Alkotmányjogi Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés nappali munkarend
Szabadon választható tantárgyak a 2019/2020-as tanévtől kezdő hallgatók részére
Alkotmányjogi Tanszék
2023/2024-es tanév 1. (őszi) félév

AJSZNOA134 Ki döntsön az élet végén? Önrendelkezés, kezelés visszautasítsa az egészségügyben
Dr. Zeller Judit egyetemi docens
Dr. Csikós Ágnes egyetemi docens
Busa Csilla tudományos segédmunkatárs
Alkotmányjogi Tanszék

Kedd, 14.40 – 16.10 / Tanszék Z107.

Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 10

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Az egészségügyi önrendelkezés orvosi és jogi szempontból
2. Kommunikáció súlyos állapotú betegekkel és családjukkal
3. Az érzelmi reakciók kezelése
4. A családi konzultáció
5. A jogi tanácsadás
6. Az élő végrendelet összeállítása
7. Jogklinikai gyakorlat – beteginterjú
8. Jogklinikai gyakorlat – orvosi tanácsadás
9. Jogklinikai gyakorlat – jogi tanácsadás
10. Jogklinikai gyakorlat – az élő végrendelet tartalmának összeállítása
11. Jogklinikai gyakorlat – konzultáció a beteggel
12. Jogklinikai gyakorlat – az élő végrendelet véglegesítése
13. Jogklinikai gyakorlat – az elkészült élő végrendelet megbeszélése a beteggel

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
- Tantermi készségfejlesztő gyakorlaton való aktív részvétel értékelése
- Gyakorlati feladat értékelése
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Az orvosi és a jogi kar közös kurzusának célja, hogy a hallgatók gyakorlatorientált módon ismerkedjenek meg az egészségügyi önrendelkezés lehetőségeivel, az életvégi rendelkezések (előzetes rendelkezés – advance directives; élő végrendelet – living will) elméletével és gyakorlatával a palliatív (gyógyíthatatlan betegség végstádiumában lévő, már csupán életminőségük javítását célzó kezelésben részt vevő) betegekre koncentrálva.
Az egészségügyi önrendelkezéssel kapcsolatos jogi szabályozás áttekintését követően azoknak a gyakorlati ismeretek és készségek elsajátítására, illetve begyakorlására kerül sor tantermi körülmények között, amelyek az élő végrendelet összeállítását megelőző beteginterjú szakszerű és empatikus lefolytatásához, az életvégi döntésekkel kapcsolatos tanácsadáshoz, illetve a jogi dokumentumok elkészítéséhez szükségesek. 
A kurzus másik gyakorlatorientált része egy jogklinikai pilot program beindítása, ahol a hallhatók – oktatóik iránymutatásával – a programban résztvevő betegek számára nyújtanak segítséget az életvégi döntésekkel és azok dokumentálásával (élő végrendelet) kapcsolatban.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Pilling János (szerk.): Orvosi kommunikáció, Medicina, Budapest 2008
Léderer László: Gyógyító kommunikáció, Budapest 2012
Csabai; Csörsz; Szili: A gyógyító kapcsolat élménye, Oriold & Társai Kiadó, Budapest 2009
Dósa Ágnes: Az orvos kártérítési felelőssége. HVG-Orac, Budapest 2010
Kovács József: A modern orvosi etika alapjai. Bevezetés a bioetikába. Medicina, Budapest 1997
Kovácsy Zsombor: Egészségügyi jog. Semmelweis Kiadó, Budapest 1998
Sándor Judit: Gyógyítás és ítélkezés. Medicina, Budapest 1997
Órán kiadott handoutok, jegyzetek
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
-  Tantermi készségfejlesztő gyakorlaton való aktív részvétel értékelése
- Két, a programban részt vevő beteg számára tanácsadás az életvégi döntésekkel kapcsolatban, valamint ezek dokumentálása (interjúzás a beteggel és az élő végrendelet összeállítása)
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Megjegyzés:
A PTE ÁOK-val együttműködésben tartott kurzus.