Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés nappali munkarend
Szabadon választható tantárgyak a 2019/2020-as tanévtől kezdő hallgatók részére
Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék
2022/2023-as tanév 1. (őszi) félév

AJSZNOA72 Pénzügyi jogi repetitórium
Dr. Szilovics Csaba egyetemi tanár, tanszékvezető
Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék

Kedd, 13.00 – 14.30 / Tanszék

Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
I. A pénzügyi jog fogalma és a magyar pénzügyi jog fejlődése 1848-tól napjainkig, az adókötelezettség
II. Adójogi alapfogalmak, alapelvek és intézmények
III. Optimális adórendszer, számvitel, pénzelmélet
IV. Az adóigazgatási eljárás, ellenőrzés és jogorvoslat
V. Államháztartás, központi költségvetés
VI. Fiskális és monetáris politika, pénzügyi intézmények
VII. Nemzetközi adózás és az Európai Unió
VIII. Az önkormányzati gazdálkodás, helyi adók 
IX. Személyi jövedelemadó 
X. Illetékjog, vám és jövedék
XI. Általános forgalmi adó
XII. Társaságok adózása
XIII. Közbeszerzés

Félévközi ellenőrzés:
szóbeli vizsga alkalmanként
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
órai munka és szóbeli vizsga együttes eredményeképpen

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A pénzügyi jogi szigorlatra való felkészítés

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Szilovics Csaba: Kézikönyv a pénzügyi jog tanulásához, PTE AJK, 2018.
Szilovics Csaba: Adójog i ismeretek, PTE AJK, 2016.
Lentner Csaba: Adózási pénzügytan és államháztartási gazdálkodás, NKE, 2015.
Lentner Csaba: A Magyar állampénzügyek fejlődéstörténete a dualizmus korától napjainkig, Budapest, 2019.
Földes Gábor: Pénzügyi Jog 1.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -AJSZNOA101 Hungarian Tax System
Dr. Szilovics Csaba egyetemi tanár, tanszékvezető
Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék

Kedd, 14.40 – 16.10 / Tanszék

Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 4
Óraszám 2/hét
Létszám 10

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:
I. Bevezető előadás a magyar adórendszer helyzetéről
II.-III.-IV. A természetes személyek adózásának helyzete és problémái
V. A jövedéki adóztatás Magyarországon
VI. A magyar vámjog
VII.-VIII.-IX. Áfa
X. Helyi adók Magyarországon
XI.-XII. Az adócsalás és jogkövetés Magyarországon
XIII. Összegzés

I. Firs lecture of the Hungarian Tax System (Problems and Questions)
II.-III.-IV. The Personal Income Taxation in Hungary
V. Excise duties in Hungary
VI. The customs in Hugary
VII.-VIII.-IX. Hungarian VAT
X. Local taxation in Hungary
XI.-XII. Tax compliance and tax evasion in Hungary
XIII. Summary

Félévközi ellenőrzés:
szóbeli vizsga alkalmanként
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
órai munka és szóbeli vizsga együttes eredményeképpen

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Giving an introduction about the basic elements of the Hungarian tax system

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Szilovics Csaba: Hungarian Tax Law, PTE AJK, 2018.
Fairness and equity regarding personal income tax systems. Társszerző: RENATA PERIĆ. In: Contemporary legal challenges: EU – Hungary – Croatia. Faculty of Law, University of Pécs and Faculty of Law, J. J. Strossmayer University of Osijek, 2012. Pécs-Osijek, 307-318. pp.
The new methods of tax investigation in Hungary. In: Criminalistics and forensic examination: science, studies, practice. Chapter II. Vilnius, 2013. 294-302. pp.
The fight against tax fraud. In: Implementation and tendency of state policy on combating crime, International Scientific Conference, Materials-I, The State Palace, Ulaanbaatar, Mongolia, 2013. május, 205-207. pp.
Jalsovszky: Taxation in Hungary
Ministry for National Economy: Hungary's flat-rate personal income tax

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
making a short essay
Megjegyzés: -AJSZNOA15 Corporate Governance Questions In Business Law
Dr. Ferencz Barnabás tanársegéd
Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék

Hétfő, 16.20 – 17.50 / 307.

Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONOA43
Polgári jog 2.
Kredit 4
Óraszám 2/hét
Létszám 10

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:
1-2: General introduction of Corporate Governance
3-4: The system of CG regulations
5: US regulations including the Sarbanes-Oxley Act of 2002 and the Dodd-Frank Act of 2010
6: EU regulations (The "comply and explain" recommendations)
7: Self-regulation in the sphere of CG
8: The review of major corporate scandals
9: The Recommendations of The Budapest Stock Exchange
10: CG and the stock markets
11: The role of the board
12: The owners and investors
13: Summary

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
ötfokozatú

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus célja felelős társaságirányítással összefüggő ismeretek elmélyítése angol nyelven

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
András Kecskés – Vendel Halász: Stock corporations: a guide to initial public offerings, corporate governance and hostile takeovers. Budapest; Bécs: HVG-ORAC; LexisNexis, 2013. 566 p.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -AJSZNOA82 Introduction to Financial Literacy – Legal Aspects of Financial Decisions
Dr. Bujtár Zsolt adjunktus
Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék

Kedd, 14.40 – 16.10 / 207.

Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye B2 level English
Kredit 4
Óraszám 2/hét
Létszám 15

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:
1-2. The basics and the goals of financial literacy. The role of cognitive biases in finances.
3-4. The income and expenses of a household – household ledger.
5-6. Aspects of borrowing – avoiding debt spiral
6-7. Increasing your income, decreasing your expenses
8-9. Preparing for unforeseen events – managing insurance 
10-11. Stages of life and conscious savings 
12-13. The conscious investor

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
ötfokozatú

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Upon the completion of the course the students shall be able to define the basic concepts of financial literacy and apply them in their financial decisions.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: -

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -AJSZNOA181 Közpénzek, közbeszerzés és pályázatok – pénzügyi jog a gyakorlatban
Dr. Pfeffer Zsolt adjunktus
Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék

Szerda, 14.40 – 16.10 / Tanszék Z115.

Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 10

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Alapfogalmak: államháztartás, költségvetés. A kiadási oldal jellemzői.
2. A közpénzek elköltésének alapvető problémái. A magyar államháztartás problémái.
3. Pályázatok a közpénzügyi rendszerben és a közbeszerzésekben.
4. A közbeszerzés fogalma, jelentősége, jogforrásai, a közbeszerzési jogalkotás problémái.
5. A közbeszerzések alapvető szabályai 1.
6. A közbeszerzések alapvető szabályai 2.
7. A közbeszerzések gyakorlati megvalósulása. Problémák, tendenciák.
8. A közbeszerzési jogorvoslat. A közpénzekkel való gazdálkodással szemben támasztott követelmények a Közbeszerzési Döntőbizottság gyakorlatában.
9. Polgári jogi (magánjogi) kérdések a közpénzügyek területén.
10. A költségvetési szervek, az állami feladatok ellátása és finanszírozásuk.
11. Pénzügyi jogi jogesetek.
12. Pénzügyi jogi okiratszerkesztés.
13. Számonkérés.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
A félév végén írásbeli dolgozat megírása. A félév végi írásbeli dolgozat kiváltható szóbeli prezentációval előre egyeztetett témában.

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A pénzügyi jog alapvető összefüggéseinek, a közpénzügyek alapvető folyamatainak, jogintézményeinek bemutatása.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
1. Pfeffer Zsolt: Pénzügyi jog és pénzügytan (Menedzser Praxis Kiadó, Budapest, 2016)
2. Pfeffer Zsolt: A támogatási jogviszonyról pénzügyi és polgári jogi aspektusból (Miskolci Jogi Szemle, 2016/2)
3. Pfeffer Zsolt: A magyar közbeszerzési jog elmélete és gyakorlata (2. átdolgozott kiadás; Menedzser Praxis Kiadó, Budapest, 2017)
4. Pfeffer Zsolt: Fogalomhasználati problémák a pénzügyi jogban – közérthetőség kontra jog(ász)i precizitás. (Jura, 2016/2)

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -AJSZNOA182 Financial Institutions and Banking Law
Dr. Pfeffer Zsolt adjunktus
Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék

Szerda, 16.20 – 17.50 / Tanszék Z115.

Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 4
Óraszám 2/hét
Létszám 10

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:
1. The history of money and financial institutions.
2. The monetary policy.
3. The legal regulation on financial institutions in the European Union and in Hungary.
4. The Credit Institutions and Financial Enterprises.
5. Procedure for granting authorization
6. Financial services and financial auxiliary services
7. Credit and account agreements.
8. The National Bank of Hungary (MNB): the history, legal status, primary objective and basic tasks of organization of the MNB.
9. The European Central Bank and the Euro.
10. Taxation of financial institutions.
11. The control of financial institutions
12. The protection of consumers' interests.
13. Test / presentation.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
A félév végén írásbeli dolgozat megírása, amely kiváltható szóbeli beszámolóval.

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerjék a bankrendszer és a bankjog alapjait és szakkifejezéseit angol nyelven.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Tomann, Horst: Monetary Integration in Europe. The European Monetary Union after the Financial Crisis (Springer International Publishing AG, Cham – Switzerland, 2017);
Bragues, George: Money, Markets and Democracy. Politically Skewed Financial Markets and How to Fix Them. (Nature America Inc., New York, 2017);
Ugolini, Stefano: The Evolution of Central Banking – Theory and Histroy (Macmillan Publishers Ltd., London, 2017);
Wood, John H.: Independent Central Banks: New and Old. Cato Journal, Vol. 26, Issue 3 (Fall 2006);
McCallum, Bennett T.,: The Bitcoin Revolution. Cato Journal, Vol. 35, Issue 2 (Spring/Summer 2015);
Grey, George B. (szerk.): Federal Reserve System: Background, Analyses and Bibliography (Nova Science Publishers, Inc., New York, 2002);
El-Gamal, Mahmud A.: Islamic Finance: Law, Economics and practice (Cambridge University Press, New York, 2006).
Lentner Csaba (szerk.): Bankmenedzsment. Bankszabályozás – pénzügyi fogyasztóvédelem (Fáma Zrt. – Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó, Budapest, 2012);
Pfeffer Zsolt: Pénzügyi jog és Pénzügytan (Menedzser Praxis Kiadó, Budapest, 2016);
Schmölders, Günther: Psychologie des Geldes (Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg, 1966).

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -