Közigazgatási Jogi Tanszék Informatikai- és Kommunikációs Jogi Csoport szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés nappali munkarend
Szabadon választható tantárgyak a 2019/2020-as tanévtől kezdő hallgatók részére
Közigazgatási Jogi Tanszék Informatikai- és Kommunikációs Jogi Csoport
2021/2022-es tanév 2. (tavaszi) félév

Modern jogi infokommunikációs technológiák (iLex) a gyakorlatban
Dr. Szőke Gergely László adjunktus, tanszékvezető
Dr. Hohmann Balázs tanársegéd
Közigazgatási Jogi Tanszék Informatikai- és Kommunikációs Jogi Csoport

Nem indul

Kurzus kód AJSZNOA44
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 15

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Az ICT alkalmazások és új jogi szolgáltatási modellek szerepe a különféle jogi hivatásrendek napi munkájában
2. A mesterséges intelligencia alkalmazásának területei jogi szempontból
3. Az elektronikus aláírás (minősített, fokozott biztonsági, fokozott biztonságúnak nem minősülő, tanúsítványok) és az elektronikus eljárások I.
4. Az elektronikus aláírás (minősített, fokozott biztonsági, fokozott biztonságúnak nem minősülő, tanúsítványok) és az elektronikus eljárások II.
5. Chatbotok használata a jogi kommunikációban - elméleti gondolatok
6. Chatbotok használata a jogi kommunikációban - gyakorlat I.
7. Chatbotok használata a jogi kommunikációban - gyakorlat II.
8. Jogi iratminták - elméleti és gyakorlati ismeretek
9. Okos szerződések alkalmazása a jogi gyakorlatban
10. Modern kommunikáció a jogban – iLex Fórum
11. Modern kommunikáció a jogban – iLex gyakorlat
12. Modern kommunikáció a jogban – iLex gyakorlat

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: -

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus feladata a modern infokommunikációs technológiáknak a jövő jogászai általi hatékony elsajátítása, a gyakorlat oldaláról. Az iLex jogi platform a mai jogi hivatásrendek napi munkája során a nemzetközi trendek által is megkívánt kommunikációs és IT alkalmazásokat tartalmazza (e-Per/ePerHelper, minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonsági NetLock CloudSign, AI mesterséges intelligens jogi iratminták, minősített archiválás), ezek jó része a mai modern jogi praxisban már elengedhetetlen. A polgári eljárásban 2016. nyarán, a büntető eljárásjogban 2018. év elején hatályba lépő elektronikus peres eljárás, az ugyancsak ekkor hatályba lépő minősített archiválással együtt, illetve az új Polgári Perrendtartás, elengedhetetlenné teszi a korszerű ICT alkalmazások promt és hatékony elsajátítását. Így a kurzus kiemelt figyelmet szentel a büntetőjogi-büntető eljárásjogi e-Per és büntető ítélkezési adatbázis helyes alkalmazásának, valamint az elektronikus cégeljárás és e-polgári peres eljárás szabályainak. A kurzus továbbá bemutatja a legmodernebb jogi technológiai trendeket (felhő-infrastruktúra, Watson kognitív rendszer, chatbotok, Augmented Reality, Virtual Reality, SLA, legal networkok). Az iLex segítségével a hallgatók saját mobileszközeiken online oldhatják meg az órai feladatokat és az oktatóval is közösen értékelhetik azok helyes megoldását, könnyűszerrel megválaszolva statisztikai kérdéseket is, illetve kutatásokban kollaborációs felületként felhasználhatják. A kurzust sikeresen teljesítő hallgatók iLex Tanúsítványokat vehetnek át.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
• dr. Ritter Marianna: (Felhőben)Lenni vagy nem lenni? (Tévhitek a jogi informatikában I)
• dr. Viktor Éva-dr. Bogdány Beáta: e-Ügyvédek a (per)kapuban (avagy a paleolit kor csak az étkezésben divatos)
• dr. Gyöngyösi László: BYOD – egy újabb négybetűs angol szó, de ez most az információ-technológiára (Tévhitek a jogi informatikában II.)
• dr.Gáspár Gabriella: Kihívások a 21. század jogászai számára
• Benedek Péter: Watson, a mesterséges intelligencia
• dr. Ritter Marianna: Istenek alkonya: emberi vs mesterséges innovációs intelligencia
• Bertalan Zsolt: A gépek menetelnek – mit lép az energia szektor és hol vannak a jogászaink?
• dr. Schlemmer Tamás: Szingularitás – megkezdődött az új időszámítás a jogban is?
• dr. Domsits Dávid Mihály: Virtuális ügyvédi irodák és a virtuális valóság joga
• Török József: A gyorsuló üzleti életben milyen jogi szolgáltatásra van szükség a kockázati tőke kerületén?
• Hernádi Gábor: Hogyan védjük a bizalmas jogi dokumentumokat a hackerek ellen?
• Kuthy Antal: Conversation is everything!
• Ferenc Pongracz: The End of Lawyers? What is next?

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -Körber Solution in Law, avagy nagyvállalati tapasztalatok jogász szemmel
Dr. Szőke Gergely László adjunktus, tanszékvezető
Dr. Lengyel Bernadett óraadó
Közigazgatási Jogi Tanszék Informatikai- és Kommunikációs Jogi Csoport

2022.02.17. (csütörtök) 13.00 – 18.45 / 104.
2022.04.14. (csütörtök) 13.00 – 18.45 / KTK-B312 Körber terem
2022.04.28. (csütörtök) 13.00 – 18.45 / 104.
2022.05.05. (csütörtök) 13.00 – 18.45 / 104.

Kurzus kód AJSZNOA122
Munkarend Nappali
Tanóra Tömbösített
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 28/félév
Létszám 15

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Kiindulópontok: rövid vállalatismertető
2-3. A GDPR-ról általában. A GDPR gyakorlati alkalmazási területei
4-5. Gyárlátogatás a cégnél
6. Egy vállalati jogász általános feladatkörei, specifikusan a Társaságnál
7. Adatbiztonsági előírások
8-9. A HR és a jog kapcsolata a nagyvállalatban, a munkaszerződések kapcsolata, egyéb munkajogi kihívások, a gyakornoki program bemutatása
10. Iparjogvédelem
11-12. Szerződéses jogviszonyok a cégnél
13. Számonkérés

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
órai aktivitás, hallgatói prezentáció

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus feladata, hogy megismerkedjenek a hallgatók a nagyvállalati légkörrel és annak jogi kapcsolódási pontjaival. Ilyen pontok a GDPR és az adatbiztonság, a HR és a munkajog, az iparjogvédelem és a céges szerződéses viszonyok.

A kurzus alatt a hallgató ezen pontok mentén betekintést kap egy nagyvállalat működésébe, jogi kérdéseibe és láthatja annak gyakorlati oldalát

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Jogszabályok:
1. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet)
2. 2013. évi V.tv. (Ptk)
3. 2011. évi CXII. tv. (Infotv.)
4. 2012. évi I. tv. (Mt.)
tananyaghoz kapcsolódó részei.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
1
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -