Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés nappali munkarend
Szabadon választható tantárgyak a 2019/2020-as tanévtől kezdő hallgatók részére
Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék
2019/2020-as tanév 2. (tavaszi) félév

Pénzügyi jogi repetitórium
Dr. Szilovics Csaba egyetemi tanár, tanszékvezető
Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék

Szerda, 12.30 – 13.50 (+10 perc szünet) / Tanszék Z114.

Kurzus kód AJSZNOA72
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
I. A pénzügyi jog fogalma és a magyar pénzügyi jog fejlődése 1848-tól napjainkig, az adókötelezettség
II. Adójogi alapfogalmak, alapelvek és intézmények
III. Optimális adórendszer, számvitel, pénzelmélet
IV. Az adóigazgatási eljárás, ellenőrzés és jogorvoslat
V. Államháztartás, központi költségvetés
VI. Fiskális és monetáris politika, pénzügyi intézmények
VII. Nemzetközi adózás és az Európai Unió
VIII. Az önkormányzati gazdálkodás, helyi adók 
IX. Személyi jövedelemadó 
X. Illetékjog, vám és jövedék
XI. Általános forgalmi adó
XII. Társaságok adózása
XIII. Közbeszerzés

Félévközi ellenőrzés:
szóbeli vizsga alkalmanként
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
órai munka és szóbeli vizsga együttes eredményeképpen
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A pénzügyi jogi szigorlatra való felkészítés
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Szilovics Csaba: Kézikönyv a pénzügyi jog tanulásához, PTE AJK, 2018.
Szilovics Csaba: Adójog i ismeretek, PTE AJK, 2016.
Lentner Csaba: Adózási pénzügytan és államháztartási gazdálkodás, NKE, 2015.
Lentner Csaba: A Magyar állampénzügyek fejlődéstörténete a dualizmus korától napjainkig, Budapest, 2019.
Földes Gábor: Pénzügyi Jog 1.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Megjegyzés: -Corporate Governance Questions In Business Law
Dr. Kecskés András egyetemi docens
Dr. Ferencz Barnabás tanársegéd
Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék

Nem indul

Kurzus kód AJSZNOA15
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 4
Óraszám 2/hét
Létszám 10

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:
1-2: General introduction of Corporate Governance
3-4: The system of CG regulations
5: US regulations including the Sarbanes-Oxley Act of 2002 and the Dodd-Frank Act of 2010
6: EU regulations (The "comply and explain" recommendations)
7: Self-regulation in the sphere of CG
8: The review of major corporate scandals
9: The Recommendations of The Budapest Stock Exchange
10: CG and the stock markets
11: The role of the board
12: The owners and investors
13: Summary

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
ötfokozatú
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus célja felelős társaságirányítással összefüggő ismeretek elmélyítése angol nyelven
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
András Kecskés – Vendel Halász: Stock corporations: a guide to initial public offerings, corporate governance and hostile takeovers. Budapest; Bécs: HVG-ORAC; LexisNexis, 2013. 566 p.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Megjegyzés: -Basics of Company Law
Dr. Ferencz Barnabás tanársegéd
Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék

Nem indul

Kurzus kód AJSZNOA73
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 4
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:
1.    Legal persons, legal personality, limited liability
2.    Types of companies
3.    Incorporation – the memorandum of understanding and the articles of association (company constitution)
4.    Incorporation – raising capital
5.    Incorporation – incorporation procedures
6.    Meetings and resolutions
7.    Directors
8.    Minority protection, removal of members
9.    Bankruptcy proceedings, the liquidation of a company: voluntary and involuntary
10.    Listed companies 
11.    Basics of corporate governance
12.    Revision
13.    Evaluation

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
ötfokozatú
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
This course is aimed at beginners who wish to learn the basics about companies in English. Upon the completion of the course the student will be able to:
-    explain the concept of legal personality and limited liability
-    enumerate the types of companies
-    describe the organisation and operation of a company
-    define the role of members and directors
-    outline the requirements for incorporation
-    differentiate between the different types of liquidation procedures and their role
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: -
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Megjegyzés: -Gazdasági jogi jogesetek megoldása
Dr. Ferencz Barnabás tanársegéd
Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék

Nem indul

Kurzus kód AJSZNOA74
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
A következő témakörökben kerülnének tárgyalásra jogesetek:
Társasági jog:
1.    Diszpozitivitás, a létesítő okirat tartalmi elemei
2.    Határozatok bírósági felülvizsgálata, törvényességi felügyelet
3.    Tag kizárása
4.    Vezető tisztségviselők felelőssége
5.    Összeférhetetlenség szabályai
6.    Kisebbségvédelem
7.    Hitelezők védelme
8.    Társaságok megszűnése
Üzleti szerződések, fogyasztói szerződések:
9.    Fogyasztói igények érvényesítése vállalkozással szemben: szavatossági jogok
10.    Fogyasztói igények érvényesítése vállalkozással szemben: elállás
11.    Fuvarozás és szállítmányozás
12.    Biztosítási szerződések
13.    Utazási szerződés

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
ötfokozatú
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus elvégzésével a hallgató:
•    meghatározást tud adni a fontosabb jogintézményekről, össze tudja foglalni azok lényeges tulajdonságait, képes elhatárolni egymástól a hasonló jogintézményeket,
•    a polgári jog és gazdasági és kereskedelmi jog tárgyak elsajátításával szerzett ismeretek segítségével megoldási javaslatokat tud megfogalmazni a jogesetekkel összefüggésben,
•    érvelni tud szóban és írásban egyaránt.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: -
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Megjegyzés: -Legal Analysis of Capital Market Transactions
Dr. Kecskés András egyetemi docens
Dr. Halász Vendel óraadó
Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék

2020.04.17. (péntek) 8.00 – 18.30 / 104.
2020.04.24. (péntek) 8.00 – 18.30 / 104.

Kurzus kód AJSZNOA75
Munkarend Nappali
Tanóra Tömbösített
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 4
Óraszám 30/félév
Létszám 10

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:
1-2. hét: A nyilvános és zártkörű tőkepiaci tranzakciók elhatárolása
3-4. hét: A nyilvános tőkepiaci tranzakciók fő típusai
5-6. hét: A nyilvános elsődleges részvénykibocsátások (IPO) jogi háttere
6-7. hét: A Norbi Update és a Duna House nyilvános kibocsátás elemzése 
8-9. hét: A Bayer Monsanto felvásárlás elemzése
10-11. hét: A WeWork IPO - 2019  vizsgálata
12-13. hét: A szaúd-arábiai Aramco IPO 

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
ötfokozatú
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a tőkepiacokon zajló nyilvános tranzakciók jogi hátterével – esettanulmányok segítségével
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: -
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Megjegyzés: -Bevezetés a tőkepiaci jog világába
Dr. Bujtár Zsolt adjunktus
Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék

Hétfő, 15.30 – 16.50 (+10 perc szünet) / Óriás Nándor előadóterem 1.

Kurzus kód AJSZNOA76
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONOA03
Közgazdaságtan
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1-2. hét: A pénzpiac és a tőkepiac működése és szereplői
3-4. hét: A kriptoeszközök mint önálló eszközosztály szabályozása a tőkepiacon 
5-6. hét: A kollektív befektetési intézmények: ETF - a tőzsdén jegyzett befektetési alapok 
6-7. hét: A származtatott értékpapírok (derivatívák) szabályozása
8-9. hét: MIFID II szabályozás elemzése a gyakorlatban - a certifikát befektetéseken keresztül
10-11. hét: A bennfentes kereskedelem és tiltott árfolyambefolyásolás esettanulmány
12-13. hét: Az aktivista portfoliókezelők – hedge fundok aktivista tevékenysége -esettanulmány

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
ötfokozatú
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek tőkepiacok alapvető jogintézményeinek  jogi szabályozásával  
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: 
Kecskés András – Halász Vendel – Bujtár Zsolt: Tőzsdeuniverzum 
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Megjegyzés: -Franchise szabályozása és gyakorlata Magyarországon
Dr. Bujtár Zsolt adjunktus
Dr. Bércesi Zoltán ügyész, c. egyetemi docens
dr. Szálasy Zsolt SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., óraadó
Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék

2020.03.20. (péntek) 8.00 – 18.30 / 207.
2020.03.27. (péntek) 8.00 – 18.30 / Spar Mo. Ker. Kft pécsi franchise partnerénél

Kurzus kód AJSZNOA77
Munkarend Nappali
Tanóra Tömbösített
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 30/félév
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1.    nap A franchise nemzetközi történeti áttekintése, A franchise tipológiája, A franchise hatályos szabályozása a Ptk-ban. A franchise közgazdasági megközelítése a gazdasági funkciója, A franchise szerepe az egyes gazdasági szektorokban hazánkban és a nemzetközi piacon. 
2.    nap  A franchise működése a hazai gyakorlatban, Franchise partnerek együttműködésének jogi és gazdasági szempontjai A jó franchise szerződés jellemzői A sikeres franchise együttműködés feltételrendszere 

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
ötfokozatú
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: -
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Megjegyzés: -Introduction to Financial Literacy – Legal Aspects of Financial Decisions
Dr. Bujtár Zsolt adjunktus
Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék

Kedd, 14.00 – 15.20 (+10 perc szünet) / Tanszék

Kurzus kód AJSZNOA82
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONOA03
Közgazdaságtan
Kredit 4
Óraszám 2/hét
Létszám 10

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:
1-2. The basics and the goals of financial literacy. The role of cognitive biases in finances.
3-4. The income and expenses of a household – household ledger.
5-6. Aspects of borrowing – avoiding debt spiral
6-7. Increasing your income, decreasing your expenses
8-9. Preparing for unforeseen events – managing insurance 
10-11. Stages of life and conscious savings 
12-13. The conscious investor

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
ötfokozatú
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Upon the completion of the course the students shall be able to define the basic concepts of financial literacy and apply them in their financial decisions.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: -
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Megjegyzés: - 

Taxation and Public Funds in the European Union
Dr. Pfeffer Zsolt adjunktus
Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék

Nem indul

Kurzus kód AJSZNOA49
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 4
Óraszám 2/hét
Létszám 10

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:
1. Fundamental Elements (History) of Financial Law and Tax Systems in the European Union and Hungary I.
2. Fundamental Elements (History) of Financial Law and Tax Systems in the European Union and Hungary II.
3. The System and Problems of Legal Sources.
4. The Impact (Rules) of the European Union on the Revenues and Expenditures of Member States. (Convergence Criteria).
5. Value Added Tax (VAT) I.
6. Value Added Tax (VAT) II.
7. Customs and Excise Duties.
8. The Possibilities of Local Taxation.
9. Procedural Issues (The Order of Taxation) I.
10. Procedural Issues (The Order of Taxation) II.
11. Extra Taxes.
12. Prohibited State Aids and Subsidies.
13.Exam (Presentation).

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
A félév végén írásbeli dolgozat megírása, amely kiváltható szóbeli beszámolóval / At the end of the semester a written test, which can be replaced by an oral presentation.
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerjék az adójog és a közpénzügyi szabályozás alapjait, szakkifejezéseit angol nyelven. / The aim of the course is to explain the basis of tax law and the regulations of public funds, as well as the relevant terminology in English.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: -
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Megjegyzés: -