Főoldal

Felvételizőknek

Hallgatóknak

Szaknyelvi Vizsgaközpont

Szakirányú továbbképzések

Doktori Iskola

Igazságügyi igazgatási alapszak kötelező tantárgyak

Tantárgy kódja AJKOLAA01
Tantárgy neve Igazságügyi statisztika
Tantárgyfelelős neve Dr. Gál István László
Tantárgyfelelős beosztása egyetemi tanár, tanszékvezető
Félévi óraszám 12
Kredit 6
Számonkérés módja kollokvium
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
 

Kötelező és ajánlott irodalom:
 

Megjegyzés: -Tantárgy kódja AJKOLAA02
Tantárgy neve Számítástechnika gyakorlat
Tantárgyfelelős neve Szabó Szilárd
Tantárgyfelelős beosztása informatikus
Félévi óraszám 12
Kredit 4
Számonkérés módja gyakorlati jegy
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
 

Kötelező és ajánlott irodalom:
 

Megjegyzés: - 

Tantárgy kódja AJKOLAA03
Tantárgy neve Jogi alaptan
Tantárgyfelelős neve Dr. Monori Gábor
Tantárgyfelelős beosztása adjunktus
Félévi óraszám 12
Kredit 6
Számonkérés módja kollokvium
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
 

Kötelező és ajánlott irodalom:
 

Megjegyzés: - 

Tantárgy kódja AJKOLAA04
Tantárgy neve Modern magyar igazságszolgáltatás és közigazgatás történeti alapjai
Tantárgyfelelős neve Dr. Korsósné dr. Delacasse Krisztina
Tantárgyfelelős beosztása adjunktus
Félévi óraszám 12
Kredit 6
Számonkérés módja kollokvium
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
 

Kötelező és ajánlott irodalom:
 

Megjegyzés: -Tantárgy kódja AJKOLAA10
Tantárgy neve Alkotmányjog 1.
Tantárgyfelelős neve Dr. Tilk Péter
Tantárgyfelelős beosztása egyetemi docens, tanszékvezető
Félévi óraszám 12
Kredit 4
Számonkérés módja kollokvium
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
1. Az alkotmány fogalma
2. Az alkotmányozás
3. Az alkotmányosság fogalma és érvényesülésének feltételei. Az alkotmány értelmezése
4. A jogállam fogalma, tartalma és típusai
5. A jogállam értéktartalmú alapelemei
6. Az Alaptörvény alapelvei
7. A hatalommegosztás
8. A szuverenitás
9. A szuverenitás a magyar szabályozás szerint. Az országos népszavazás alanya, tárgya és csoportosítása
10. A mandátum jellege. A választás és a választójog.
11. Választási rendszerek (a hatályos szabályozás kivételével)
12. A választási alapelvek a magyar szabályozásban. A magyar választási rendszer jellemzői.  A választási eredmény megállapítása.
13. Az országgyűlési választások főbb eljárási szabályai. A választási szervek és a választási kampány
14. A jelölés, a szavazás és a választás eredményének megállapítása. A jogorvoslatok.
15. A politikai párt. A politikai pártok alkotmányjogi helyzete Magyarországon
16. A jogforrások érvényessége és hatályossága
17. Magyarország jogforrási rendszere 
18. Az állampolgárság fogalma és a magyar állampolgársági jog alapelvei
19. A magyar állampolgárság létrejöttének és megszűnésének esetei
20. A kormányzás fogalma, tartalma és módja. A kormányzati rendszer
21. Az államszervezet fogalma és jellege, a magyar államszervezet
22. Az Országgyűlés jellege
23. Az Országgyűlés feladat- és hatásköre
24. Az Országgyűlés megbízatása és megalakulása
25. Az országgyűlési képviselők jogállása
26. Az Országgyűlés szervezete és működése
27. A törvényjavaslat tárgyalása
28. A köztársasági elnök helye az államszervezetben. A köztársasági elnök megbízatása
29. A köztársasági elnök feladat- és hatásköre
30. A Kormány jellege. A Kormány megalakulása és megbízatásának megszűnése
31. A Kormányra vonatkozó felelősségi szabályok. A Kormány működése
32. A Kormány feladat és hatásköre
33. Az Alkotmánybíróság jellege és az alkotmánybírák megbízatása
34. Az Alkotmánybíróság szervezete és eljárása
35. Az Alkotmánybíróság hatásköre az előzetes normakontrollra és az alkotmányjogi panaszra vonatkozóan
36. Az Alkotmánybíróság hatásköre (az előzetes normakontrollon és az alkotmányjogi panaszon kívül)

Kötelező és ajánlott irodalom:
 

Megjegyzés: - 

Tantárgy kódja AJKOLAA16
Tantárgy neve Bírósági szervezet és igazgatás
Tantárgyfelelős neve Dr. Juhász László
Tantárgyfelelős beosztása c. egyetemi docens
Félévi óraszám 12
Kredit 4
Számonkérés módja beszámoló
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
 

Kötelező és ajánlott irodalom:
 

Megjegyzés: -