2. online szakmai TDK-fórum: Fókuszban a büntetés-végrehajtás

BV épület

-

A március 2-án elmaradt 2. online TDK-fórumot új időpontban, május 5-én 14.30 órai kezdettel rendezzük meg!

Folytatódik az a kari TDK által elindított szakmai programsorozat, amelyben olyan szakembereket – volt hallgatóinkat – szólítottunk és szólítunk meg, akik nem a klasszikus jogászi pályákon – így a bírói, ügyvédi, ügyészi hivatásban, illetve a közigazgatásban – helyezkedtek el.

Május 5-én 14.30 órától vendégünk az online fórumon dr. Bencze Béla bv. alezredes, a Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet intézetparancsnok-helyettese, aki gyakorlati szakmai munkája mellett hangsúlyt fektet a tudományos közéletben való részvételre, a publikációs tevékenységre is.

Moderátor:  Dr. Balogh Ágnes, egyetemi docens

Az online fórum során ismét lehetőség nyílik arra, hogy a hallgatóság is intézhessen kérdéseket vendégünkhöz.

Szeretettel várjuk a Teams platformján zajló beszélgetésre nem csupán a diákkörösöket, hanem a kar minden hallgatóját!

Csatlakozási link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a87454774a56b48a6bfaeea70ce0f483c%40thread.tacv2/1613937470288?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%22379e215d-3697-4417-bf7e-04de3b4ccff5%22%7d

Kép forrása: https://bv.gov.hu/hu/intezetek/pecs/

A rendezvény a Miniszterelnökség által gondozott Nemzeti Tehetség Program keretében meghirdetett, "A hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeik támogatása" című pályázati kiírásra benyújtott NTP-HHTDK-20-0010 számú "PTE ÁJK diákköri programok 2020/2021." című pályázat támogatásával valósul meg.

TDK logók


Megosztás