Alkotmányjogi Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés nappali munkarend
Szabadon választható tantárgyak a 2019/2020-as tanévtől kezdő hallgatók részére
Alkotmányjogi Tanszék
2023/2024-es tanév 2. (tavaszi) félév

AJSZNOA207 Fenntartható önkormányzatok
Dr. Tilk Péter egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Mogyorósi Sándor címzetes egyetemi docens, jegyző, óraadó
Dr. Nadrai Norbert József PhD, önkormányzati képviselő, Kaposvár MJV Önkormányzata; óraadó
Alkotmányjogi Tanszék

2024.03.22. (péntek)    8.00 – 19.30 / Tanszék Z/107.
2024.03.23. (szombat) 8.00 – 17.50 / Tanszék Z/107.

Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONOA24
Alkotmányjog 1.
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 15

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A tárggyal kapcsolatos tudnivalók bemutatása
2. A fenntarthatóság fogalma
3. A fenntarthatóság egy önkormányzat működésében
4. A környezet szerepe az önkormányzat fenntarthatóságában
5. A gazdaság szerepe az önkormányzat fenntarthatóságában
6. A társadalom szerepe az önkormányzat fenntarthatóságában
7. A fenntarthatóság megjelenése egy megyei jogú város esetében
8. A fenntarthatóság megjelenése egy fővárosi kerület esetében
9. Esetek, megoldások egy megyei jogú város példáján
10. Esetek, megoldások egy fővárosi kerület példáján
11. Érdekességek a kérdéskörrel kapcsolatban
12. A témakör közös megvitatása
13. Értékelés

Félévközi ellenőrzés:
A félévközi ellenőrzések az órai munkára épülnek. Olyan hallgató vegye fel, akit ténylegesen érdekel a téma.
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Az érdemjegy az órai aktivitáson alapul.
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Az önkormányzati fenntarthatóság főbb kérdéseinek megismerése.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: -

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
órai részvétel és aktivitás
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Megjegyzés: -AJSZNOA208 Alkotmányjog 2. repetitórium I.
Dr. Tilk Péter egyetemi tanár, tanszékvezető
Alkotmányjogi Tanszék

Kedd, 16.20 – 17.50 / Tanszék Z/107.

Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONOA24
Alkotmányjog 1.
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A tárggyal kapcsolatos tudnivalók bemutatása
2. Az államszervezet
3. Az Országgyűlés
4. A köztársasági elnök
5. A Kormány
6. Az Alkotmánybíróság 
7. Az alapvető jogok biztosa
8. Feladat-megoldás
9. A közpénzek
10. A bíróságok és az ügyészség
11. A MH és a rendőrség
12. A helyi önkormányzatok
13. Értékelés

Félévközi ellenőrzés:
A félévközi ellenőrzések az órai munkára épülnek.
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Az érdemjegy az órai aktivitás és az egyénenként megoldandó feladatok összességén alapul.
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Az Alkotmányjog 2. c. tárgy anyagának áttekintése, elemzése, a vizsgára való felkészülés segítése.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Petrétei József: Magyarország alkotmányjoga II. Államszervezet. 2., javított és aktualizált kiadás. Kodifikátor Alapítvány, 2014

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
órai részvétel és aktivitás
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Megjegyzés: -