Főoldal

Felvételizőknek

Hallgatóknak

Szaknyelvi Vizsgaközpont

Szakirányú továbbképzések

Doktori Iskola

Záróvizsga időszak (Igazságügyi igazgatási alapszak)

Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy a záróvizsga jelentkezés a Neptun rendszeren keresztül történik.

II. félévi (tavaszi) záróvizsga időszak:

Tantárgy Záróvizsga időszak Jelentkezési időszak
ALKOTMÁNYJOG
BÜNTETŐJOG
POLGÁRI JOG
2020.01.07. 2019.12.16. 10.00  óra -
2019.12.31. 16.00  óra*
ALKOTMÁNYJOG
BÜNTETŐJOG
POLGÁRI JOG
2020.06.08-2020.06.09. 2020.05.11. 10.00  óra -
2020.06.01. 16.00  óra*
PÓTNAP 2020.06.15. Kérvény benyújtása a Neptunon 2020.06.11. 16.00  óra

Felhívjuk a hallgatók figyelmét ara, hogy a jelentkezési létszám függvényében módosulhat a vizsganapok száma!
Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy komplex záróvizsgát kell tenniük. A komplex záróvizsga három részből áll:

  • alkotmányjog
  • büntetőjog
  • polgári jog

A záróvizsgázó mindhárom részből egyidejűleg vizsgát tesz a bizottság előtt.

Vizsgabizottságok száma: 2 bizottság/nap*

Záróvizsgára jelentkezés feltételei az általános tanulmányi információkban érhetők el.

A záróvizsgára csak abszolutóriummal rendelkező hallgató jelentkezhet! Az abszolutórium kiállítása folyamatos, így az abszolutóriummal rendelkező hallgató "bekapcsolódhat" a soron következő záróvizsgákba. Az abszolutórium kiállítását a hallgatónak kérnie kell a Tanulmányi Osztálytól az erre szolgáló és a kari weblapról - aktuális Tanulmányi Tájékoztató Nyomtatványok menüpont – letölthető nyomtatványon.

A PTE TVSZ 1. számú melléklete 10. § (12) a pótnapra vonatkozóan az alábbi módon változott:
A hallgató írásban előterjesztett és megfelelően indokolt kérelmére, tanulmányai során legfeljebb egyszer, és legfeljebb egy tantárgyból engedélyezhető a hallgató számára a sikertelen záróvizsga kijavítása, vagy az elmulasztott záróvizsga letétele. A javító záróvizsgát határozat alapján, a dékán által kijelölt pótnapon és bizottság előtt kell teljesíteni. E feltételek alól méltányosságból felmentés nem adható, erre irányuló méltányossági kérelem nem nyújtható be.
Az értékemelő záróvizsgát ugyanabban a záróvizsga időszakban a pótnapon lehet teljesíteni. Az értékemelő vizsgán a már megszerzett érdemjegyen rontani is lehet.
Pótnapra kérelmet kizárólag a Neptunon keresztül elektronikus úton lehet benyújtani.

Diplomaátadó ünnepség tervezett ideje: 2020.06.26.

Az oklevéllel kapcsolatos adminisztrációs feladatok miatt kérjük, hogy az utolsó záróvizsga napján feltétlenül jelentkezzenek a Tanulmányi Osztályon!
A diploma átadó ünnepségen való részvétel nem kötelező, ezért arra külön kell jelentkezni a Tanulmányi Osztályon és ebben az esetben annak költségeit is viselni kell. Az avatási ünnepség egyéb költségeire 3.500.- Ft költségtérítést állapít meg a kar.
A fenti összegeket a kar pénztárában, vagy az erre szolgáló készpénz átutalási megbízáson lehet befizetni.

Az oklevél (diploma) minősítését a karon, az adott szakon teljesített alapvizsga eredmény és a záróvizsga eredmény egyszerű számtani átlaga adja. Az alapvizsga eredmény: a karon, az adott szakon teljesített alapvizsgán elért érdemjegyek egyszerű számtani átlaga. A záróvizsga eredmény: a záróvizsgán elért eredmények valamint a szakdolgozat érdemjegyének egyszerű számtani átlaga.

* A változtatás jogát a Tanulmányi Osztály fenntartja