Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés nappali munkarend
Szabadon választható tantárgyak a 2019/2020-as tanévtől kezdő hallgatók részére
Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék
2021/2022-es tanév 2. (tavaszi) félév

A magyar adózás története
Dr. Szilovics Csaba egyetemi tanár, tanszékvezető
Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék

Nem indul

Kurzus kód AJSZNOA166
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 15

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Adórendszerek születése (Mezopotámia, Egyiptom, Kína)
2. Adórendszerek születése (ókori görög poliszok és Róma)
3. Adózás a Honfoglalás idején
4. Adózás az Árpád-korban
5. Adózás a vegyesházi királyok uralkodása alatt
6. A három részre szakadt ország adórendszere
7. A Reformkor előtti magyar adórendszer
8. Adózás a Reformkort követően, egészen az I. világháborúig
9. Adózás a Horthy-korszakban
10. Adózás a szocializmus alatt (1949-1987)
11. A modern magyar adórendszer kezdetei (1987-2002)
12. Iránykeresés és tévutak (2002 - 2010 )
13. A második Orbán-Kormány adópolitikája (2010-)

Félévközi ellenőrzés:
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
órai munka eredményeképpen

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A magyar adózás története c. szemináriumon a hallgatók bepillantást nyernek a mai modern magyar adórendszer kialakulásának több ezeréves történetébe. Az írás megjelenése előtti időktől kezdve, Magyarország történelmét végig követve jutunk el a jelenkori állapotokig. A tantárgy segítséget nyújt az adójogi alapintézmények elsajátításában, a legfontosabb adónemek megismerésében, továbbá a rendszerszemléletű elmélyedésben, mindezt a jogi oldal kiemelt szerepe mellett történelmi, szociológiai, valamint gazdasági szempontból megvizsgálva.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Szilovics Csaba: Az adózás eredetéről: (Az adórendszerek ősi gyökerei) Novissima Kiadó (2021)
Szilovics Csaba: The Role of Women in the Tax System of Ancient Egypt ECONOMICS & WORKING CAPITAL 13 : 1-2
Szilovics Csaba: Pénzügyi Jog. Inter-Szféra Kft (2020)
Szilovics Csaba: Gondolatok a hatékony adórendszer néhány eleméről JURA 25 : 1
Szilovics Csaba: Néhány közép-európai ország adóváltozásainak tapasztalatai az elmúlt két évtizedben PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA 5 : 3 (2017)

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -Multinacionális vállalatok adózása a gyakorlatban
Dr. Szilovics Csaba egyetemi tanár, tanszékvezető
Kelemen Zsófia
Somlyai Kitti
Marosi Patrik
Vadász Péter
Horányi Márton
Gyimesi András
Pohner Zsófia
Fejős Attila
Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék

2022.02.17. (csütörtök) 14.40 – 19.30 / 103.
2022.03.03. (csütörtök) 14.40 – 18.45 / 103.
2022.03.17. (csütörtök) 14.40 – 17.05 / 103.
2022.03.31. (csütörtök) 14.40 – 19.30 / 103.
2022.04.14. (csütörtök) 14.40 – 18.45 / 103.
2022.04.28. (csütörtök) 14.40 – 17.05 / 103.
2022.05.12. (csütörtök) 14.40 – 16.10 / 103.

Kurzus kód AJSZNOA167
Munkarend Nappali
Tanóra Tömbösített
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 30/félév
Létszám 10-20

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

A kurzus blended learning formában, személyesen és online (Teamsben) fog megvalósulni.

Tantárgyi tematika:
1. Az adótanácsadó szerepe a multinacionális vállalatoknál
2. Multinacionális vállalatok jövedelem adózási kihívásai 
3. A szokásos piaci ár elve – Transzferárazás a gyakorlatban
4. Nemzetközi adózás a gyakorlatban – trendek és lehetőségek különös tekintettel a multinacionális vállalatok magyarországi befektetéseire 
5. Nemzetközi vállalatok általános forgalmi adó kihívásai
6. Munkatapasztalat a külföldi testvérvállalatnál - a kiküldetések adókezelése
7. Adóhatósági eljárás az adótanácsadó szemével
8. Az Európai Bíróság esetjogának hatása a nemzetközi vállalatok működésére 
9. Céglátogatás
10. Számonkérés

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A szeminárium célja, hogy az EY szakembereinek segítségével bemutassa a PTE jogász hallgatóinak az adótanácsadást mint az egyik lehetséges és kihívásokkal teli jogászi hivatást.
A találkozók során a hallgatók bepillantást nyerhetnek a multinacionális vállalatok különböző adónemeket érintő kihívásaiba. Az órákon a hallgatók gyakorlati eseteken keresztül ismerhetnek meg multinacionális vállalatok számára releváns adózási tervezési lehetőségeket és megoldásokat. A hallgatók a csoportos feladatokon, esettanulmányokon és céglátogatáson keresztül a szeminárium aktív részeseivé is válhatnak.
A hallgatók a szeminárium végén tett vizsga eredményeként nem csak a szükséges kreditpontot szerezhetik meg, hanem a legjobban teljesítő résztvevők gyakornoki pozíciót is kaphatnak az EY pécsi irodájában.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Megjegyzés: A kurzus a jogászképzés IV. vagy V. évében járó hallgatók számára ajánlott.Corporate Governance Questions In Business Law
Dr. Ferencz Barnabás tanársegéd
Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék

Hétfő, 16.20 – 17.50 / Óriás Nándor előadóterem 1.

Kurzus kód AJSZNOA15
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONOA43
Polgári jog 2.
Kredit 4
Óraszám 2/hét
Létszám 10

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:
1-2: General introduction of Corporate Governance
3-4: The system of CG regulations
5: US regulations including the Sarbanes-Oxley Act of 2002 and the Dodd-Frank Act of 2010
6: EU regulations (The "comply and explain" recommendations)
7: Self-regulation in the sphere of CG
8: The review of major corporate scandals
9: The Recommendations of The Budapest Stock Exchange
10: CG and the stock markets
11: The role of the board
12: The owners and investors
13: Summary

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
ötfokozatú

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus célja felelős társaságirányítással összefüggő ismeretek elmélyítése angol nyelven

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
András Kecskés – Vendel Halász: Stock corporations: a guide to initial public offerings, corporate governance and hostile takeovers. Budapest; Bécs: HVG-ORAC; LexisNexis, 2013. 566 p.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -A blokklánc technológia és kripto eszközök jogi szabályozása
Dr. Bujtár Zsolt adjunktus
Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék

Hétfő, 16.20 – 17.50 / Faluhelyi Ferenc előadóterem

Kurzus kód AJSZNOA16
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1-2. hét: A blokklánc és kriptoeszközök működése 
3-4. hét: A kriptoeszköz piac szereplői tokenek és vauták, kripto váltók és kripto tőzsdék
5-6. hét: IPO vs ICO szabályozás vs önszabályozás
6-7. hét: Prospektus vs white paper 
8-9. hét: Az önszabályozási modellek a DLT technológiák esetében
10-11. hét: A máltai és a svájci kripto szabályozás
12-13. hét: Az új eszközosztály szabályozása az egyes joghatóságok esetében ETF?

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
ötfokozatú

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus során a hallgató elsajátítja a DLT egyes főbb típusainak működési mechanizmusát és azok főbb szabályozási trendjeit
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: -

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -Introduction to Financial Literacy – Legal Aspects of Financial Decisions
Dr. Bujtár Zsolt adjunktus
Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék

Nem indul

Kurzus kód AJSZNOA82
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONOA03
Közgazdaságtan
Kredit 4
Óraszám 2/hét
Létszám 10

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:
1-2. The basics and the goals of financial literacy. The role of cognitive biases in finances.
3-4. The income and expenses of a household – household ledger.
5-6. Aspects of borrowing – avoiding debt spiral
6-7. Increasing your income, decreasing your expenses
8-9. Preparing for unforeseen events – managing insurance 
10-11. Stages of life and conscious savings 
12-13. The conscious investor

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
ötfokozatú

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Upon the completion of the course the students shall be able to define the basic concepts of financial literacy and apply them in their financial decisions.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: -

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -Politikai viták és jogi döntések a (köz)pénzügyek területén
Dr. Pfeffer Zsolt adjunktus
Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék

Nem indul

Kurzus kód AJSZNOA148
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 10

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Történeti kérdések és viták a (köz)pénzügyek kapcsán I.
2. Történeti kérdések és viták a (köz)pénzügyek kapcsán II.
3. A pénzügyi jogi jogalkotás és jogalkalmazás általános jellemzői és kérdései I. (Jogforrások, alapvető általános elvek, tendenciák, kapcsolat más jogágakkal, jogterületekkel).
4. A pénzügyi jogi jogalkotás és jogalkalmazás általános jellemzői és kérdései II. (Az egyes pénzügyi jogi területek főbb jellemzői).
5. A pénzügyi politika és elemei.
6. Költségvetések, közpénzek és közvélemény (bevételek/kiadások, közfeladatok, fiskális illúzió, redisztribúció, az adópolitika és a pénzügyi pszichológia összefüggései) I.
7. Költségvetések, közpénzek és közvélemény (bevételek/kiadások, közfeladatok, fiskális illúzió, redisztribúció, az adópolitika és a pénzügyi pszichológia összefüggései) II.
8. Bankügyek, pénzügyi kultúra és a pénzügyi döntésekért viselt felelősség.
9. Pénzügyi és gazdasági válságok: okok, következmények és tanulságok.
10. A költségvetési fegyelem, a maastrichti kritériumok, az euró dilemmái. 
11. A pénzügyi (jogi) szuverenitás az Európa Unióban és a nemzetközi környezetben. Az uniós jogharmonizáció és hatáskörök.
12. Közbeszerzési szerződések és koncessziók. Szerződések a pénzügyi jogban.
13. Pénzügyi jogi ügyek bíróságok előtt.
14. Számonkérés.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
A félév végén írásbeli dolgozat megírása, amely kiváltható szóbeli prezentációval előre egyeztetett témában.

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus feladata, hogy az állami, vállalkozói és egyéni döntések példáján keresztül, vonatkozó jogesetek, politikai döntések és viták felhasználásával bemutassa a pénzügyi jogi jogalkotás és jogalkalmazás főbb elméleti és gyakorlati kérdéseit.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
1. Pfeffer Zsolt: Pénzügyi jog és pénzügytan I-II. (Menedzser Praxis Kiadó, Budapest, 2019)
2. Pfeffer Zsolt: Az adójog értelmezése az Amerikai Egyesült Államok precedensjogában. Pro Futuro – A jövő nemzedékek joga, 2019/2., 43-64. o.
3. Pfeffer Zsolt: Pénzügyek és politika: a kormányzati és polgári küzdelmek a (köz)pénzekért. Közjogi Szemle, 2020/2., 39-49. o.
4. Pfeffer Zsolt: A költségvetések közjogi keretei. Jura, 2017/2., 157-173. o.
5. Pfeffer Zsolt: A modern költségvetési jog kialakulása az európai jogi kultúrában. Díké: A Márkus Dezső Összehasonlító jogtörténeti kutatócsoport folyóirata, 2018/2., 123-136. o.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -