Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés nappali munkarend
Szabadon választható tantárgyak a 2019/2020-as tanévtől kezdő hallgatók részére
Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék
2020/2021-es tanév 1. (őszi) félév

Pénzügyi jogi repetitórium
Dr. Szilovics Csaba egyetemi tanár, tanszékvezető
Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék

Hétfő, 16.20 – 17.50 / 104.

Kurzus kód AJSZNOA72
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
I. A pénzügyi jog fogalma és a magyar pénzügyi jog fejlődése 1848-tól napjainkig, az adókötelezettség
II. Adójogi alapfogalmak, alapelvek és intézmények
III. Optimális adórendszer, számvitel, pénzelmélet
IV. Az adóigazgatási eljárás, ellenőrzés és jogorvoslat
V. Államháztartás, központi költségvetés
VI. Fiskális és monetáris politika, pénzügyi intézmények
VII. Nemzetközi adózás és az Európai Unió
VIII. Az önkormányzati gazdálkodás, helyi adók 
IX. Személyi jövedelemadó 
X. Illetékjog, vám és jövedék
XI. Általános forgalmi adó
XII. Társaságok adózása
XIII. Közbeszerzés

Félévközi ellenőrzés:
szóbeli vizsga alkalmanként
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
órai munka és szóbeli vizsga együttes eredményeképpen

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A pénzügyi jogi szigorlatra való felkészítés

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Szilovics Csaba: Kézikönyv a pénzügyi jog tanulásához, PTE AJK, 2018.
Szilovics Csaba: Adójog i ismeretek, PTE AJK, 2016.
Lentner Csaba: Adózási pénzügytan és államháztartási gazdálkodás, NKE, 2015.
Lentner Csaba: A Magyar állampénzügyek fejlődéstörténete a dualizmus korától napjainkig, Budapest, 2019.
Földes Gábor: Pénzügyi Jog 1.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -Hungarian Tax System
Dr. Szilovics Csaba egyetemi tanár, tanszékvezető
Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék

Nem indul

Kurzus kód AJSZNOA101
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 4
Óraszám 2/hét
Létszám 10

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:
I. Bevezető előadás a magyar adórendszer helyzetéről
II.-III.-IV. A természetes személyek adózásának helyzete és problémái
V. A jövedéki adóztatás Magyarországon
VI. A magyar vámjog
VII.-VIII.-IX. Áfa
X. Helyi adók Magyarországon
XI.-XII. Az adócsalás és jogkövetés Magyarországon
XIII. Összegzés

I. Firs lecture of the Hungarian Tax System (Problems and Questions)
II.-III.-IV. The Personal Income Taxation in Hungary
V. Excise duties in Hungary
VI. The customs in Hugary
VII.-VIII.-IX. Hungarian VAT
X. Local taxation in Hungary
XI.-XII. Tax compliance and tax evasion in Hungary
XIII. Summary

Félévközi ellenőrzés:
szóbeli vizsga alkalmanként
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
órai munka és szóbeli vizsga együttes eredményeképpen

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Giving an introduction about the basic elements of the Hungarian tax system

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Szilovics Csaba: Hungarian Tax Law, PTE AJK, 2018.
Fairness and equity regarding personal income tax systems. Társszerző: RENATA PERIĆ. In: Contemporary legal challenges: EU – Hungary – Croatia. Faculty of Law, University of Pécs and Faculty of Law, J. J. Strossmayer University of Osijek, 2012. Pécs-Osijek, 307-318. pp.
The new methods of tax investigation in Hungary. In: Criminalistics and forensic examination: science, studies, practice. Chapter II. Vilnius, 2013. 294-302. pp.
The fight against tax fraud. In: Implementation and tendency of state policy on combating crime, International Scientific Conference, Materials-I, The State Palace, Ulaanbaatar, Mongolia, 2013. május, 205-207. pp.
Jalsovszky: Taxation in Hungary
Ministry for National Economy: Hungary's flat-rate personal income tax

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
making a short essay
Megjegyzés: -Franchise szabályozása és gyakorlata Magyarországon
Dr. Bujtár Zsolt adjunktus
Dr. Bércesi Zoltán ügyész, c. egyetemi docens
Dr. Szálasy Zsolt SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., óraadó
Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék

2020.11.13. (péntek) 9.40 – 18.45 / 307.
2020.11.20. (péntek) 9.40 – 18.45 / Spar Mo. Ker. Kft franchise partnerénél

Kurzus kód AJSZNOA77
Munkarend Nappali
Tanóra Tömbösített
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 30/félév
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1.    nap A franchise nemzetközi történeti áttekintése, A franchise tipológiája, A franchise hatályos szabályozása a Ptk-ban. A franchise közgazdasági megközelítése a gazdasági funkciója, A franchise szerepe az egyes gazdasági szektorokban hazánkban és a nemzetközi piacon. 
2.    nap  A franchise működése a hazai gyakorlatban, Franchise partnerek együttműködésének jogi és gazdasági szempontjai A jó franchise szerződés jellemzői A sikeres franchise együttműködés feltételrendszere 

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
ötfokozatú

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: -

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -Taxation and Public Funds in the European Union
Dr. Pfeffer Zsolt adjunktus
Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék

Kedd, 16.20 – 17.50 / Tanszék Z115.

Kurzus kód AJSZNOA49
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 4
Óraszám 2/hét
Létszám 10

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:
1. Fundamental Elements (History) of Financial Law and Tax Systems in the European Union and Hungary I.
2. Fundamental Elements (History) of Financial Law and Tax Systems in the European Union and Hungary II.
3. The System and Problems of Legal Sources.
4. The Impact (Rules) of the European Union on the Revenues and Expenditures of Member States. (Convergence Criteria).
5. Value Added Tax (VAT) I.
6. Value Added Tax (VAT) II.
7. Customs and Excise Duties.
8. The Possibilities of Local Taxation.
9. Procedural Issues (The Order of Taxation) I.
10. Procedural Issues (The Order of Taxation) II.
11. Extra Taxes.
12. Prohibited State Aids and Subsidies.
13.Exam (Presentation).

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
A félév végén írásbeli dolgozat megírása, amely kiváltható szóbeli beszámolóval / At the end of the semester a written test, which can be replaced by an oral presentation.

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerjék az adójog és a közpénzügyi szabályozás alapjait, szakkifejezéseit angol nyelven. / The aim of the course is to explain the basis of tax law and the regulations of public funds, as well as the relevant terminology in English.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: -

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -Adóügyek a bíróságok előtt
Dr. Pfeffer Zsolt adjunktus
Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék

Nem indul

Kurzus kód AJSZNOA102
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 10

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A közigazgatási bíráskodás alapvető jellemzői és az eljárásjogi kérdések az adójog területén 1.
2. A közigazgatási bíráskodás alapvető jellemzői és az eljárásjogi kérdések az adójog területén 2.
3. Adóügyek a közigazgatási bíróságok előtt (az adóhatósági határozatok és azok vitatása).
4. Az adójog bírói és hatósági értelmezése 1.
5. Az adójog bírói és hatósági értelmezése 2.
6. A szankciók és azok felülmérlegelésének határai 1.
7. A szankciók és azok felülmérlegelésének határai 2.
8. Adóügyek a büntetőbíróságok előtt 1.
9. Adóügyek a büntetőbíróságok előtt 2.
10. A bizonyítás alapkérdései.
11. Az alapjogok és az eljárási kérdések (a tisztességes eljáráshoz való jog).
12. Illetékügyek és más pénzügyi tárgyú bírósági jogesetek.
13. Számonkérés

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
A félév végén írásbeli dolgozat megírása (nappali tagozat esetén) / beadandó házi dolgozat elkészítése (levelező tagozat esetén). Nappali tagozat esetén a félév végi írásbeli dolgozat kiváltható szóbeli prezentációval előre egyeztetett témában.

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A pénzügyi jog (az adójog) gyakorlatának elemzése a bírósági, alkotmánybírósági döntések alapján.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
1.    Pfeffer Zsolt: Pénzügyi jog és pénzügytan I-II. (Menedzser Praxis Kiadó, Budapest, 2019)
2.    Pfeffer Zsolt: Jogkövetkezmények (szankciók) az adózásban. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Közigazgatási Kar (2018)
3.    Pfeffer Zsolt: Mérlegelés az adóigazgatási eljárásban. Pro Futuro, 2018/1., 107-130. o. 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -