Kriminológia és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés nappali munkarend
Szabadon választható tantárgyak a 2019/2020-as tanévtől kezdő hallgatók részére
Kriminológia és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék
2019/2020-as tanév 2. (tavaszi) félév

Bűnmegelőzés és közterület-felügyelet
Dr. Kőhalmi László egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Őri László óraadó
Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék

2020.02.07. (péntek) 8.00 – 18.30 / 011.
2020.02.21. (péntek) 8.00 – 18.30 / 011.

Kurzus kód AJSZNOA67
Munkarend Nappali
Tanóra Tömbösített
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A közterület-felügyelet jogállas, szervezete és feladata
2. A felügyelői intézkedés jogköre
3. Adatkezelés
4.A felügyelő által használható kényszerítő eszközök
5. Az önkormányzati rendőrség esélyei és lehetőségei
6. A közterület-felügyelet korrupciós veszélyei
7. A közterület-felügyelet jogalkalmazási problémái
8. A közterület-felügyelet jövőképe
9. A bűnmegelőzés történeti kialakulása, kriminológiai háttere. 
10.A bűnmegelőzés elvi háttere
11. A bűnmegelőzést befolyásoló külső tényezők
12. A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia
13. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciója 2017-2023

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: -
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus célja a közterület-felügyelet jogszabályi hátterének és működésének bemutatása, valamint a gyakorlat-orientált képzési célok megvalósítása érdekében a közterület-felügylet napi működésének megismertetése a hallgatókkal.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
BACSÁRDI József: Az önkormányzati rendészet hazánkban. Helyzetértékelés röviden. MAGYAR RENDÉSZET 2014/5. 17-27.o. 
BARNA Sándor: A közterület-felügyeletekről - nem csak általában. BMK Füzetek 21. sz. 2007. 24-27. 
BERNÁTH Mihály: A közterületi rendészeti felügyelet mint a települési önkormányzat közterületi rendészeti hatósága. RENDÉSZETI SZEMLE 2007/10. 99-111.o. 
BÉKÉSI László: Cases of violation of the principle of equal treatment in the field of employment relationships of public property inspectors and assistant inspectors. MAGYAR RENDÉSZET. 2015/2 .25-30.o. 
Gáspár Miklós: A rendészeti korrupció és kezelésének szervezetrendszere MAGYAR RENDÉSZET 2014/5. 29-45.o.
JÁMBOR Adrienn: Az állatvédelemben részt vevő szervek = Miskolci doktoranduszok jogtudományi tanulmányai. Tom. 13., 2014. p. 111-138.o.
KISS Bernadett: Közterületi rendteremtési kísérletek Budapesten.  BELÜGYI SZEMLE 2011/12. 22-38.o.
KOVÁCS Sándor – MAJOR Róbert – TIHANYI Miklós – VAJDA András: A nagyvárosi lakosság szubjektív biztonságérzetének javíthatósága. BELÜGYI SZEMLE 2014/5. 98-133.o.
TÓTH Ferenc: A közbiztonság, bűnmegelőzés helyi feltételeinek fejlesztése közterületi jogsértések elleni hatékonyabb fellépéssel. Kézikönyv. Bp. Aula K. 2001. 149 p. 
TÓTH Ferenc: A közterület-felügyelet közreműködése a helyi önkormányzatok bűnmegelőzési tevékenységében. BMK Füzetek 21. sz. 2007. 28-61. 
VÁRADY László: A közterület-felügyelet szabályozásának koncepció tervezete. Magyar Közigazgatás 7/1997. 414-420.o. 
VIRÁG Rudolf – VÁRADY László: A közterület-felügyelet szabályozásának koncepció tervezete. MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 7/1997. 414-420.o. 

Jogszabályok:
1999. évi LXIII. törvény a közterület-felügyeletről
2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről
46/1999. (XII. 8.) BM rendelet a közterület-felügyelők egyenruha-ellátásáról, a felügyelői jelvényről és szolgálati igazolványról
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciója 2017-2023
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A hallgatóknak referátumot („kiselőadást”) kell készíteniük a megadott tematikát érintő – vagy az oktatóval előzetesen egyeztetett egyéb – témakörből. Az érdemjegy a kiselőadás önállósága, eredetisége, a felhasznált szakirodalom és az órai munka összminősége alapján kerül kialakításra. Bővebb információ a Neptun-on.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Megjegyzés: -Domestic violence against children and the child protection system in Hungary
Dr. Kulcsár Gabriella adjunktus
Varga-Sabján Dóra óraadó
Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék

2020.03.13. (péntek) 8.00 – 18.30 / 011.
2020.03.27. (péntek) 8.00 – 18.30 / 011.

Kurzus kód AJSZNOA68
Munkarend Nappali
Tanóra Tömbösített
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 4
Óraszám 2/hét
Létszám 10

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:
1.    History of research on domestic child abuse
2.    Child rights in Hungary
3.    The most significant directives of the Convention on the Rights of the Child and the current international framework for children’s rights 
4.    The child protection system in Hungary
5.    Characteristics and risk factors of physical and emotional abuse and neglect of children
6.    Characteristics and risk factors of sexual child abuse 
7.    Child prostitution
8.    Transgenerational effects of domestic violence
9.    Long-term consequences of childhood traumas
10.    Signs of domestic abuse against children and the mechanism of the Hungarian signaling system
11.    Opportunities of prevention
12.    Intervention methods – international and national best practices
13.    Case study

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Órai munka és írásbeli dolgozat alapján
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Domestic violence against children always existed, but it was not recognized as a problem until the second half of the XXth century. It became clear, that a healthy family dynamic is essential for the harmonious personality development of a child. The seminar will provide an opportunity to elaborate the topic in an interactive way. Points of emphasis will be the forms of child abuse, risk factors, short-term and long-term consequences of domestic violence, prevention and intervention methods, child rights and the child care system. 
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Anderson, Fraser, et al. "Childhood maltreatment and adulthood domestic and sexual violence victimization among people with severe mental illness." Social psychiatry and psychiatric epidemiology (2016): 1-10.
Bueso-Izquierdo, Natalia, et al. "Are batterers different from other criminals? An fMRI study." Social cognitive and affective neuroscience (2016): nsw020
McDonald, Shelby Elaine, et al. "Patterns of adjustment among children exposed to intimate partner violence: a person-centered approach." Journal of Child & Adolescent Trauma 9.2 (2016): 137-152.
Ranschburg Jenő: A meghitt erőszak. Saxum Kiadó Bt., 2006
Bailhache M, Leroy V, Pillet P, et al. 2013. Is early detection of abused children possible?: a systematic review of the diagnostic accuracy of the identification of abused children. BMC Pediatrics 13: 202.
Bond M, Holland S. 1994. Developmental supervision in health visiting. Health visitor, 67, 11. 392–3.
Campbell J. 1994. Child abuse and wife abuse: the connections. Maryland Medical Journal 43(4): 349–50.
Carroll-Lind J, Chapman J, Raskaukas J. 2011. Children’s perceptions of violence: the nature, extent and impact of their experiences. Social Policy Journal of New Zealand 37: 1–13.
Edelson J 1999. The overlap between child maltreatment and women’s battering. Violence Against Women; 5: 134–54.
Edwards VJ, Anda RF, Dube SR, et al. 2005. The wide-ranging health consequences of adverse childhood experiences. In Kendall-Tackett K, Giacomoni S (eds). Victimisation of Children and Youth: Patterns of abuse, response strategies. Kingston, NJ: Civic Research Institute.
Révész György: Szülői bánásmód – gyermekbántalmazás. Új Mandátum, Bp. 2004 
Virág György (szerk.): Családi iszonyok. A családi erőszak kriminológiai vizsgálata. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Bp., 2005
Korinek László: Kriminológia. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Bp. 2010
Tamási Erzsébet: Nemek és bűnözés. In: Gönczöl Katalin, Kerezsi Klára, Korinek László, Lévay Miklós (szerk.): Kriminológia-Szakkriminológia. Complex Kiadó, 2006
Az agresszió világa (szerk: Hárdi István). Medicina, Bp. 2010
Gyermekbántalmazás. Fordulópont 41. (http://www.fordulopont.hu/FP-41_gyermekbantalmazas.pdf)
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
kötelező részvétel
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Egyeztetés szerint

Megjegyzés: -Basics of Hungarian criminal law
Dr. Tóth Dávid adjunktus
Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék

Hétfő, 17.00 – 18.20 (+10 perc szünet) / Faluhelyi Ferenc előadóterem

Kurzus kód AJSZNOA69
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye adequate command of English
Kredit 4
Óraszám 2/hét
Létszám 10

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:
1.    Basic concepts of criminal law
2.    The overview of the criminal justice system
3.    History of Hungarian criminal law
4.    Principles of criminal law
5.    The sources of criminal law
6.    The scope of criminal law
7.    The structure of criminal law
8.    The concept and elements of a criminal offence
9.    The system of barriers of criminal liability
10.    Preparation and attempt
11.    The sanction system of the Hungarian criminal law
12.    The special provisions for youth offenders
13.    Introduction to the special part of criminal law

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
The students have to write a test at the last lecture
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
The aim of the lecture is to give an overview of the basic concepts of criminal law for the law students.  The seminar will help the students to prepare for the criminal law colloquiums. Lastly the students can improve their criminal law terminology in English language.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Alisdair Gillespie: The English Legal System. 4th edition. OUP Oxford Publisher, Oxford. 2013.
Catherine Elliott – Frances Quinn: English Legal System. Pearson Publisher, Harlow. 2012.
Gary Slapper – David Kelly: The English legal system. Routledge Publisher, New York. 2015.
Hautzinger Zoltán – Herke Csongor: The Hungarian criminal procedure law. University of Pécs, Faculty of law, Pécs. 2006.
Imre A. Wiener: Economic criminal offences. A theory of economic criminal law. Akadémia Kiadó, Budapest. 1990.
Krisztina Karsai – Zsolt Szomora: Criminal Law in Hungary Paperback. Kluwer Law International. 2015.
Michael Bohlander: Principles of German Criminal Law. Hart Publishing, Portland. 2008.
Michael T. Molan – Graeme Broadbent: Cases and Commentary on Criminal Law Paperback. FT Prentice Hall Publisher, London. 1994.
R. Rowell: Counterfeiting and Forgery: A Practical Guide to the Law. Butterworths Law, London. 1986.
Rene David‎ – John E.C. Brierley: Major Legal Systems in the World Today. Stevens & Sons Ltd, New York. 1968.
Kenneth Scott: Counterfeiting in Colonial America. University of Pennsylvania Press. Pennsylvania. 2000.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
The students have to write a test at the last lecture
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
According to the University Rules and Regulations on Studies and Examinations
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
According to the University Rules and Regulations on Studies and Examinations

Megjegyzés: -Terrorizmus és migrációs kihívások
Dr. Tóth Dávid adjunktus
Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék

Kedd, 17.00 – 18.20 (+10 perc szünet) / 103.

Kurzus kód AJSZNOA70
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 15

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A terrorizmus kialakulása, történeti gyökerei.
2. A terrorizmus fogalma.
3. Az ideológiai terrorizmus.
4. Az etnikai terrorizmus.
5. Az állami terrorizmus.
6. A média szerepe.
7. A terrorista személyiség.
8. A terrorizmus elleni "háború" és az emberi jogok (Megnyerhető-e a terrorizmus elleni háború?).
9. Az emberi jogok korlátozása "közérdekből".
10. A terrorizmus elleni harc az alkotmányos jogállamban. Az antiterrorista harc korlátai.
11. A migráció okai.
12. A migráció hatásai a bűnügyre.
13. A migrációra adható válaszok.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
szóbeli referátum és az órai munka alapján
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A késői modernitás kriminalitásának egyik speciális alakzatát a terrorizmust és az ellen való küzdelem lehetőségeit mutatja be a kurzus. A hallgatók megismerkednek a terrorizmus kialakulásával, jelenkori megnyilvánulási formáival illetve az elkövetők személyiségjegyeivel. Emellett külön foglalkozik a tantárgy terrorizmus és a migráció összefüggéseivel
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Bartkó Róbert Az illegális migráció elleni fellépés eljárásjogi eszközei az új büntetőeljárási törvény tervezetében Ügyészek lapja, 2016. (23. évf.) 6. sz. 17-24. o.
Bartkó Róbert: A terrorcselekmény, mint nemzetközi bűncselekmény. Rendészeti Szemle 2010. 5. 73-87.o.
Bedő Csaba: A terrorizmus ellen Magyarországon és az Európai Unióban. Belügyi Szemle 1999/12. 3-14.o.
Boda József: A terrorizmus egy volt "terrorista" szemével. Belügyi Szemle 2002.6-7. 127-138.o.
Bökönyi István: Gondolatok a terrorizmusról. Belügyi Szemle 2002/6-7. 139-155.o.
Braun Zsolt: A nemzetközi terrorizmus kihívásai. Belügyi Szemle 2002. 104-126.o.
Braun Zsolt: Nemzetközi összefogás a terrorizmus ellen. Belügyi Szemle 1999.12. 148-156.o.
Fenyvesi Csaba: Nukleáris anyagok csempészete a Szovjetunió felbomlása után. Belügyi Szemle 1999.12. 164-179.o.
Finszter Géza: Az alkotmányos jogállam esélyei a terrorizmus elleni küzdelemben. Belügyi Szemle 2002.6-7. 156-166.o.
Gál István László: A XXI. század új bűncselekmény-típusa: a terrorizmus-finanszírozása. Rendészeti Szemle 2009.6. 61-90.o.
Gál István László: Új biztonságpolitikai kihívás a XXI. században: a terrorizmus finanszírozása. Szakmai Szemle 2012.8. 5-15.o.
Huber Gábor: Terrorizmus: a szó misztériuma. Belügyi Szemle 1999.12. 27-35.o.
Ibolya Tibor: A torrentrazziák büntetőjogi megítélése. Belügyi Szemle, 2011. 2. 49-59.o.
Jónás Endre: Terrorizmus, Magyarország. Belügyi Szemle, 1999/12, 86-101.o.
Katanics Sándor: A polgári repülőterek és a légi közlekedés biztonsága 2001.szeptember 11-e után. Belügyi Szemle 2002. 6-7. 167-181.o.
Korinek László: A terrorizmus. In: Emlékkönyv Vargha László egyetemi tanár születésének 90. évfordulójára. Szerk.: Fenyvesi Csaba – Herke Csongor. PTE ÁJK. Pécs, 2003. 169–181. o.
Kornstein Gábor: Esszé a terrorizmusról. Belügyi Szemle 1999.12. 36-53.o.
Kőhalmi László: A migráció és kriminalitás néhány összefüggése. Jura, 2016. (22. évf.) 1. sz. 94-99. o.
Kőhalmi László: Some security political aspects of migration. National security review: periodical of the military national security service 2017/1. 66-91.o.
Kővári Péter: Terrorizmus és nemzetközi együttműködés. Belügyi Szemle 1999. 12. 157-163.o.
Miklósi Zoltán: A terrorizmus elleni "háború" és az emberi jogok. Fundamentum. Az emberi jogok folyóirata 3/2004:43-49.
N. Rózsa Erzsébet: Az Iszlám Állam előretörése Irakban és az amerikai válaszcsapások. Nemzet és Biztonság 2014/4. 55-61.o.
Pap András László: Szeptember 11. – új korszak, új kihívások – szubjektív elemzés. Belügyi Szemle 2002.6-7. 68-83.o.
Pintér István: Geopolitikai módszerrel a terrorizmus ellen. Belügyi Szemle 2002. 6-7. 182-189.o.
Répási Krisztián: A terrorizmus az Európai Unióban. Nemzet és Biztonság 2014/3. 20-40.o.
Réti Ervin. A XXI. Század nagy kihívása: a terrorizmus. Belügyi Szemle 2002/6-7, 58-67.o.
Ritecz György – Sárkány István: A jövő terrorizmusa. Belügyi Szemle 2013. 6. 5-25.o.
Rostoványi Zsolt: A terrorizmus civilizációs-kulturális háttere – avagy levezethető-e az iszlám terrorizmus az iszlámból? Belügyi Szemle 2002.6-7. 26-44.o.
Sherman, Lawrence W.: A helyi rendvédelem szerepe a globális terrorizmus elleni küzdelemben. Belügyi Szemle 2002.6-7. 84-92.o.
Spötle, George: A terrorizmusról. Belügyi Szemle 2002.6-7. 93-103.o.
Stefán Géza: A terrorizmus és a hadsereg. Belügyi Szemle1999.12. 102-119.o.
Sükösd Miklós: A terror színháza, avagy a publicitás oxigénje – terrorizmus és média. Belügyi Szemle 1999.12. 54-65.o.
Süle Ferenc: A fanatizmus mélylélektana. Belügyi Szemle 1999.12. 75-85.o.
Szabó Miklós: Előzmények, háttér, áttekintés a szeptember 11-i terrortámadással kapcsolatban. Belügyi Szemle 2002.6-7. 215-238.o.
Szabó Miklós: Terrorizmus a légi közlekedésben. Belügyi Szemle 1999.12. 132-147.o.
Szép Ferenc: A hazánkat érintő illegális migráció és az embercsempészet nyomozása Hadtudományi szemle, 2017. (10. évf.) 4. sz. 533-549. o. 
Szmodis Jenő Gondolatok a migráció jogi szabályozása kapcsán Teljes szöveg (PDF)Jogelméleti szemle, 2017. 1. sz. 162-177. old.
Szőcs Árpád László: Szervezett bűnözés vagy terrorizmus. Belügyi Szemle 1999.12, 120-131.o.
Tálas Péter: A terrorizmusról hét évvel 9/11 után. Nemzet és Biztonság 2008.10. 69-80.o.
Tarján G.Gábor: A terrorizmus történelmi dimenziói. Belügyi Szemle 2002.6-7. 525.o.
Tomka Miklós: Vallás, erőszak, terrorizmus. Belügyi Szemle 1999.12. 66-74.o.
Tóth Dávid: A terrorizmus típusai és a kiberterrorizmus. In: Rab Virág (szerk.) XII. Országos Grastyán Konferencia előadásai. Pécs: PTE Grastyán Endre Szakkollégium, 2014. 286-296. o.
Tóth Dávid: The history and types of terrorism. LAW OF UKRAINE: LEGAL JOURNAL: SCIENTIFIC-PRACTICAL PROFESSIONAL JOURNAL 11:(1) Paper UDC 343.326. (2015) http://lj.oa.edu.ua/articles/2015/n1/15ddttot.pdf
Vadai Ágnes: A terrorizmus elleni fellépés és az emberi jogok tiszteletben tartása. Fundamentum 4/2001. 132-134.o.
Vadai Ágnes: Új transznacionális biztonsági kockázatok. Belügyi Szemle 1999.12. 15-25.o.
Valki László: Terroristák és nemzetközi jogászok. Belügyi Szemle 2002.6-7. 45-57.o.
Végh József: Túsztárgyalás helye a rendőrség által kezelt válságokban. Belügyi Szemle 2002.6-7. 190-214.o.
Böröcz Miklós - Kasznár Attila: A migráció büntetőjogi vetületei (Hautzinger Zoltán: Idegen a büntetőjogban)  (T)error&Elhárítás, 2016. 10. sz. 29-32. o. 
Póczik Szilveszter A nemzetközi migráció kockázatai Ügyészek lapja, 2008. (15. évf.) 5. sz. 79-86. o.
Hautzinger Zoltán: Szemelvények a migráció szabályozásáról Pécs: AndAnn Kiadó, 2016. 66 o.
Hautzinger Zoltán (szerk.) A migráció bűnügyi hatásai. 338 o. Budapest: Magyar Rendészettudományi Társaság Migrációs Tagozat, 2016.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A hallgatóknak szóbeli referátumot kell tartaniuk az oktatóval egyeztett témakörből.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Megjegyzés: -Criminal law of Central European Countries
Dr. Tóth Dávid adjunktus
Aleksander Wróbel LL.M., óraadó
Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék

2020.05.07. (csütörtök) 8.00 – 18.30 / B326.
2020.05.08. (péntek)      8.00 – 18.30 / B326.

Kurzus kód AJSZNOA71
Munkarend Nappali
Tanóra Tömbösített
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye angol nyelvtudás / adequate command of English
Kredit 4
Óraszám 30/félév
Létszám 10

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:
1.    Comparative criminal law – methodological approach.
2.    Overview of the Polish criminal law.
3.    History of the polish criminal law.
4.    Structure of criminal code of Poland.
5.    Overview Hungarian criminal law.
6.    History of Hungarian criminal law.
7.    Economic crimes in Hungary.
8.    Counterfeiting money in the Hungarian criminal law.
9.    Cybercrime in Hungary.
10.    Criminal liability of legal persons in Hungary. 
11.    Introduction to German Criminal law.
12.    Introduction to English Criminal law.
13.    Introduction to Russian and Swedish criminal law

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
The presence on the lecture and the written or oral exam
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
The aim of the seminar is to present instruments of legal comparison in criminal law and to portray an overview of the criminal law of Centreal European countries. With comparative law approach the students can acquire knowledge of the similarities and differences between the criminal law in several countries.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Alisdair Gillespie: The English Legal System. 4th edition. OUP Oxford Publisher, Oxford. 2013.
Catherine Elliott – Frances Quinn: English Legal System. Pearson Publisher, Harlow. 2012.
Gary Slapper – David Kelly: The English legal system. Routledge Publisher, New York. 2015.
Hautzinger Zoltán – Herke Csongor: The Hungarian criminal procedure law. University of Pécs, Faculty of law, Pécs. 2006.
Imre A. Wiener: Economic criminal offences. A theory of economic criminal law. Akadémia Kiadó, Budapest. 1990.
Krisztina Karsai – Zsolt Szomora: Criminal Law in Hungary Paperback. Kluwer Law International. 2015.
Michael Bohlander: Principles of German Criminal Law. Hart Publishing, Portland. 2008.
Michael T. Molan – Graeme Broadbent: Cases and Commentary on Criminal Law Paperback. FT Prentice Hall Publisher, London. 1994.
Polish Government: Criminal Code of Poland. Nikolay Krechet, Cracow. 2017.
R. Rowell: Counterfeiting and Forgery: A Practical Guide to the Law. Butterworths Law, London. 1986.
Rene David‎ – John E.C. Brierley: Major Legal Systems in the World Today. Stevens & Sons Ltd, New York. 1968.
Kenneth Scott: Counterfeiting in Colonial America. University of Pennsylvania Press. Pennsylvania. 2000.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
The presence on the lecture and the written or oral exam
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
According to the University Rules and Regulations on Studies and Examinations
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
According to the University Rules and Regulations on Studies and Examinations

Megjegyzés: -