Alkotmányjogi Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés nappali munkarend
Szabadon választható tantárgyak a 2019/2020-as tanévtől kezdő hallgatók részére
Alkotmányjogi Tanszék
2021/2022-es tanév 2. (tavaszi) félév

Az alkotmányjogi panasz gyakorlata
Dr. Tilk Péter egyetemi docens, tanszékvezető
dr. Bubori Nóra Beáta, doktorandusz
dr. Fekete Kristóf Benedek, doktorandusz
Dr. Varga Zoltán óraadó, bíró (Győri Törvényszék)
Alkotmányjogi Tanszék

2022.02.11. (péntek)   8.00 – 19.30
2022.02.12. (szombat) 8.00 – 17.50
A kurzus helyszíne a Győri Törvényszékkel a hirdető oktató által egyeztetett helyszín (Győr).

Kurzus kód AJSZNOA153
Munkarend Nappali
Tanóra Tömbösített
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 26/félév
Létszám 0

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Az alkotmányjogi panasz megjelenése a magyar jogrendszerben
2. Az alkotmányjogi panasz alaptörvényi és törvényi szabályozása
3. Normatív alapú alkotmányjogi panasz és azok fajtái
4. Individuális alkotmányjogi panasz
5. Bírói kezdeményezés egyedi normakontroll eljárás iránt
6. Az alkotmányjogi panasz benyújtásának rendje
7. Az alkotmányjogi panasz és a kúriai felülvizsgálat viszonya
8. Az alkotmányjogi panasz befogadása
9. Az alkotmányjogi panaszt követő eljárás
10. Az Alkotmánybíróság és a rendes bíróságok viszonya
11. Az alkotmányjogi panaszeljárások eredményeinek hatásai a bírósági jogalkalmazásra
12. Az alkotmányjogi panasz mint hatékony jogorvoslat – EJEB
13. Az alkotmányjogi panasz nemzetközi kontextusban

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Órai aktivitás alapján.
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Az alkotmányjogi panasszal összefüggő főbb tudnivalók megismerése.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: -

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
órai részvétel és aktivitás
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -The Practice of Constitutional Complaint
Dr. Péter Tilk, Head of Department, Associate Professor
dr. Nóra Beáta Bubori, Doctoral Student
dr. Kristóf Benedek Fekete, Doctoral Student
Dr. Zoltán Varga, Lecturer, Judge, Győr Regional Court
Alkotmányjogi Tanszék

2022.02.11. (péntek)   8.00 – 19.30
2022.02.12. (szombat) 8.00 – 17.50
The location of the course is a location agreed on by the announcing lecturer with the Regional Court of Győr (in Győr).

Kurzus kód AJSZNOA154
Munkarend Nappali
Tanóra Tömbösített
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 4
Óraszám 26/félév
Létszám 0

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:
1. The Emergence of the Constitutional Complaint in the Hungarian Legal System
2. The Constitutional and Statutory Regulation of Constitutional Complaint
3. Normative Constitutional Complaint
4. Individual Constitutional Complaint
5. Judicial Initiative for Norm Control in Concrete Cases
6. Procedure for Submitting a Constitutional Complaint
7. The Relation Between Constitutional Complaint and review of the Curia
8. The Accommodation of Constitutional Complaint
9. The Procedure After a Constitutional Complaint
10. The Relation Between the Hungarian Constitutional Court and the Ordinary Courts
11. The Effect of Constitutional Complaints’ Results on the Judicial Practice
12. The Constitutional Complaint as an Effective Remedy – ECtHR
13. The Constitutional Complaint in International Context

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Based on classroom activity
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Understand the specifics of constitutional complaint.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: -

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
participation at the lessons and activity
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -Judicial discretion in a mixed-jurisdiction system like Israel, vis-a-vis other systems
Dr. Zeller Judit adjunktus
Zamir Avi LLM., PhD hallgató, bíró
Alkotmányjogi Tanszék

2022.02.11. (péntek) 9.00 – 17.10 / Tanszék Z107.
2022.03.25. (péntek) 9.00 – 17.10 / Tanszék Z107.
2022.04.01. (péntek) 9.00 – 17.10 / Tanszék Z107.

Kurzus kód AJSZNOA169
Munkarend Nappali
Tanóra Tömbösített
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 4
Óraszám 30/félév
Létszám 15

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:
1. The role of judges in a democracy
2. Judicial independence 1.
3. Judicial independence 2.
4. Protecting human rights with or without a constitution (US, UK, Israel) 1.
5. Protecting human rights with or without a constitution (US, UK, Israel) 2.
6. Protecting human rights with or without a constitution (US, UK, Israel) 3.
7. Judicial stay/dismissal of criminal proceedings (UK, Israel) 1.
8. Judicial stay/dismissal of criminal proceedings (UK, Israel) 2.
9. Judicial stay/dismissal of criminal proceedings (UK, Israel) 3.
10. Judicial “notice” (How judges use “common knowledge”)
11. The basic right to judicial remedies – ways of dispute resolution 1.
12. The basic right to judicial remedies – ways of dispute resolution 2.
13. A written assignment 

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Grades are determined by active participation at the classes (50%) and a short written assignment (50%) 
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
The aim of the seminar is to introduce the dilemmas and the various aspects of the judicial discretion in legal systems that have or have not a constitution (Mainly Israel, with a glimpse into the US and the UK). Special attention will be given to the issue of judicial independence, especially regarding methods of appointment of judges. 
We shall examine the extent of the protection of human rights in those systems. The seminar also presents the doctrine of fairness (abuse of process) in criminal proceedings, and the court’s power to interfere with prosecutorial discretion in the UK and in Israel.
The classes also provide an insight into the topics “judicial notice” and different ways of dispute resolution, as fulfilment of the basic right to judicial remedies.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
- The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law (Michael Rosenfeld, András Sajó, ed.). Oxford University Press, 2013.
- Aharon Barak: The Judge in a Democracy. Prinston University Press, 2006.
- Suzie Navot: Constitutional Law in Israel, 2nd ed.. Wolters Kluwer, 2016.
- Catherine Dupré: The Age of Dignity – Human Rights and Constitutionalism in Europe. Bloomsbury, 2015.
- Andrew L.-T. Choo: Abuse of Process and Judicial Stays of Criminal Proceedings, 2nd ed. Oxford Monographs on Criminal Law and Justice, 2008.
- The Constitution (US)
- The Human Rights Act (UK)
- Basic Law Human Dignity and Liberty (Israel)
- Major cases of the Supreme Court (US, UK, Israel)
- Other sources distributed at the classes
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Megjegyzés: -