Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés nappali munkarend
Szabadon választható tantárgyak a 2019/2020-as tanévtől kezdő hallgatók részére
Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék
2021/2022-es tanév 1. (őszi) félév

Pénzügyi jogi repetitórium
Dr. Szilovics Csaba egyetemi tanár, tanszékvezető
Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék

Nem indul

Kurzus kód AJSZNOA72
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
I. A pénzügyi jog fogalma és a magyar pénzügyi jog fejlődése 1848-tól napjainkig, az adókötelezettség
II. Adójogi alapfogalmak, alapelvek és intézmények
III. Optimális adórendszer, számvitel, pénzelmélet
IV. Az adóigazgatási eljárás, ellenőrzés és jogorvoslat
V. Államháztartás, központi költségvetés
VI. Fiskális és monetáris politika, pénzügyi intézmények
VII. Nemzetközi adózás és az Európai Unió
VIII. Az önkormányzati gazdálkodás, helyi adók 
IX. Személyi jövedelemadó 
X. Illetékjog, vám és jövedék
XI. Általános forgalmi adó
XII. Társaságok adózása
XIII. Közbeszerzés

Félévközi ellenőrzés:
szóbeli vizsga alkalmanként
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
órai munka és szóbeli vizsga együttes eredményeképpen

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A pénzügyi jogi szigorlatra való felkészítés

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Szilovics Csaba: Kézikönyv a pénzügyi jog tanulásához, PTE AJK, 2018.
Szilovics Csaba: Adójog i ismeretek, PTE AJK, 2016.
Lentner Csaba: Adózási pénzügytan és államháztartási gazdálkodás, NKE, 2015.
Lentner Csaba: A Magyar állampénzügyek fejlődéstörténete a dualizmus korától napjainkig, Budapest, 2019.
Földes Gábor: Pénzügyi Jog 1.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -Hungarian Tax System
Dr. Szilovics Csaba egyetemi tanár, tanszékvezető
Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék

Kedd, 9.40 – 11.10 / Tanszék

Kurzus kód AJSZNOA101
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 4
Óraszám 2/hét
Létszám 10

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:
I. Bevezető előadás a magyar adórendszer helyzetéről
II.-III.-IV. A természetes személyek adózásának helyzete és problémái
V. A jövedéki adóztatás Magyarországon
VI. A magyar vámjog
VII.-VIII.-IX. Áfa
X. Helyi adók Magyarországon
XI.-XII. Az adócsalás és jogkövetés Magyarországon
XIII. Összegzés

I. Firs lecture of the Hungarian Tax System (Problems and Questions)
II.-III.-IV. The Personal Income Taxation in Hungary
V. Excise duties in Hungary
VI. The customs in Hugary
VII.-VIII.-IX. Hungarian VAT
X. Local taxation in Hungary
XI.-XII. Tax compliance and tax evasion in Hungary
XIII. Summary

Félévközi ellenőrzés:
szóbeli vizsga alkalmanként
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
órai munka és szóbeli vizsga együttes eredményeképpen

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Giving an introduction about the basic elements of the Hungarian tax system

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Szilovics Csaba: Hungarian Tax Law, PTE AJK, 2018.
Fairness and equity regarding personal income tax systems. Társszerző: RENATA PERIĆ. In: Contemporary legal challenges: EU – Hungary – Croatia. Faculty of Law, University of Pécs and Faculty of Law, J. J. Strossmayer University of Osijek, 2012. Pécs-Osijek, 307-318. pp.
The new methods of tax investigation in Hungary. In: Criminalistics and forensic examination: science, studies, practice. Chapter II. Vilnius, 2013. 294-302. pp.
The fight against tax fraud. In: Implementation and tendency of state policy on combating crime, International Scientific Conference, Materials-I, The State Palace, Ulaanbaatar, Mongolia, 2013. május, 205-207. pp.
Jalsovszky: Taxation in Hungary
Ministry for National Economy: Hungary's flat-rate personal income tax

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
making a short essay
Megjegyzés: -Corporate Governance Questions In Business Law
Dr. Ferencz Barnabás tanársegéd
Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék

Kedd, 16.20 – 17.50 / Óriás Nándor előadóterem 1.

Kurzus kód AJSZNOA15
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONOA43
Polgári jog 2.
Kredit 4
Óraszám 2/hét
Létszám 10

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:
1-2: General introduction of Corporate Governance
3-4: The system of CG regulations
5: US regulations including the Sarbanes-Oxley Act of 2002 and the Dodd-Frank Act of 2010
6: EU regulations (The "comply and explain" recommendations)
7: Self-regulation in the sphere of CG
8: The review of major corporate scandals
9: The Recommendations of The Budapest Stock Exchange
10: CG and the stock markets
11: The role of the board
12: The owners and investors
13: Summary

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
ötfokozatú

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus célja felelős társaságirányítással összefüggő ismeretek elmélyítése angol nyelven

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
András Kecskés – Vendel Halász: Stock corporations: a guide to initial public offerings, corporate governance and hostile takeovers. Budapest; Bécs: HVG-ORAC; LexisNexis, 2013. 566 p.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -Gazdasági jogi jogesetek megoldása
Dr. Ferencz Barnabás tanársegéd
Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék

Nem indul

Kurzus kód AJSZNOA74
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONOA43
Polgári jog 2.
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
A következő témakörökben kerülnének tárgyalásra jogesetek:
Társasági jog:
1.    Diszpozitivitás, a létesítő okirat tartalmi elemei
2.    Határozatok bírósági felülvizsgálata, törvényességi felügyelet
3.    Tag kizárása
4.    Vezető tisztségviselők felelőssége
5.    Összeférhetetlenség szabályai
6.    Kisebbségvédelem
7.    Hitelezők védelme
8.    Társaságok megszűnése
Üzleti szerződések, fogyasztói szerződések:
9.    Fogyasztói igények érvényesítése vállalkozással szemben: szavatossági jogok
10.    Fogyasztói igények érvényesítése vállalkozással szemben: elállás
11.    Fuvarozás és szállítmányozás
12.    Biztosítási szerződések
13.    Utazási szerződés

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
ötfokozatú

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus elvégzésével a hallgató:
•    meghatározást tud adni a fontosabb jogintézményekről, össze tudja foglalni azok lényeges tulajdonságait, képes elhatárolni egymástól a hasonló jogintézményeket,
•    a polgári jog és gazdasági és kereskedelmi jog tárgyak elsajátításával szerzett ismeretek segítségével megoldási javaslatokat tud megfogalmazni a jogesetekkel összefüggésben,
•    érvelni tud szóban és írásban egyaránt.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: -

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -Franchise szabályozása és gyakorlata Magyarországon
Dr. Bujtár Zsolt adjunktus
Dr. Bércesi Zoltán ügyész, c. egyetemi docens
Dr. Szálasy Zsolt SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., óraadó
Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék

Nem indul

Kurzus kód AJSZNOA77
Munkarend Nappali
Tanóra Tömbösített
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 20/félév
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1.    nap A franchise nemzetközi történeti áttekintése, A franchise tipológiája, A franchise hatályos szabályozása a Ptk-ban. A franchise közgazdasági megközelítése a gazdasági funkciója, A franchise szerepe az egyes gazdasági szektorokban hazánkban és a nemzetközi piacon. 
2.    nap  A franchise működése a hazai gyakorlatban, Franchise partnerek együttműködésének jogi és gazdasági szempontjai A jó franchise szerződés jellemzői A sikeres franchise együttműködés feltételrendszere 

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
ötfokozatú

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: -

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -Introduction to Financial Literacy – Legal Aspects of Financial Decisions
Dr. Bujtár Zsolt adjunktus
Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék

Kedd, 14.40 – 16.10 / Óriás Nándor előadóterem 2.

Kurzus kód AJSZNOA82
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONOA03
Közgazdaságtan
Kredit 4
Óraszám 2/hét
Létszám 10

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:
1-2. The basics and the goals of financial literacy. The role of cognitive biases in finances.
3-4. The income and expenses of a household – household ledger.
5-6. Aspects of borrowing – avoiding debt spiral
6-7. Increasing your income, decreasing your expenses
8-9. Preparing for unforeseen events – managing insurance 
10-11. Stages of life and conscious savings 
12-13. The conscious investor

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
ötfokozatú

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Upon the completion of the course the students shall be able to define the basic concepts of financial literacy and apply them in their financial decisions.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: -

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -Politikai viták és jogi döntések a (köz)pénzügyek területén
Dr. Pfeffer Zsolt adjunktus
Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék

Nem indul

Kurzus kód AJSZNOA148
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 10

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Történeti kérdések és viták a (köz)pénzügyek kapcsán I.
2. Történeti kérdések és viták a (köz)pénzügyek kapcsán II.
3. A pénzügyi jogi jogalkotás és jogalkalmazás általános jellemzői és kérdései I. (Jogforrások, alapvető általános elvek, tendenciák, kapcsolat más jogágakkal, jogterületekkel).
4. A pénzügyi jogi jogalkotás és jogalkalmazás általános jellemzői és kérdései II. (Az egyes pénzügyi jogi területek főbb jellemzői).
5. A pénzügyi politika és elemei.
6. Költségvetések, közpénzek és közvélemény (bevételek/kiadások, közfeladatok, fiskális illúzió, redisztribúció, az adópolitika és a pénzügyi pszichológia összefüggései) I.
7. Költségvetések, közpénzek és közvélemény (bevételek/kiadások, közfeladatok, fiskális illúzió, redisztribúció, az adópolitika és a pénzügyi pszichológia összefüggései) II.
8. Bankügyek, pénzügyi kultúra és a pénzügyi döntésekért viselt felelősség.
9. Pénzügyi és gazdasági válságok: okok, következmények és tanulságok.
10. A költségvetési fegyelem, a maastrichti kritériumok, az euró dilemmái. 
11. A pénzügyi (jogi) szuverenitás az Európa Unióban és a nemzetközi környezetben. Az uniós jogharmonizáció és hatáskörök.
12. Közbeszerzési szerződések és koncessziók. Szerződések a pénzügyi jogban.
13. Pénzügyi jogi ügyek bíróságok előtt.
14. Számonkérés.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
A félév végén írásbeli dolgozat megírása, amely kiváltható szóbeli prezentációval előre egyeztetett témában.

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus feladata, hogy az állami, vállalkozói és egyéni döntések példáján keresztül, vonatkozó jogesetek, politikai döntések és viták felhasználásával bemutassa a pénzügyi jogi jogalkotás és jogalkalmazás főbb elméleti és gyakorlati kérdéseit.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
1. Pfeffer Zsolt: Pénzügyi jog és pénzügytan I-II. (Menedzser Praxis Kiadó, Budapest, 2019)
2. Pfeffer Zsolt: Az adójog értelmezése az Amerikai Egyesült Államok precedensjogában. Pro Futuro – A jövő nemzedékek joga, 2019/2., 43-64. o.
3. Pfeffer Zsolt: Pénzügyek és politika: a kormányzati és polgári küzdelmek a (köz)pénzekért. Közjogi Szemle, 2020/2., 39-49. o.
4. Pfeffer Zsolt: A költségvetések közjogi keretei. Jura, 2017/2., 157-173. o.
5. Pfeffer Zsolt: A modern költségvetési jog kialakulása az európai jogi kultúrában. Díké: A Márkus Dezső Összehasonlító jogtörténeti kutatócsoport folyóirata, 2018/2., 123-136. o.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -