A válság elméleti vonatkozásai


A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Jogbölcseleti és Társadalomelméleti
Tanszékének II. „hibrid” (jelenléti és online) Műhelykonferenciája

Pécs, 48-as tér 1., Faluhelyi Ferenc előadóterem
2022. április 21.

Faluhelyi Ferenc előadóterem on-line elérése >>

Irk Albert előadóterem  on-line elérése >>

9:00 - 9:40  A KONFERENCIA MEGNYITÁSA
Dr. Barcsi Tamás egyetemi docens, mb. tanszékvezető
Emlékezés Dr. Szabó Gáborra, a Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék vezetőjére

NYITÓ ELŐADÁSOK
Levezető elnök: Dr. Barcsi Tamás

9:40 - 10:00 Dr. Weiss János egyetemi tanár, PTE Bölcsészettudományi Kar, Filozófia Tanszék
A válság fogalma és alakzatai

10:00 - 10:20 Dr. Boncz Imre egyetemi tanár, intézetigazgató, PTE Egészségtudományi Kar, stratégiai elnökhelyettes, Klinikai Központ
A koronavírus járvány szakmapolitikai kihívásai


10:20 - 10:40 DISKURZUS
10:40 - 10: 50 KÁVÉSZÜNET


A VÁLSÁG JOGI ASPEKTUSAI
Levezető elnök: Dr. Diósi Szabolcs

10:50 - 11:10 Dr. Pongrácz Alex egyetemi adjunktus, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar, Kormányzástani és Közpolitikai Tanszék
Válságok árnyékában (online)

11:10 - 11:30 Dr. Mészáros Gábor egyetemi adjunktus, PTE Állam- és Jogtudományi Kar, Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék
Jogállamiság és pandémia – a válságkezelés alkotmányosságának aktuális kérdései (online)

11:30 - 11:50 Dr. Zeller Judit egyetemi docens, PTE Állam- és Jogtudományi Kar, Alkotmányjogi Tanszék
Jogforrási szintek dilemmája a válságkezelésben

11:50 - 12:10 Dr. Pánovics Attila egyetemi adjunktus, PTE Állam- és Jogtudományi Kar, Nemzetközi- és Európajogi Tanszék
Klímaválság az IPCC-jelentések tükrében

12:10 - 12:30 Dr. Fábián Adrián egyetemi tanár, dékán, PTE Állam- és Jogtudományi Kar Válságkezelés mint közigazgatási funkció


12:30 - 13:00 DISKURZUS
13:00 - 13:30 EBÉDSZÜNET


A VÁLSÁG FILOZÓFIAI, TÁRSADALOMELMÉLETI VONATKOZÁSAI
Levezető elnök: Dr. Barcsi Tamás

13:30 - 13:50 Dr. Bagi Zsolt egyetemi adjunktus, tanszékvezető, PTE Bölcsészettudományi Kar, Filozófia Tanszék
Válság és esemény

13:50 - 14:10 Dr. Balogh László Levente egyetemi docens, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Politikatudományi Tanszék
A válság: határ vagy korszak? (online)

14:10 - 14:30 Dr. Kiss Viktor kutató, Politikatörténeti Intézet, Társadalomelméleti Műhely
Lehet-e a válság a normalitás? – a posztmodern kapitalizmus társadalomelméletéhez (online)

14:30 - 14:50 Dr. Nemes László egyetemi adjunktus, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Magatartástudományi Intézet
Episztemikus korrupció a tudományban (online)

14:50 - 15:10 Soós Kinga egyetemi tanársegéd, ELTE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi és Európai Tanulmányok Tanszék
Államok a globális válságok árnyékában – nemzetközi együttműködés vagy önsegélyezés? (online)


15:10 - 15:50 DISKURZUS
15:50 - 16:00 KÁVÉSZÜNET


KISZOLGÁLTATOTT HELYZETEK, JOGI MEGOLDÁSOK
(Irk Albert előadóterem)
Levezető elnök: Dr. Monori Gábor

13:30 - 13:50 Dr. Szekeres Diána egyetemi docens, tanszékvezető, Testnevelési Egyetem, Sportjogi Tanszék
Válság, krízis, az áldozatsegítés mint szolgáltatás releváns kérdései (online)

13:50 - 14:10 Dr. Vörös Eszter egyetemi tanársegéd, PTE Állam- és Jogtudományi Kar, Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék
Emberi fejlettség – A szegénység új megközelítése

14:10 - 14:30 Kovács Klaudia egyetemi hallgató, PTE Állam- és Jogtudományi Kar, III. évf.
Betegjogi küzdelmek a koronavírus okozta szuppresszióval szemben

14:30 - 14:50 Várallai Luca egyetemi hallgató, PTE Állam- és Jogtudományi Kar, III. évf.
A béranyaság jogi és morális kérdései a háború tükrében

14:50 - 15:10 Kiss Virginia egyetemi hallgató, PTE Állam- és Jogtudományi Kar IV. évf.
Migrációs hullámok a 21. századi Európai Unióban


15:10 - 15:50 DISKURZUS
15:50 - 16:00 KÁVÉSZÜNET


POLITIKAELMÉLETI, TÖRTÉNETTUDOMÁNYI VÁLSÁGÉRTELMEZÉSEK
(Faluhelyi Ferenc előadóterem)
Levezető elnök: Dr. Horváth Csaba

16:00 - 16:20 Dr. Bebesi György egyetemi docens, PTE Bölcsészettudományi Kar, Újkortörténeti Tanszék
A vihar előszele – az Orosz Birodalom válsága a 19-20. század fordulóján. Út az első orosz forradalomhoz és az első alkotmányhoz

16:20 - 16:40 Dr. Koller Inez Zsófia egyetemi adjunktus, PTE Bölcsészettudományi Kar, Művelődéstudományi Tanszék
A válság kultúraelméleti értelmezései – párhuzamos univerzumok a háború igazolásában

16:40 - 17:00 Dr. Diósi Szabolcs PhD hallgató, PTE ÁJK Állam- és Jogtudományi Kar, Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék
Tiltott gyakorlatok, „elfogadhatatlan kockázat” – Uniós törekvések a diszruptív MI technológiák megfékezésére

17:00 - 17:20 Dr. Csapó Zsuzsanna egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar, Nemzetközi Jogi Tanszék
2022 és az orosz agresszió – semmibe vagy komolyan vesszük a nemzetközi jog feltétlen érvényesülést kívánó normáinak koncepcióját? (online)

17:20 - 17:40 Dr. Glied Viktor egyetemi docens, PTE Bölcsészettudományi Kar, Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék
Válságban a liberális demokrácia? Válaszok politikatudományi megközelítésben


17:40 - 18:00 DISKURZUS


A VÁLSÁG KULTURÁLIS, TÖRTÉNETI DIMENZIÓI
(Irk Albert előadóterem)
Levezető elnök: Dr. Vörös Eszter

16:00 - 16:20 Dr. Tevesz László PhD, történész
A "nyugati" férfiasság válsága

16:20 - 16:40 Dr. Novák Pál egyetemi tanársegéd, PTE Egészségtudományi Kar
Könyvtár vs. számítógép, filozófia vs. digitalizáció, értékek vs. profit, avagy min is kéne gondolkodnunk a 21. században?

16:40 - 17:00 Kinyó Zsolt egyetemi hallgató, PTE Állam- és Jogtudományi Kar, lev. II. évf.
A különböző államokban létrehozott haláltáborok erkölcsi és jogi kérdései

17:00 - 17:20 Illés Zsófia egyetemi hallgató, PTE Állam- és Jogtudományi Kar III. évf.
A szólásszabadság és gyűlöletbeszéd kérdéskörének aktualitásai

17:20 - 17:40 Klász Bettina egyetemi hallgató, PTE Állam- és Jogtudományi Kar III. évf.
Abortusz a mozivásznon – Az abortusz kérdésének ábrázolása a filmekben


17:40 - 18:00 DISKURZUS


 


Megosztás