Idegen Nyelvi Lektorátus és Szaknyelvi Vizsgahely szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés nappali munkarend
Szabadon választható tantárgyak a 2019/2020-as tanévtől kezdő hallgatók részére
Idegen Nyelvi Lektorátus és Szaknyelvi Vizsgahely
2019/2020-as tanév 2. (tavaszi) félév

Latin fordítási gyakorlatok 2. (Kezdő)
Ress Éva nyelvtanár
Dr. Béli Gábor egyetemi docens, tanszékvezető
Idegen Nyelvi Lektorátus és Szaknyelvi Vizsgahely
Jogtörténeti Tanszék

Hétfő, 15.30 – 16.50 (+10 perc szünet) / 207.

Kurzus kód AJSZNOA63
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye Alapszintű latin nyelvtudás
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 10

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: latin

Tantárgyi tematika:
1. Grammatika: Alaktan-mondattan áttekintése, gyakorlása
2. Oklevéltani alapismeretek (Oklevél elnevezések, "oklevéladó". Az oklevél alakja. Oklevélrészek. Az oklevelek ortográfiája.)
3. Királyi oklevelek. Hatóságok és közhitelű szervezetek oklevelei.Magánokiratok
4.Oklevélolvasás (Oklevélformulák olvasási technikája. Sajátos nyelvtani szerkezetek. Mondatszerkesztés és stílus. Jogi műkifejezések és értelmezésük) Otthoni fordítási feladatok kijelölése.
5. Oklevélolvasás. Otthoni fordítási feladatok ellenőrzése, otthoni fordítási feladatok kijelölése.
6. Oklevélolvasás. Otthoni fordítási feladatok ellenőrzése, otthoni fordítási feladatok kijelölése.
7. Írásbeli beszámoló
8. Oklevélolvasás. Otthoni fordítási feladatok ellenőrzése, otthoni fordítási feladatok kijelölése.
9. Oklevélolvasás. Otthoni fordítási feladatok ellenőrzése, otthoni fordítási feladatok kijelölése.
10. Oklevélolvasás. Otthoni fordítási feladatok ellenőrzése, otthoni fordítási feladatok kijelölése.
11. Oklevélolvasás. Otthoni fordítási feladatok ellenőrzése, otthoni fordítási feladatok kijelölése.
12. Írásbeli beszámoló
13. Otthoni fordítási feladatok ellenőrzése

Félévközi ellenőrzés:
Ellenőrző dolgozatok száma: 2. Témakörük: királyi oklevelek, hatóságok és közhitelű szervezetek oklevelei, magánokiratok. Időpontok: 7. és 12. oktatási hét. Pótlásuk és javításuk lehetősége:8. és 13. oktatási hét
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Folyamatos felmérés és értékelés: fordítási feladatok teljesítése latinról magyarra
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A hallgatók latin nyelvi ismereteinek bővítése és elmélyítése magyar jogtörténeti és római jogi forrásszövegek elemzése során, valamint ún. jogi latin nyelv nyelvtanának, szókészletének és használatának magasabb szinten történő megtanítása.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Bánóczi R.-Rihmer Z.: Latin nyelvkönyv joghallgatók számára Nemzeti Tankönyvkiadó Bp.2005.
Horváth Árpád: A diplomatikai írástan alapvonásai Budapest, 1883.
Szentpétery Imre: Magyar oklevéltan. Budapest, 1930.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Hetente 10 sor fordítási feladat.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Megjegyzés: -Latin fordítási gyakorlatok 4. (Haladó)
Ress Éva nyelvtanár
Dr. Béli Gábor egyetemi docens, tanszékvezető
Idegen Nyelvi Lektorátus és Szaknyelvi Vizsgahely
Jogtörténeti Tanszék

Nem indul

Kurzus kód AJSZNOA64
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye Középszintű latin nyelvismeret
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 10

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: latin

Tantárgyi tematika:
1. Grammatika: Alaktan-mondattan áttekintése, gyakorlása
2. Oklevéltani alapismeretek (Oklevél elnevezések, "oklevéladó". Az oklevél alakja. Oklevélrészek. Az oklevelek ortográfiája.)
3. Királyi oklevelek. Hatóságok és közhitelű szervezetek oklevelei.Magánokiratok
4.Oklevélolvasás (Oklevélformulák olvasási technikája. Sajátos nyelvtani szerkezetek. Mondatszerkesztés és stílus. Jogi műkifejezések és értelmezésük) Otthoni fordítási feladatok kijelölése.
5. Oklevélolvasás. Otthoni fordítási feladatok ellenőrzése, otthoni fordítási feladatok kijelölése.
6. Oklevélolvasás. Otthoni fordítási feladatok ellenőrzése, otthoni fordítási feladatok kijelölése.
7. Írásbeli beszámoló
8. Oklevélolvasás. Otthoni fordítási feladatok ellenőrzése, otthoni fordítási feladatok kijelölése.
9. Oklevélolvasás. Otthoni fordítási feladatok ellenőrzése, otthoni fordítási feladatok kijelölése.
10. Oklevélolvasás. Otthoni fordítási feladatok ellenőrzése, otthoni fordítási feladatok kijelölése.
11. Oklevélolvasás. Otthoni fordítási feladatok ellenőrzése, otthoni fordítási feladatok kijelölése.
12. Írásbeli beszámoló
13. Otthoni fordítási feladatok ellenőrzése

Félévközi ellenőrzés:
Ellenőrző dolgozatok száma: 2. Témakörük: királyi oklevelek, hatóságok és közhitelű szervezetek oklevelei, magánokiratok. Időpontok: 7. és 12. oktatási hét. Pótlásuk és javításuk lehetősége:8. és 13. oktatási hét
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Folyamatos felmérés és értékelés: fordítási feladatok teljesítése latinról magyarra
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A hallgatók latin nyelvi ismereteinek bővítése és elmélyítése magyar jogtörténeti és római jogi forrásszövegek elemzése során, valamint ún. jogi latin nyelv nyelvtanának, szókészletének és használatának magasabb szinten történő megtanítása.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Bánóczi R.-Rihmer Z.: Latin nyelvkönyv joghallgatók számára Nemzeti Tankönyvkiadó Bp.2005.
Horváth Árpád: A diplomatikai írástan alapvonásai Budapest, 1883.
Szentpétery Imre: Magyar oklevéltan. Budapest, 1930.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Hetente 10 sor fordítási feladat.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Megjegyzés: -Русская правовая терминология 4. (средний уровень)
(Orosz jogi szaknyelv középszinten)

Ress Éva nyelvtanár
Idegen Nyelvi Lektorátus és Szaknyelvi Vizsgahely

Szerda, 12.30 – 13.50 (+10 perc szünet) / Tanszék, 253. iroda

Kurzus kód AJSZNOA65
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye Középfokú orosz nyelvtudás
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 15

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: orosz

Tantárgyi tematika:
1. Введение курса
2. Расширение словарного запаса: лексические и грамматические упражнения
3. Направления специализации юристов. Чтение, коммуникативные упражнения.
4. Понятия гражданского права. Расширение словарного запаса, чтение и аудирование по теме гражданское право
5. Гражданско –правовые споры. Чтение, коммуникативные упражнения.
6. Подготовка к контрольной работе
7. Контрольная работа
8. Понятия уголовного права. Расширение словарного запаса, чтение по теме уголовное право, коммуникативные упражнения
9. Русский уголовный процесс. Ситуационные упражнения, аудирование
10. Судебное решение. Ситуационные упражнения.
11. Подготовка к контрольной работе
12. Контрольная работа
13. Закрытие курса

Félévközi ellenőrzés:
Folyamatos szóbeli és írásbeli számonkérés. Zárthelyi dolgozatok száma: 2 ( 6. és 12. oktatási hét). Pótlási és javítási lehetőség: 13. oktatási hét
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Olvasott és hallott szövegértési, szókincset, nyelvtani-nyelvhasználati ismereteket, íráskészséget fejlesztő feladatok megoldása révén nyújtott teljesítmény alapján.
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A hallgatók szóbeli és írásbeli kommunikációs készségének fejlesztése jogi szaknyelvi területen.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
С.А. Хавронина-А.И. Широченская: Русский язык в упражнениях
Összeállított internetes segédanyagok
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Olvasott és hallott szövegértést, szókincset, nyelvtani-nyelvhasználati ismereteket, íráskészséget fejlesztő feladatok folyamatos megoldása
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Megjegyzés: -