Büntetőjogi Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés nappali munkarend
Szabadon választható tantárgyak a 2019/2020-as tanévtől kezdő hallgatók részére
Büntetőjogi Tanszék
2019/2020-as tanév 2. (tavaszi) félév

Bevezetés a büntetőjog általános részébe
Dr. Gál István László egyetemi tanár, tanszékvezető
Büntetőjogi Tanszék

Nem indul

Kurzus kód AJSZNOA01
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
A kurzus tananyaga az előadásokon elhangzott tananyaghoz kapcsolódik. Ezen felül a tananyag szerves részét képezi a kurzus során ismertetett, egyes büntetőjogi fogalmakra vonatkozó szakirodalom is.

Félévközi ellenőrzés:
A félév közepén zárthelyi dolgozat a büntetőjog általános részének köréből; javítására és pótlására nincs lehetőség.
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
A zárthelyi dolgozat, az órai munka és a vizsga eredménye alapján
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus segítséget nyújt a hallgatóknak az előadáson (Büntetőjog 1.) elhangzott tananyag alapos elsajátításához
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Balogh Ágnes – Tóth Mihály (szerk.): Magyar büntetőjog Általános rész (Bp., Osiris Kiadó, 2010)
Földvári József: Az egység és a halmazat határesetei a büntetőjogban (Budapest, 1962)
Finkey Ferenc: A magyar büntetőjog tankönyve (Bp., 1914)
Irk Albert: A magyar anyagi büntetőjog (Pécs, 1928)
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A hallgatóknak lehetőségük van a félév során egy előre meghatározott témából referátum tartására.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
kötelező
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Megjegyzés: -Introduction to the U.S. Criminal Law
Dr. Gál István László egyetemi tanár, tanszékvezető
Ron Cordova óraadó
Büntetőjogi Tanszék

2020.04.20. (hétfő)         13.00 – 18.15 / Dékáni Tanácsterem
2020.04.21. (kedd)         13.00 – 18.15 / Dékáni Tanácsterem
2020.04.22. (szerda)      13.00 – 18.15 / Dékáni Tanácsterem
2020.04.23. (csütörtök) 13.00 – 18.15 / Dékáni Tanácsterem

Kurzus kód AJSZNOA02
Munkarend Nappali
Tanóra Tömbösített
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 4
Óraszám 30/félév
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:
1. Introduction to US Substantive Criminal law
2. Introduction to US Criminal procedural law
3. Introduction to US Constitutional law
4. Mens rea
5. Actus Reus
6. Homicide
7. Manslaughter
8. First and second degree murder
9. Battery
10. Bodily harm
11. Assault
12. Theft
12. Robbery
13. Bribery

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: -
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában: 
The aim of the subject is to give an overview of criminal law of the United States
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Aliverti, A. (2012). Making people criminal: The role of the criminal law in immigration enforcement. Theoretical Criminology, 16(4), 417-434
 Katz, L., Moore, M. S., & Morse, S. J. (Eds.). (1999). Foundations of criminal law (pp. 83-96). Oxford University Press.
 Inbau, F. E., Thompson, J. R., Zagel, J. B., & Thompson, J. R. (1974). Criminal law and its administration. Foundation Press.
 Tyler, T. R. (2011). Trust and legitimacy: Policing in the USA and Europe. European journal of criminology, 8(4), 254-266.
 Bantekas, I., & Nash, S. (2003). International criminal law. Routledge-Cavendish.
 Jacobs, J. B. (2002). Hate Crime: Criminal Law and Identity Politics: Author’s summary. Theoretical Criminology, 6(4), 481-484.
 Wootton, B. (1963). Crime and the criminal law: Reflections of a magistrate and social scientist (pp. 32-57). Stevens.
 Warde, B. (2013). Black male disproportionality in the criminal justice systems of the USA, Canada, and England: A comparative analysis of incarceration. Journal of African American Studies, 17(4), 461-479.
 Aliverti, A. (2013). Crimes of mobility: criminal law and the regulation of immigration. Routledge.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Megjegyzés: -Repetitórium a Büntetőjog Általános részéből
Dr. Balogh Ágnes egyetemi docens
Büntetőjogi Tanszék

Szerda, 12.30 – 13.50 (+10 perc szünet) / B326.

Kurzus kód AJSZNOA03
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
-A büntetőjogi felelősség.
-A büntetőjog fogalma és helye a jogrendszerben. 
-A büntetőjog tárgya.
-A büntetőjog társadalmi rendeltetése.
-A büntetőjog-tudomány és a bűnügyi tudományok rendszere. 
-A büntetőjog alapelvei.
-A büntetőjog-tudomány története.
-A magyar büntetőjog története. 
-A büntetőjog forrásai.
-A büntető jogszabály szerkezete.
-A büntető jogszabály értelmezése.
-A büntetőtörvény hatálya. 
-A bűncselekmény fogalma.
-A törvényi tényállás fogalma és fajai.
-A bűncselekmény tárgya.
-A bűncselekmény tárgyi elemei.
-A bűncselekmény alanya és a beszámítási képesség. 
-A bűncselekmény alanyi elemei.
-A büntethetőségi akadályok rendszere általában. 
-A büntethetőséget kizáró okok. 
-A büntethetőséget megszüntető okok. 
-A büntetőeljárás lefolytatását akadályozó okok. 
-A büntetőeljárás egyéb akadályai.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: -
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus segítséget nyújt a hallgatóknak az előadáson (Büntetőjog 1.) elhangzott tananyag alapos elsajátításához.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Balogh Ágnes - Tóth Mihály (szerk.): Magyar büntetőjog Általános rész (Bp., Osiris Kiadó, 2015),
2012. évi C. tv. 
Balogh Ágnes: Jogi Szakvizsga Segédkönyvek: Büntetőjog 1. (8. hatályosított kiadás) 2018
Magyar Büntetőjog I.-III. Kommentár a gyakorlat számára (szerk.: Kónya István) HVG-ORAC, Bp. 2016. 
Büntetőjog I. Általános Rész (Belovics E.,Nagy F., Tóth M.) HVG-ORAC, Bp. 2015.

Kúria büntető jogegységi határozatai (BJE)
Kúria büntető kollégiumának véleményei (BKv)
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Megjegyzés: -Bűncselekmények számítógépes környezetben (Mire vigyázzunk, amikor böngészünk vagy a Facebookon posztolunk?)
Dr. Nagy Zoltán egyetemi docens
Büntetőjogi Tanszék

Kedd, 14.00 – 15.20 (+10 perc szünet) / B326.

Kurzus kód AJSZNOA53
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Napjaink 4. ipari forradalma, technikai – technológiai újdonságok, amelyek körül vesznek bennünket.
2. A számítógépes bűncselekmények kriminológiai jellemzői.
3. Számítógépes bűncselekmények a nemzetközi jogi dokumentumokban.
4. Az Internet története, az Interneten elkövethető bűncselekmények csoportosítási lehetőségei
5. A tartalom bűncselekmények az Interneten I. (az egyént és közösséget sértő tartalomközlések, a zaklatás)
6. A tartalom bűncselekmények az Interneten II. (a szexuális, pedofil tartalmú tartalomközlések, a kábítószer bűncselekmények megjelenési formái).
7.  A tartalom bűncselekmények az Interneten III. (a szerzői és szomszédos jogokat sértő bűncselekmények).
8. Támadó jellegű bűncselekmények az Interneten I. (hackerek, mint „elektronikus betörők”, az adathalászat legkülönfélébb módszerei, ellenük való felhasználói védekezés).
9. Támadó jellegű bűncselekmények az Interneten II. (a számítástechnikai rendszereket megbénító támadások; vírus és más káros programok, a terheléses támadás és az ellenük való felhasználói védekezés).
10. Támadó jellegű bűncselekmények az Interneten III. (az elektronikus kereskedelmet zavaró és más vagyon elleni bűncselekmények, a pénzmosás és az ellen való felhasználói védekezés). 
10. Az Internet „sötét oldala”, a Darknet, tor-szerverek, terrorista tartalmú és célú web-oldalak.
11. A számítógépes bűncselekmények nyomozásának nehézsége, sajátosságai.
12. A Facebook és más közösségi oldalak valósága, előnyök és hátrányok.
13. A Facebookos átverések, és az ellenük való védekezés

Félévközi ellenőrzés:
10 oldalas szemináriumzáró dolgozat
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
órai részvétel, aktivitás, dolgozat
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus célja napjaink 4. ipari forradalmának technológiai kihívásainak bemutatása, megismertetni a hallgatókkal a tipikus számítógépes bűncselekményeket, a Facebook-os átverésektől a zsarolóvírusokig.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Nagy Zoltán András: Bűncselekmények számítógépes környezetben, Budapest, Ad-Librum, 2009.
Gyermekpornográfia az interneten / Parti Katalin - Miskolc, Bíbor Kiadó, 2009.
Cath Senker: Cybercrime and the Darknet. Arcturus, London, 217.
Nagy Zoltán - Mezei Kitti: Pénzmosás a kibertérben. Infokommunikáció és jog, 2018/6. 26-31.o.
Dornfeld László: A kibertérben elkövetett bűncselekményekkel összefüggésben alkalmazható kényszerintézkedések. Belügyi Szemle, 2018/2. 115-135. o.
Nagy Zoltán: Csalás jellegű cselekmények az e-kereskedelem körében. In: A bűnügyi tudományok és az informatika (szerkesztette: Mezei Kitti)148-169.o.
Szabó András: Elektronikus és online bűncselekmények. http://arsboni.hu/dolgozatok/buntetojog/Szabo_Andras_Elektronikus_es_online_buncselekmenyek.pdf
Gyaraki Réka: A számítógépes környezetben elkövetett gazdasági bűncselekmények. In:
Tanulmányok "A biztonság rendészettudományi dimenziói - változások és hatások" című tudományos konferenciáról (szerke.: Gaál Gyula – Hautzinger Zoltán). 524 p.
Pécs: Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály Pécsi Szakcsoport, 2012. pp.
235-249.(Pécsi Határőr Tudományos Közlemények; 13.)
Szathmáry Zoltán: Az elektronikus pénz és a bitcoin biztosítása a büntetőeljárásban
Magyar jog, 2015/11. 639-647. o.
Eszteri Dániel: Bitcoin: az anarchisták pénze vagy a jövő fizetőeszköze? Infokommunikáció és Jog 2012/2., 71-78.o.
Nagy Zoltán – Mezei Kitti: A zsarolóvírus és a botnet, mint napjaink két legveszélyesebb számítógépes vírusa. In: Szent Lászlótól a modernkori rendészettudományig, Pécsi Határőr Tudományos Közlemények XIX. kötet (szerk.: Gaál Gyula – Hautzinger Zoltán). Pécs, 2017. 155-163.o.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
szemináriumzáró dolgozat, önálló előadás, kutatómunka támogatott
A foglalkozásokon való részvétel követelményei:
A távolmaradás pótlásának lehetosége:
önálló beszámoló

Megjegyzés: -Terrorizmus és terrorelhárítás
Dr. Nagy Melánia tanársegéd
Dr. Dávid Ferenc óraadó
Büntetőjogi Tanszék

Hétfő, 14.00 – 15.20 (+10 perc szünet) / B326.

Kurzus kód AJSZNOA54
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
-    Terrorizmus fogalmi meghatározása
-    Terrorizmus tipológiája
-    Radikalizáció fogalma
-    Radikalizálodás az online felületen
-    Vallási terrorizmus
-    Kiberterrorizmus
-    XXL század terrorfenyegetettségének alakulása
-    Az Iszlám Állam kialakulása
-    Az aszimmetrikus hadviselés jellemzői
-    A terrorelhárító szervek felépítése, tevékenysége hazánkban
-    Terrorcselekmény és a terrorizmus finanszírozása a hatályos magyar BTK-ban
Áldozat vagy elkövető?- nők és gyermekek szerepe a terrorizmusban

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: -
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Megismertetni a hallgatókkal a terrorizmus és a terrorelhárítás kérdéskörét.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Bartkó Róbert: A terrorizmus elleni küzdelem kriminálpolitikai kérdései, UNIVERSITAS-GYŐR Nonprofit Kft, Győr, 2011. 55.o.
Bács Zoltán György: A radikalizáció és a terrorizmus kapcsolata, egyes formái, gondolatok a megelőzés lehetséges perspektíváiról, In: Nemzetbiztonsági szemle 2017/1. Szám V. évf. 7.o.
Béres János: A nők és az öngyilkos-terrorizmus. (Felderítő Szemle, Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal, Budapest, 2007/3) 15.o
Bruce HoÖ'man: Inside Terrorism. Revised and expanded Edition. Columbia University Press, New York, 2006, p. 242. Idézi:   Horváth L. Attila: A terrorista csoportok toborzásáról In: Belügyi szemle 2015/7-8. 108.o.
David C. Rapoport: The Four Waves of Rebel Terror and September 11, Anthropoetics 8, no. 1 (Spring / Summer 2002)
Edit Schlaffer, Ulrich Kropiunigg: Mothers against terror. In: Concordiam, 2015/4. 
Hautzinger Zoltán: Migráció és Rendészet, Magyar Rendészettudományi Társaság, Migrációs Tagozat, Budapest, 2015. 9.o.
Horváth L. Attila: A terrorista csoportok toborzásáról In: Belügyi szemle 2015/7-8. 108.o.
Kecskés Tímea: A nők, mint öngyilkos merénylők. (Nemzet és biztonság, 2009/4) 26.o.
Korinek László: Terrorizmus. In.:  Belügyi szemle 2015/7-8.o.
Köbel Szilvia – Tóth J. Zoltán: 100 éves a magyar iszlámtörvény, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 2017. 
Kőhalmi László: Gondolatok a vallási terrorizmus ürügyén In.:  Belügyi szemle 2015/7-8. 52-71.o
Máramarosi Zoltán-Szűcs László: A terrorizmus kihívásai. Rendészeti Szemle 1992/5. 21.o.
Mark Juergensmeyer, “Understanding the New Terrorism,” Current History, Vol. 99, No. 636 (2000), pp. 158-163. 
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Zárthelyi dolgozat a félév végén.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Megjegyzés: -Women terrorist with a special attention to women suicide bombers
Dr. Nagy Melánia tanársegéd
Büntetőjogi Tanszék

Hétfő, 15.30 – 16.50 (+10 perc szünet) / B326.

Kurzus kód AJSZNOA55
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 4
Óraszám 2/hét
Létszám 10

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:
-The definition of Terrorism,
-Radicalization 
-History of women terrorist
-Women terrorist in ISIS

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: -
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Introduce the students into a new fields of the terrorism (women terrorist, methods, social media, children fighters)
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Bartkó Róbert: A terrorizmus elleni küzdelem kriminálpolitikai kérdései, UNIVERSITAS-GYŐR Nonprofit Kft, Győr, 2011. 55.o.
Bács Zoltán György: A radikalizáció és a terrorizmus kapcsolata, egyes formái, gondolatok a megelőzés lehetséges perspektíváiról, In: Nemzetbiztonsági szemle 2017/1. Szám V. évf. 7.o.
Béres János: A nők és az öngyilkos-terrorizmus. (Felderítő Szemle, Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal, Budapest, 2007/3) 15.o
Bruce HoÖ'man: Inside Terrorism. Revised and expanded Edition. Columbia University Press, New York, 2006, p. 242. Idézi:   Horváth L. Attila: A terrorista csoportok toborzásáról In: Belügyi szemle 2015/7-8. 108.o.
David C. Rapoport: The Four Waves of Rebel Terror and September 11, Anthropoetics 8, no. 1 (Spring / Summer 2002)
Edit Schlaffer, Ulrich Kropiunigg: Mothers against terror. In: Concordiam, 2015/4. 
Hautzinger Zoltán: Migráció és Rendészet, Magyar Rendészettudományi Társaság, Migrációs Tagozat, Budapest, 2015. 9.o.
Horváth L. Attila: A terrorista csoportok toborzásáról In: Belügyi szemle 2015/7-8. 108.o.
Kecskés Tímea: A nők, mint öngyilkos merénylők. (Nemzet és biztonság, 2009/4) 26.o.
Korinek László: Terrorizmus. In.:  Belügyi szemle 2015/7-8.o.
Köbel Szilvia – Tóth J. Zoltán: 100 éves a magyar iszlámtörvény, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 2017. 
Kőhalmi László: Gondolatok a vallási terrorizmus ürügyén In.:  Belügyi szemle 2015/7-8. 52-71.o
Máramarosi Zoltán-Szűcs László: A terrorizmus kihívásai. Rendészeti Szemle 1992/5. 21.o.
Mark Juergensmeyer, “Understanding the New Terrorism,” Current History, Vol. 99, No. 636 (2000), pp. 158-163. 
Mia Bloom: Bombshell: Women and terrorism, University of Pennsylvania, Philadelphia, 2011
Tamási Erzsébet: Terrorista nők, Rejtjel Kiadó, Budapest, 2013
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Zárthelyi dolgozat a félév végén.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Megjegyzés: -