Római Jogi Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés nappali munkarend
Szabadon választható tantárgyak a 2019/2020-as tanévtől kezdő hallgatók részére
Római Jogi Tanszék
2020/2021-es tanév 2. (tavaszi) félév

Römisches Strafrecht
Dr. Jusztinger János adjunktus, tanszékvezető
Római Jogi Tanszék

Kedd, 18.00 – 19.30 / Tanszék D208.

Kurzus kód AJSZNOA52
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 4
Óraszám 2/hét
Létszám 10

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: német

Tantárgyi tematika:
1. Strafrechtliche Grundbegriffe
2. Das Wesen und die Quellen des römischen Strafrechts
3. Strafverfolgung im antiken Rom
4. Die Strafbehörden
5. Die Grundformen des römischen Strafprozesses
6. Die römische Rechtswissenschaft und die Strafrechtsdogmatik
7. "Allgemeiner Teil" des römischen Strafrechts
8. Täterschaft, Teilnahme, Mittäterschaft und mittelbare Täterschaft in der Quellen
9. Vorsatz und Fahrlässigkeit
10. Vorbereitung und Versuch
11. Das Problem der Kausalität im römsichen Strafrecht
12. Strafen und Sanktionen
13. Übersicht einzelner Delikte aus dem römischen Strafrecht

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Aufgrund eines schriftlichen oder mündlichen Referat.
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Das Ziel des Kurses ist die ausführliche Überblick der strafrechtlichen Regelung im antiken Rom.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Theodor MOMMSEN: Römisches Strafrecht, Leipzig 1899.
August Wilhelm ZUMPT: Das Kriminalrecht der römischen Republik, I-II, Berlin 1865-69. repr. Aalen 1993.
Wolfgang KUNKEL: Untersuchungen zur Entwicklung des römischen Kriminalverfahrens in vorsullanischer Zeit, München 1962.
Olivia F. ROBINSON: The Criminal Law of Ancient Rome, Baltimore 1995.; Richard A. BAUMAN: Crime and punishment in ancient Rome, London – New York 1996.
Bernardo SANTALUCIA: Diritto e processo penale nell'antica Roma, Milano 19982
Alexander NOGRADY: Römisches Strafrecht nach Ulpian, Berlin 2006.
Jill HARRIES: Law and Crime in the Roman World. Key Themes in Ancient History, Cambridge 2007.
ZLINSZKY János: Római büntetőjog, Budapest 19977
SÁRY Pál: Előadások a római büntetőjog köréből, Miskolc 2011.
MOLNÁR Imre: Ius criminale Romanum. Tanulmányok a római jog köréből, Szeged 2013.
Janos JUSZTINGER: Dogmatics of Criminal Law and the Roman Jurisprudence, JEHL 7/2016, 73-78.

Nach Besprechung weitere persönlich angegebene Literatur zum genauen Thema.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Eine schriftliche oder mündliche Aufgabe.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Megjegyzés: -