Római Jogi Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés nappali munkarend
Szabadon választható tantárgyak a 2019/2020-as tanévtől kezdő hallgatók részére
Római Jogi Tanszék
2021/2022-es tanév 2. (tavaszi) félév

Römisches Schuldrecht
Dr. Jusztinger János adjunktus, tanszékvezető
Római Jogi Tanszék

Kedd, 18.00 – 19.30 / Tanszék D208.

Kurzus kód AJSZNOA163
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 4
Óraszám 2/hét
Létszám 10

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: német

Tantárgyi tematika:
1. Realverträge  
2. Der Kauf – emptio venditio 
3. Miete, Pacht, Werk- und Dienstvertrag – locatio conductio
4. Der Auftragsvertrag – mandatum
5. Der Gesellschaftsvertrag – societas
6. Die Innominatkontrakte – contractus innominati
7. Die adjektizischen Klagen – actiones adiectitiae qualitatis
8. Die Geschäftsführung ohne Auftrag – negotiorum gestio
9. Die Bürgschaft
10. Ansprüche aus ungerechtfertigter Bereicherung (1/2)
11. Ansprüche aus ungerechtfertigter Bereicherung (2/2)
12. Ansprüche infolge Schädigungen
13. Die lex Aquilia und Verwandtes

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
 KASER, Max: Das Römische Privatrecht I-II. (München 1971/1975)
Nach Besprechung weitere persönlich angegebene Literatur zum genauen Thema.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Eine schriftliche oder mündliche Aufgabe.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Megjegyzés: -