Polgári Jogi Tanszék Családjogi és Szociális Jogi Csoport szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés levelező munkarend
Szabadon választható tantárgyak
Polgári Jogi Tanszék Családjogi és Szociális Jogi Csoport
2021/2022-es tanév 2. (tavaszi) félév

Összehasonlító európai családjog
Dr. Herger Csabáné egyetemi docens
Polgári Jogi Tanszék Családjogi és Szociális Jogi Csoport

Kurzus kód AJSZLOA81
Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 7/félév

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1.    A családjog elvei (BGB, ABGB, Code Civil, angol jog).
2.    A házasság létrejötte (BGB, ABGB, Code Civil, angol jog).
3.    A házasság nem létezése és érvénytelensége (BGB, ABGB, Code Civil, angol jog).
4.    A házasság megszűnése halál által (BGB, ABGB, Code Civil, angol jog).
5.    Házassági bontójog (BGB, ABGB, Code Civil, angol jog).
6.    A házastársak személyi jogviszonyai (BGB, ABGB, Code Civil, angol jog).
7.    A házastársi tartás (BGB, ABGB, Code Civil, angol jog).
8.    Házassági vagyonjogi rendszerek Európában.
9.    A törvényes vagyonjogi rendszerek összehasonlító elemzése. (BGB, ABGB, Code Civil, angol jog).
10.    A szerződéses vagyonjogi rendszerek összehasonlító elemzése. 
11.    Az élettársi kapcsolata személyi és vagyoni joghatásai (BGB, ABGB, Code Civil, angol jog).
12.    A leszármazáson alapuló rokoni kapcsolat (BGB, ABGB, Code Civil, angol jog).
13.    Az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolat (BGB, ABGB, Code Civil, angol jog).
14.    Számonkérés, értékelés

Félévközi ellenőrzés:
Egy referátum félév közben, egy házi dolgozat a félév végén.
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Szemináriumon való aktív részvétel
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus célja az európai családjog főbb intézményeinek vizsgálata a jogösszehasonlítás módszerével, különös tekintettel a német (BGB), az osztrák (ABGB), a francia (Code Civil) és az angol szabályozára. 
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
http://ceflonline.net/wp-content/uploads/Principles-English.pdf
http://ceflonline.net/wp-content/uploads/Principles-PR-English.pdf
http://ceflonline.net/wp-content/uploads/Principles-PRS-English1.pdf
Dieter Schwab: Familienrecht. München 2018
Monika Hinteregger: Familienrecht. Graz 2018
Boele-Woelki/Dethloff/Gephart (eds.): Family Law and Culture in Europe – Developments, Challenges and Opportunities. European Family Series, Bd. 35, Intersentia 2014
M. Antokolskaia: Economic Consequenses of Informal Heterosexual Cohabitation from a Comparative Perspective: Respect of Parties’ Autonomy or Protection of the Weaker Party? In: A.-L. Verbeke et al. (eds.), Confronting the Frontiers of Family and Succession Law. Liber Amicorum Walter Pintens, Antwerp: Intersentia 2012, p. 41-64
D. Martiny: The Effects of Marital Property Agreements in Respect of Third Parties. In: A.-L. Verbeke et al. (eds.), Confronting the Frontiers of Family and Succession Law. Liber Amicorum Walter Pintens, Antwerp: Intersentia 2012, p. 903-928
G. de Oliveira: Do We Need Family Law that Much? From the “panjurisme to the “fragmentarische Charakter. In: A.-L. Verbeke et al. (eds.), Confronting the Frontiers of Family and Succession Law. Liber Amicorum Walter Pintens, Antwerp: Intersentia 2012, p. 397-416
W. Pintens: Towards a Ius Commune in European Family and Succession Law? A Plea for more Harmonisation through Comparative Law. (valedictory lecture Leuven) Antwerp: Intersentia 2012
J.M. Scherpe (ed.): Marital Agreements and Private Autonomy in Comparative Perspective. Oxford: Hart 2012
H. Stalford: Children and the European Union. Rights, Welfare and Accountability.  Oxford: Hart 2012
K. Boele-Woelki & T. Svedrup (eds.): European Challenges in Contemporary Family Law. EFL Series, Nr. 19, Antwerp: Intersentia 2008
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Egy referátum félév közben, egy házi dolgozat a félév végén.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
Kötelező
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Egyéni megbeszélés szerint.

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja:  e-mailen: herger.csabane@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja:  e-mailen: herger.csabane@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2022. május 14.
Megjegyzés: -