Polgári Jogi Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés levelező munkarend
Szabadon választható tantárgyak
Polgári Jogi Tanszék
2020/2021-es tanév 2. (tavaszi) félév

Grundlagen des österreichischen Privatrechts II (online)
Ao. Univ. Prof. Mag. Dr.iur. Markus Steppan (Institut für Rechtswissenschaftliche Grundlagen, Universität Graz)
Assoz. Univ. Prof. Mag. Dr.iur. Susanne Kissich (Insitut für Zivilrecht, Ausländisches und Internationales Privatrecht, Universität Graz)
Kapcsolattartó: Dr. habil Herger Csabáné egyetemi docens herger.csabane@ajk.pte.hu
Jogtörténeti Tanszék

A kurzus elvégzéséről és eredményéről a Grazi Egyetem és a PTE jogi fakultásai közös bizonyítványt állítanak ki.

Időpont:
2021. április 12. 17.00-20.10
2021. április 13. 17.00-20.10
2021. április 14. 17.00-20.10
2021. április 15. 17.00-20.10
2021. április 16. 17.00-20.10
2021. április 19. 17.00-20.10
2021. április 20. 17.00-20.10
2021. április 21. 17.00-20.10
2021. április 22. 17.00-20.10
2021. április 23. 17.00-20.10 (vizsga és vizsgamegbeszélés)

Kurzus kód AJGRAZ02
Munkarend -
Tanóra Tömbösített
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 6
Óraszám 40/félév
Létszám -

Meghirdetési gyakorisága: egyszeri
Oktatás nyelve: német

Tantárgyi tematika:

1.    Personenrecht, 6 UE 
1.1.          Rechtsfähigkeit (2 UE) 

 • Erwerb der Rechtsfähigkeit natürlicher und juristischer Personen 
 • Bedeutung der Rechtsfähigkeit v.a. im Erbrecht und Schadenersatzrecht 

1.2.          Persönlichkeitsrechte (4 UE) 

 • Rechtsgrundlagen (Namensrecht, Ehre, wirtschaftlicher Ruf, Recht am eigenen Bild ua) 
 • Schutz von Persönlichkeitsrechten  

2.    Familienrecht, 12 UE 
2.1.          Eherecht  

 • Unterschied Ehe – eingetragene Partnerschaft 
 • Abschluss der Ehe und Ehevoraussetzungen 
 • Persönliche Rechtswirkungen der Ehe 
 • Aufhebung und Nichtigkeit der Ehe 
 • Ehescheidung, Auflösungsfolgen 

2.2.          Kindschaftsrecht 

 • Unterhalt  
 • Obsorge  

3.    Erbrecht, 12 UE 
3.1.          Prinzipien und Grundlagen 

 • Erbrecht – Vermächtnis, Erbrechtstitel, Verfahrensrecht 

3.2.          Gesetzliches Erbrecht 

 • Parentelensystem  
 • Repräsentation 

3.3.          Gewillkürte Erbfolge 

 • Testamentsformen, Gültigkeitsvoraussetzungen 
 • Erbvertrag  

3.4.          Pflichtteilsrecht 

 • Pflichtteilsberechtigte, Höhe des Pflichtteils 

3.5.          Erbrechtsstreit  

 • Schlichtung im Verfahren 
 • Erbschaftsklage 

4.    Sachenrecht, 6 UE 
4.1.          Dingliche Sicherheiten  

 • Pfandrecht 
 • Andere dingliche Sicherheiten (zB Eigentumsvorbehalt) 

4.2.          Liegenschaftsrecht  

 • Erwerb von Liegenschaften und Grundbuchsrecht 
 • Dingliche Rechte und Lasten (zB Dienstbarkeiten, Fruchtgenussrecht) 

5.    Prüfung/Besprechung, 4 UE 

Félévközi ellenőrzés:
2021. április 23. 17.00-20.10 (vizsga és vizsgamegbeszélés)​​​​​​​
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A német nyelvű magánjogi terminológia elsajátítása. Az osztrák magánjog intézményeinek megismerése.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Szakirodalom: a tárgyfelelősök elektronikus tananyagot készítenek a kurzusra.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Megjegyzés: A kurzus elvégzéséről és eredményéről a Grazi Egyetem és a PTE jogi fakultásai közös bizonyítványt állítanak ki.
A kurzus felvétele díjköteles! Díja 30000Ft.