Albert előadóterem
2024.04.18. (csütörtök) 11.20 – 16.10 / Irk Albert előadóterem

Munkarend Nappali
Tanóra Tömbösített
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 24/félév
Létszám 15

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Energiaforrások és erőművek típusai, működésük I.
2. Energiaforrások és erőművek típusai, működésük II.
3. Alapfogalmak és összefüggések: energiapolitika, energiastratégia, energiajog.
4. Energiapolitika és energiastratégia a XXI. században.
5. A piacnyitás és hatásai a magyar energiajogra.
6. Az energiajog főbb jogforrásai I.
7. Az energiajog főbb jogforrásai II.
8. Az energiajog főbb jogforrásai III.
9. Energiaközösségek jogi szabályozása.
10. Elektromos töltőhálózatok jogi szabályozása.
11. A jövő energiaforrásai és szabályozásuk: a hidrogén.
12. Kitekintés a XXI. század lehetséges technológiai megoldásaira és várható szabályozásukra.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: Unipoll teszt
Az osztályzat kialakításának módja:
Az órai aktivitás és az Unipoll teszt eredménye alapján alakul ki az osztályzat.

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókat az energiajog alapvetéseivel, terülteivel és a legfontosabb vonatkozó jogszabályokkal, továbbá, hogy a hallgatók megértsék az energiapolitika, az energiastratégia, a fenntarthatóság és az energiajog közötti összefüggéseket.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Szuchy Róbert: Az energiajog fogalma és elhelyezkedése. In: Homicskó et al. (szerk.): 70 Studia in Honorem Lóth László. KRE ÁJK, Budapest 2020. 183-194. p.
Szuchy Róbert: Az energiajog és az energetikai szabályozás aktuális kihívásai. In: Glavanits, Judit (szerk.): A gazdasági jogalkotás aktuális kérdései. Dialóg Campus Kiadó, Budapest 2019. 231-238. p.
Rátky Miklós, Tóth Máté: A magyar energiaszektor tanulságai. Akadémiai Kiadó, Budapest 2022.
Biró Zsófia: A fogyasztókat érintő legfontosabb technológiai újdonságok és lehetséges szabályozásuk a magyar energiaszektorban. In: Kis, Kelemen Bence; Mohay, Ágoston (szerk.): A technológiai fejlődés jogi kihívásai: Kézikönyv a jogalkotás és jogalkalmazás számára. PTE ÁJK, Pécs 2021. 4-19. p.
Biró Zsófia: Az elektromos töltőhálózatok szabályozása Magyarországon: a jövő szabályozási igényei. Magyar Energetika 2021/4. 17-23. p.
Biró, Zsófia: Regulatory issues of EV charging networks in the European Union. In: Kajos et al. (szerk.): X. Jubileumi Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia 2021 Tanulmánykötet = 10th Jubilee Interdisciplinary Doctoral Conference 2021 Conference Book. PTE Doktorandusz Önkormányzat, Pécs 2022. 126-138. p.
Percsenyi Melinda: Az energiajog univerzális alapelveinek kiemelt szerepe nemzetközi, uniós és nemzeti szinten. Iustum Aequum Salutare 2020/3. 139-162. p.
JC Mackay, David: Fenntartható energia mellébeszélés nélkül. Vertis, Budapest 2011.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Egy Unipoll teszt teljesítése.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -