Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés nappali munkarend
Szabadon választható tantárgyak a 2019/2020-as tanévtől kezdő hallgatók részére
Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék
2019/2020-as tanév 2. (tavaszi) félév

Sherlock Holmes és a modern kriminalisztikai módszerek
Dr. Herke Csongor egyetemi tanár, tanszékvezető
Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék

Kedd, 14.00 – 15.20 (+10 perc szünet) / 307.

Kurzus kód AJSZNOA56
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
A modern krimináltechnikai és krimináltaktikai módszerek megjelenése Sherlock Holmes ügyeiben.
A nyomok felkutatásának és rögzítésének módszerei.
Az emberi testrészek és eszközök nyomainak vizsgálata.
Az anyagmaradványok felkutatásának kezdetleges és modern módszerei.
Az igazságügyi kézírásvizsgálat és egyéb írásvizsgálatok.
Ballisztika, daktiloszkópia és egyéb krimináltechnikai módszerek.
A helyszíni szemle, a bizonyítási kísérlet, a felismerésre bemutatás és a helyszíni kihallgatás.

Félévközi ellenőrzés:
házi dolgozat vagy írásbeli beszámoló
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
1-5 jegy a dolgozat értékelése alapján
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kriminalisztikai ismeretek bővítése történeti háttérrel.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Tremmel Flórián, Fenyvesi Csaba, Herke Csongor: Kriminalisztika. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2009. 480 p.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
kötelező, 3 hiányzás esetén nem értékelhető a teljesítmény
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Megjegyzés:
Az emailen a dolgozatokat a herke.csongor@ajk.pte.hu címre kell megküldeni.
Határidő: 2020. május 9.The Hungarian Criminal Procedure Law
Dr. Herke Csongor egyetemi tanár, tanszékvezető
Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék

Nem indul

Kurzus kód AJSZNOA06
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye angol nyelvtudás / adequate command of English
Kredit 4
Óraszám 2/hét
Létszám 10

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:
1. Introduction to the basics of the Hungarian criminal procedure.
2. Fundamental principles of criminal procedure.
3. Subjects of criminal procedure.
4. Proof and evidence.
5. Coercive measures.
6. The investigation.
7. The indictment.
8. The preparation of the trial.
9. The procedure of first instance.
10. The procedure of second and third instance.
11. Extraordinary legal remedies.
12. Separate procedures and special procedures.
13. International cooperation in criminal matters.

Félévközi ellenőrzés:
A hallgató által angol nyelven tartott kiselőadás alapján vagy angol nyelvű házidolgozat készítése. / The grades are going to be assigned to students based on an English presentation given by them or on an essay in English.
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
szóbeli és írásbeli teljesítmény alapján
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Az angol büntető eljárásjogi szakkifejezések megismertetése a hallgatókkal, valamint az angol szakmai kommunikáció fejlesztése. / The aim of the course is to introduce the students to the English legal terms of criminal procedure, as well as to imporve English communication skills regarding criminal matters.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: -
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Előadás tartása, ill. házidolgozat készítése
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Megjegyzés: -Procedura penale in Ungheria
Dr. Herke Csongor egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Bendes Ákos PhD hallgató, óraadó
Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék

Kedd, 15.30 – 16.50 (+10 perc szünet) / Tanszék A304.

Kurzus kód AJSZNOA07
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye olasz nyelvtudás / adequate italiano
Kredit 4
Óraszám 2/hét
Létszám 10

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: olasz

Tantárgyi tematika:
1. Intoduzione alle basi della procedura.
2. Principi fondamentali della procedura.
3. L'ogetto della procedura criminale.
4. Prove e indizi.
5. Misure coercitive.
6. L'investigazione.
7. Rinvio a giudizio.
8. La preparzio del processo.
9. La procedura di prima instanza.
10. La procedura di seconda instanza.
11. Rimedi legali straordinari.
12. Procedure separate e procedure speciale.
13. Cooperazione internationale nei casi criminali.

Félévközi ellenőrzés:
A hallgató által olasz nyelven tartott kiselőadás alapján vagy olasz nyelvű házi dolgozat készítése. / In base alla presentazione effettuata in lingua in italiano da parte dello studente oppure in base alla relaizzazione di una relazione in lingua italiana
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
szóbeli és írásbeli teljesítmény alapján
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Az olasz büntető eljárásjogi szakkifejezések megismertetése a hallgatókkal, valamint az olasz szakmai kommunikáció fejlesztése. / Presentazione della terminologia del diritto penale in italiana agli studenti e lo sviluppo della comunicazione professionale italiana.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: -
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Előadás tartása, ill. házi dolgozat készítése
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Megjegyzés: -Criminalistical Pyramid Model
Dr. Fenyvesi Csaba egyetemi docens
Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék

Kedd, 18.30 – 19.50 (+10 perc szünet) / 307.

Kurzus kód AJSZNOA57
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 4
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:
1. 4 February 2020
Introduction. Defintion of tasks.
Criminalistics as factscience
2. 11 February 2020
751 Pyramid model of Criminalistics
3. 18 February 2020
Main-Basic questions of criminalistics (7W questions)
4. 25 February 2020
Mediators of Pyramid Model
5. 3 March 2020
Focus of Pyramid Model
6. 10 March 2020
Interpretation of pyramid model in the real cases
a) Material remains of Palahegy Murder Case in Pécs
7. 17 March 2020
b) Clues, traces in the Jack the Ripper case
8. 24 March 2020
c) Seven W questions of Hungarian Policeman Murder Case in 1979.
9. 31 March 2020
Electronical data of MH 370 Malaysia Airlines’ Airplane Case
10. 14 April 2020
Criminal Investigation of Martfű-Cases
11. 21 April 2020
Testimonies of Soroksári Street Murder-case (Budapest,2013)
12. 28 April 2020
Material remains of Bándy Kata Murder Case
13. 5 May 2020
DNA-analysis of Murder Case in Győr (bicycle-case, 2006-2018)

Félévközi ellenőrzés:

Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
egyéni pp előadás minősége alapján
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A hallgatók angol  szakmai nyelvének fejlesztése, az előadó készségük javítása.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Angyal Miklós-Balassa Bence-Bezsenyi Tamás-Petrétei Dávid: Kognitív kriminalisztika. Dialóg Capmus Kiadó, Budapest, 2019.
Bakonyi Mária: A beismerő vallomás fonákja és színe – a kényszertől a konszenzusig. PhD-értekezés kézirata, Pécs, 2019.
Bócz Endre (szerk.): Kriminalisztika I-II. BM Duna Kiadó, 2004.
Budaházi Árpád: Poligráf. Műszeres vallomásellenőrzés bűnügyekben. NKE Szolgáltató Kft, Budapest, 2014.
Campbell, A.: Forensic Science: Evidence, Clues, and Investigation. Chelsea House Publishers, Philadelphia, 2000
Fenyvesi Csaba: Elméleti modellek kriminalisztikai Nobel-díjak megszerzésére. Rendészeti Szemle, 2007/1. 99-106. o.
Fenyvesi Csaba: A szembesítés. Szemtől szembe a bűnügyekben. Dialóg Campus, Budapest-Pécs, 2008.
Fenyvesi Csaba: Model a základní principy kriminalistické pyramidy. Policajná teória a prax. 2014/3. 88-98.
Fenyvesi Csaba: A kriminalisztika tendenciái. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs 2014, 2017.
Fenyvesi Csaba: Criminal Case Study oft he Vanished MH370 Malaysian Airplane. Notititae Iudiciales (Academie Cellegii Aedilium in Bratislava) 1/2017. 102-112.
Fenyvesi Csaba-Orbán József: Az elektronikus adat mint a 7-5-1-es kriminalisztikai piramismodell építőköve. (Társszerző: Orbán József) Belügyi Szemle, 2019/2. 45-55. o.
Fenyvesi Csaba: A magyar kriminalisztika tudományának monografikus alapjai. Rendőrségi Tanulmányok, 2019/2. 3-17. o.
Fenyvesi Csaba: Kriminalisztikai világtendenciák – különös tekintettel a digitális felderítésre. In: Mezei Kitti (szerk.): A bűnügyi tudományok és az informatika. PTE ÁJk-MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Budapest-Pécs, 2019. 64-82. o.
Finszter Géza: A kriminalisztika és a változó tételes jog. In: Kadlót Erzsébet (szerk.): Közbiztonság és társadalom. Kriminlógiai Közlemények, 69., sz., Magyar Kriminológiai társaság, Budapest, 2011. 189-202. o.
Finszter Géza: Rendészettan. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2018.
Fraser, J.-Williams, R. (eds): Handbook of Forensic Science. Willian Publishing, Cullompton, Devon, UK, 2009
Gyaraki Réka: Eszter: A számítógépes bűncselekmények nyomozásának problémái. PhD-értekezés kézirat, Pécs, 2019.
Horváth Orsolya: Kereső és azonosító kutyák kriminalisztikai alkalmazása. PhD-értekezés, Pécs, 2018.
Houck, M. M.-Siegel, J. A: Fundamentals of Forensic Science. Elsevier, Amsterdam-Boston-Heidelberg-London-New York-Oxford-Paris-San Diego-San Fransisco-Singapore-Sydney-Tokyo, 2006
Katona Géza: A kriminalisztika aktuális kérdései. [The current questions of forensic science] BM Kiadó, Budapest, 2001.
Kármán Gabriella: Kriminalisztikai szakértői bizonyítás. (PhD-értekezés, ELTE) Kézirat, OKRI, Budapest, 2019.
Meloan, C.E. - James, R. E. - Saferstein, R. (2001) Criminalistics. An Introduction to Forensic Science. Prentice Hall, New Jersey, USA, 2001
Mészáros Bence: A fedett nyomozó büntető eljárásjogi és kriminalisztikai fő kérdései. PhD-értekezés, Pécs, 2011.
Orbán József: Bayes-hálók a bűnügyekben. PhD-értekezés, Pécs, 2018.
Osterburg, James W.-Ward, Richard, H.: Criminal Investigation. Lexis Nexis, New Providence, NJ, 2010.
Newburn, T.-Williamson, T.-Wright, A. (eds): Handbook of Criminal Investigation. Willian Publishing, Cullompton, Devon, UK, 2008
Siegel, J. – Saukko, P.J. – Knupfer, G.C.: Encyclopedia of Forensic Sciences. (Volume 1-2-3) Academic Press, San Diego - San.Francisco-New York-Boston-London-Sydney-Tokyo, 2000.
Tremmel Flórián-Fenyvesi Csaba-Herke Csongor: Kriminalisztika tankönyv és atlasz. [Textbook and atlas of forensic science] Dialóg-Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2005
Tremmel Flórián-Fenyvesi Csaba-Herke Csongor: Kriminalisztika. Dialóg-Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2009
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
pp előadás tartása kriminalisztikai témában
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint


Megjegyzés: -Kriminális művészek-művészi kriminalisztika
Dr. Fenyvesi Csaba egyetemi docens
Dr. Horváth Orsolya óraadó
Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék

Hétfő, 17.00 – 18.20 (+10 perc szünet) / 009.

Kurzus kód AJSZNOA09
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 10

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A kriminalisztika, mint tudomány
2. A kriminalisztikai gondolkodás
3. A bűn megismerése, mint a felderítés első lépése
4. A kriminalisztika megjelenítése a szépirodalomban
5. Krimik, krimiírók és krimitörténetek
6. Elhíresült bűnök és bűnözők a zeneművészetben
7. Bűnügyek a festészetben
8. Kriminalisztikai fotográfia
9. Filmművészeti alkotások, rendezők és a kriminalisztika
10. Filmművészeti alkotások, rendezők és a kriminalisztika
11. Fikció és valóság a kriminalisztikában

Félévközi ellenőrzés:
Aktív részvétel az órákon, továbbá az órán kiadott feladatok otthoni elvégzése.
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
szóbeli vizsga alapján
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kriminalisztikai megismerés specialitásai a mindennapok kriminalisztikáján túl.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
- Tremmel Flórián – Fenyvesi Csaba – Herke Csongor: Kriminalisztika. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2009.
- Nemere István: Művészkrimik. Hermész Könyvkiadó, Budapest, 2005.
- Brian Caddy: Forensic Examination of glass and paint. University of Chicago Press, 2002.
- Lindsey Steenberg: Forensic Science in Contemporary American Popular Culture.
- Karen T. Taylor: Forensic Art and Illustration. CRC Press, London, 2001.
- Ronald R. Thomas: Detective fiction and the rise of forensic science. Cambridge University Press, Cambridge, 1999.
- az előadások anyaga
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Kiselőadás tartása, vagy esszé írása
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Megjegyzés: -Árulkodó betűk – az írásvizsgálatok rejtelmei!
Dr. Hengl Melinda adjunktus
Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék

Szerda, 14.00 – 15.20 (+10 perc szünet) / 307.

Kurzus kód AJSZNOA10
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 10

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Az írás kialakulása.
2. Az írás fejlődése.
3. Grafológiatörténet.
4. Grafológia a gyakorlatban.
5. Írásszakértés.
6. Írásszakértés a gyakorlatban.
7. Szövegnyelvészet.
8. Technikai eszközökkel készített írások (a gépírástól a számítógépes szövegszerkesztésig).
9. Az írásvizsgálat ágainak együttműködési lehetőségei.
10. Az írásvizsgálat helye a kriminalisztikában.
11. A szakértés szerepe, a szakértők jogi helyzete, a szakértői vizsgálatok.
12. A jövő lehetőségei és kihívásai.

Félévközi ellenőrzés:
Zárthelyi dolgozat írása a félév végén.
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Írásbeli teljesítmény alapján.
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Kiegészítő szakismeret nyújtása a kriminalisztika és a büntető eljárásjog tárgyakhoz.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Az előadások anyaga.

Ajánlott irodalom:
- Agárdi Tamás: Grafológiáról mindenkinek. Szikra Lapnyomda, Budapest, 1985.
- Hengl Melinda: A kézírás vizsgálatának interdiszciplináris megközelítése. Magyar Rendészet, XII. évfolyam, 2012/4. szám, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, Budapest, 2012. 17-24. o.
- Hengl Melinda: Az aláírások elemzésének jelentősége. In: Keresztes Gábor (szerk.) Tavaszi Szél = Spring Wind: XVI. Tavaszi Szél Konferencia. Doktoranduszok Országos Szövetsége, Budapest, 2013. 468-473. o.
- Hengl Melinda: Hazugság és hamisítás a kézírásban. VIII. Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai Találkozója. In: Jog és Állam, 18. szám, Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 2013. 73-80. o.
- Hengl Melinda: Lehetséges a nem meghatározása a kézírásból? Pécsi Határőr Tudományos Közlemények XIV. Pécs, 2013. 387-394. o.
- Hengl Melinda: Van kriminalisztikai azonosítási értéke a siket személy kézírásának? In: Csiszár Imre, Kőmíves Péter Miklós (szerk.) Tavaszi Szél 2014. Konferenciakötet. II. Doktoranduszok Országos Szövetsége, Debrecen, 2014. 77-86. o.
- Herke Csongor - Fenyvesi Csaba - Tremmel Flórián: A büntető eljárásjog elmélete. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2012.
- Nagy Ferenc: Kriminalisztikai szövegnyelvészet. Akadémia Kiadó, Budapest, 1980.
- Tremmel Flórián – Fenyvesi Csaba – Herke Csongor: Kriminalisztika. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2009.
- Vass Kálmán: A kézírás vizsgálata. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1973.

Jogszabályjegyzék:
- A 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról (Be)
- Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2016. évi XXIX. törvény
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A kontakt órákon való aktív részvétel.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Megjegyzés: -Döntéseink pszichológiája
Dr. Hengl Melinda adjunktus
Dr. Kiss Anna PhD. tudományos főmunkatárs OKRI, óraadó
Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék

Kedd, 15.30 – 16.50 (+10 perc szünet) / 307.

Kurzus kód AJSZNOA11
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 10

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A pszichológia jelentősége életünkben.
2. Személyiségünk megismerése I.
3. Személyiségünk megismerése II.
4. Lelki beállítódásunk változásai (egyéniségünk és önismeretünk).
5. Mit és hogyan érzékelünk, észlelünk?
6. Mire figyelünk és emlékezünk?
    Hogyan tanuljunk jól?
7. Mi alakítja a képzeletet, a gondolkodást, az intelligenciát és a kreativitást?
8. Érzelmeink hatása döntéseinkre.
9. Szóbeszéd és testbeszéd.
10. Döntéseink kapcsolatainkban.
      Befolyásolják mások döntéseinket?
11. Hogyan küzdjük le a stresszt?
12. Az álom, a pszichoaktív szerek, a meditáció és a hipnózis hatása személyiségünkre. 13. Igazságügyi pszichológus szakértő a büntetőeljárásban és a kriminalisztikában.

Félévközi ellenőrzés:
Választható a félév végén:
- szemináriumi dolgozat (6-8 oldal)
- vagy zárthelyi dolgozat írása.
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Írásbeli teljesítmény alapján.
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Kiegészítő szakismeret nyújtása a büntető eljárásjog és a kriminalisztika tárgyakhoz.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Az előadások anyaga.

Ajánlott irodalom:
-Atkinson, R., L. – Atkinson, R., C. – Smith, E., E. – Bem, D., J. – Nolen-Hoeksema, S.: Pszichológia. Második, javított kiadás. Osiris Kiadó, Budapest, 1999.
- Bernáth László – Révész György (szerk.): A pszichológia alapjai. Tertia Kiadó, Budapest, 1998.

Jogszabályjegyzék:
- A 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról (Be)
- Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2016. évi XXIX. törvény
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A kontakt órákon való aktív részvétel.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Megjegyzés: -Secrets of  handwriting
Dr. Hengl Melinda adjunktus
Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék

Szerda, 12.30 – 13.50 (+10 perc szünet) / 307.

Kurzus kód AJSZNOA12
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye angol nyelvtudás / adequate command of English
Kredit 4
Óraszám 2/hét
Létszám 10

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:
1. The relationship between handwriting and culture
2. Handwriting in the 21st century
3. Signature = mini personality image
4. Possibilitys in graphology
5. What questions may be answered the handwriting?
   Personality traits in handwriting
6. Writing pedagogy
7. Writing diagnostics and writing therapy (the healing handwriting)
8. The telltale text
9. From handwriting to word processing
10. The examination of writing in forensics
11. The handwriting expert in criminal proceedings
12. Cyber handwriting examination

Félévközi ellenőrzés:
A hallgató által angol nyelven tartott kiselőadás, vagy házidolgozat készítése. / The grades are going to be assigned to students based on an English presentation given by them or on an essay.
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
A hallgató által angol nyelven tartott kiselőadás alapján vagy házidolgozat készítése. / The grades are going to be assigned to students based on an English presentation given by them or on an essay.
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Kiegészítő szakismeret nyújtása a büntető eljárásjog tárgyhoz. / Supplementary learning on Criminal Procedure Law course.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Az előadások anyaga. / The material of the lectures.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A hallgató által angol nyelven tartott kiselőadás, vagy házidolgozat készítése. / The grades are going to be assigned to students based on an English presentation given by them or on an essay.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Megjegyzés: -Ügyvédi, közjegyzői, végrehajtói tevékenység a gyakorlat tükrében
Dr. Mészáros Pál Emil tanársegéd
Dr. Harci-Kovács Kolos tanársegéd
Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék

Hétfő, 15.30 – 16.50 (+10 perc szünet) / 009.

Kurzus kód AJSZNOA13
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Az ügyvédi tevékenység a polgári pert megelőzően
2. A peres eljárás során tanúsított ügyvédi magatartás, taktika
3. Az ügyvédek helye az egyes különleges peres eljárásokban
4. Az ügyvéd jelentősége a peres eljárás elkerülése érdekében illetve az ahhoz vezető úton
5. A közjegyző általános tevékenysége egyes nemperes eljárásokban
6. A hagyatéki eljárás gyakorlata továbbá annak kapcsolata 650/2012/EU rendelettel
7. A közjegyző előtti előzetes bizonyítási eljárás sajátosságai
8. A közjegyző letéti eljárása
9. A fizetési maghagyásos eljárás
10. A közjegyző és a végrehajtó kapcsolata a végrehajtás elrendelése és foganatosítása során
11. Végrehajtói tevékenység a mindennapokban
12. A végrehajtó eljárás során lefoglalható illetve mentes vagyontárgyak köre
13. Egyes különleges végrehajtói eljárások annak gyakorlati megoldásai
14. Konzultáció

Félévközi ellenőrzés:
Folyamatos számonkérés, beadandó dolgozatok
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: -
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Cél, hogy a hallgatóság megismerhesse az ügyvédi, közjegyzői és végrehajtó tevékenységet a gyakorlat oldaláról. Betekintést nyerjen ezen tevékenységek mindennapjairól, szépségéről és nehézségeiről, amely alapján orientálni tudja magát a hallgató a későbbi életpályája kialakítása során.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: -
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei:
Legfeljebb 3 hiányzás a megengedett
A távolmaradás pótlásának lehetosége:
Igazolás

Megjegyzés: -