Gazdasági és Kereskedelmi Jogi Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés levelező munkarend
Szabadon választható tantárgyak a 2019/2020-as tanév előtt kezdő hallgatók részére
Gazdasági és Kereskedelmi Jogi Tanszék
2019/2020-as tanév 1. (őszi) félév

A blokklánc technológia és  kripto eszközök jogi szabályozása
Dr. Kecskés András egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Bujtár Zsolt tanársegéd
Gazdasági és Kereskedelmi Jogi Tanszék

Kurzus kód AJSZLO110701
Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKOLO0401
Közgazdaságtan
Kredit 2
Óraszám 30/félév
Létszám -

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1-2. hét: A blokklánc és kriptoeszközök működése
3-4. hét: A kriptoeszköz piac szereplői tokenek és vauták, kripto váltók és kripto tőzsdék
5-6. hét: IPO vs ICO szabályozás vs önszabályozás
6-7. hét: Prospektus vs white paper
8-9. hét: Az önszabályozási modellek a DLT technológiák esetében
10-11. hét: A máltai és a svájci kripto szabályozás
12-13. hét: Az új eszközosztály szabályozása az egyes joghatóságok esetében ETF?

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
ötfokozatú
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus során a hallgató elsajátítja a DLT egyes főbb típusainak működési mechanizmusát és azok főbb szabályozási trendjeit
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen: bujtar.zsolt@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mailen: bujtar.zsolt@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2019. december 07.
Megjegyzés: -