Alkotmányjogi Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés levelező munkarend
Szabadon választható tantárgyak
Alkotmányjogi Tanszék
2021/2022-es tanév 2. (tavaszi) félév

Az alkotmányjogi panasz gyakorlata
Dr. Tilk Péter egyetemi docens, tanszékvezető
dr. Bubori Nóra Beáta, doktorandusz
dr. Fekete Kristóf Benedek, doktorandusz
Dr. Varga Zoltán óraadó, bíró (Győri Törvényszék)
Alkotmányjogi Tanszék

Kurzus kód AJSZLOA153
Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 7/félév

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Az alkotmányjogi panasz megjelenése a magyar jogrendszerben
2. Az alkotmányjogi panasz alaptörvényi és törvényi szabályozása
3. Normatív alapú alkotmányjogi panasz és azok fajtái
4. Individuális alkotmányjogi panasz
5. Bírói kezdeményezés egyedi normakontroll eljárás iránt
6. Az alkotmányjogi panasz benyújtásának rendje
7. Az alkotmányjogi panasz és a kúriai felülvizsgálat viszonya
8. Az alkotmányjogi panasz befogadása
9. Az alkotmányjogi panaszt követő eljárás
10. Az Alkotmánybíróság és a rendes bíróságok viszonya
11. Az alkotmányjogi panaszeljárások eredményeinek hatásai a bírósági jogalkalmazásra
12. Az alkotmányjogi panasz mint hatékony jogorvoslat – EJEB
13. Az alkotmányjogi panasz nemzetközi kontextusban

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Órai aktivitás alapján.
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Az alkotmányjogi panasszal összefüggő főbb tudnivalók megismerése.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: -

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
órai részvétel és aktivitás
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen: tilk.peter@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mailen: tilk.peter@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2022. május 14.
Megjegyzés: -